Dosje javnega naročila 004813/2019
Naročnik: JKP ŠENTJUR, javno komunalno podjetje, d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur
Gradnje: ZEMELJSKO GRADBENA DELA PRI VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004813/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.07.2019
JN004813/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN004813/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004813/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JKP ŠENTJUR, javno komunalno podjetje, d.o.o.
Cesta Leona Dobrotinška 18
3230
SI
Šentjur
Slovenija
tajništvo
info@jkp-sentjur.si
+386 37471620
+386 37471637

Internetni naslovi
http://www.jkp-sentjur.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jkp-sentjur.si
ESPD: http://www.jkp-sentjur.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11186
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZEMELJSKO GRADBENA DELA PRI VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA
Referenčna številka dokumenta: JN 03/19(G)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
ZEMELJSKO GRADBENA DELA PRI VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: vodovodno in kanalizacijsko omrežje v občini Šentjur
II.2.4 Opis javnega naročila
ZEMELJSKO GRADBENA DELA PRI VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 1 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.07.2019   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.07.2019