Dosje javnega naročila 004846/2019
Naročnik: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: Adaptacija prostorov stavbe Gosposka 13
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 354.951,68 EUR

JN004846/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.07.2019
JN004846/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.07.2019
JN004846/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN004846/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.09.2019
JN004846/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN004846/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN004846/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN004846/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004846/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Novi trg 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Janžekovič
anita.janzekovic@zrc-sazu.si
+386 14706339

Internetni naslovi
https://www.zrc-sazu.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
javni raziskovalni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Adaptacija prostorov stavbe Gosposka 13
Referenčna številka dokumenta: 10N190426
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45262700
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Adaptacija prostorv na Gosposki 13 v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: GRADBENA DELA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45111000
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gosposka 13
II.2.4 Opis javnega naročila
Adaptacija prostorov stavbe na Gosposki 13
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 16.08.2019
Konec: 17.10.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: KLJUČAVNIČARSKA DELA, GIPS KART. PREDELNE STENE, STAVBNO POHIŠTVO, SLIKOPLESKARSKA DELA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gosposka 13
II.2.4 Opis javnega naročila
Gre za adaptacijo prostorov stavbe Gosposka 13.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 13.09.2019
Konec: 14.11.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: KERAMIČARSKA DELA, PODOPOLAGALSKA DELA, PARKETARSKA DELA
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gosposka 13
II.2.4 Opis javnega naročila
Gre za adaptacijo stavbe na Gosposki 13
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.11.2019
Konec: 02.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: ELEKTRO INŠTALACIJE
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
45310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gosposka 13
II.2.4 Opis javnega naročila
Gre za adaptacijo stavbe na Gosposki 13
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 13.09.2019
Konec: 24.10.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: STROJNE INŠTALACIJE
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
45350000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gosposka 13
II.2.4 Opis javnega naročila
Gre za adaptacijo stavbe na Gosposki 13
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 18.10.2019
Konec: 12.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: STOLI
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gosposka 13
II.2.4 Opis javnega naročila
Gre za adaptacijo stavbe na Gosposki 13
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 31.08.2019
Konec: 17.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.07.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.07.2019   11:00
Kraj: https://eponudbe.si/


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.07.2019   00:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.07.2019   10:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali za sklope 3, 4 in 6 ni potrebno predložiti referenc?

ODGOVOR
Za omenjene sklope ni potrebno predložiti referenc.


Datum objave: 17.07.2019   09:12
VPRAŠANJE
1. V zvezi dobave stolov za sklop 6 navajate referenčne modele za razpisne stole. Ali naročnik zahteva izključno referenčni tip ali ponudnik lahko ponudi oblikovno in funkcijsko enakovrednen izdelek z minimalnimi odstopanji v dimenzijah.
2. Pod POZ S3 naročnik kot referenčni izdelek navaja model stola, ki je avtorsko zaščiten in ga kot podobnega ponudnik ne more ponuditi. Ali naročnik dopušča alternativni model, ki je samo oblikovalni približek in posledično finančno ugodnejši ali zahteva opis in karakteristike iz razpisa.


ODGOVOR
Odgovor na vprašanje pod točko 1. in 2.: Naročnik je navedel tipe/modele stolov zgolj primeroma. V nadaljevanju popisov posameznih vrst stolov so navedene zahteve, ki naj jih posamezna vrsta stola izpolnjuje. Ponudnik bo pred dobavo stolov moral posamezen tip predstaviti projektantki in naročniku, ki bosta potrdila izbiro stola na osnovi kvalitete in videza zahtevanega v razpisni dokumentaciji. V primerih, ko je navedena dimenzija pa je dovoljeno odstopanje +/- 3 cm.