Dosje javnega naročila 004845/2019
Naročnik: NARODNA GALERIJA V angl.j.: National Gallery of Slovenia, Puharjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup hladilnega agregata
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 79.992,70 EUR

JN004845/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.07.2019
JN004845/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.07.2019
JN004845/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.07.2019
JN004845/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.08.2019
JN004845/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004845/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
NARODNA GALERIJA V angl.j.: National Gallery of Slovenia
Puharjeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
metka_ grgic@ng-slo.si
bojan_kuhar@ng-slo.si
+386 12415405

Internetni naslovi
http://www.ng-slo.si/
http://www.ng-slo.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ng-slo.si/si/o-narodni-galeriji/informacije-javnega-znacaja
ESPD: http://www.ng-slo.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11174
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup hladilnega agregata
Referenčna številka dokumenta: 3/16-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42512300
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup hladilnega agregata - nakup, demontaža, montaža, pregled in preizkus instalacij, izobraževanje tehnične ekipe za osnovno vzdrževanje opreme.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42512300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Puharjeva 9, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup hladilnega agregata - nakup, demontaža, montaža, pregled in preizkus instalacij, izobraževanje tehnične ekipe za osnovno vzdrževanje opreme.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 16.08.2019
Konec: 10.10.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.07.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.07.2019   12:05
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.07.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2019   12:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

razpis predvideva predložitev izpolnjenega obrazca Tehnične specifikacije. Kaj oz. kako se ga izpolni?

Kako podrobno mora biti izpolnjen obrazec Predračun? Lahko predlogo nadomestim s predlogo iz tehnične specifikacije?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Tehnične specifikacije je obrazec na katerem so navedeni pogoji, ki jim mora hladilni agregat, ki ga bomo kupili ustrezati.
Ni ga potrebno izpolniti, samo ponudba mora izpolnjevati na obrazcu predvidene zahteve.

Predračun je enostaven. Vpišite količino pomnoženo s ceno za kompleten produkt in storitev javnega naročila (JN); nakup hladilnega agregata, ki ustreza tehničnim specifikacijam in zahtevam, demontaža starega, montaža novega, testiranje delovanja, izobraževanje oseb v NG za uporabo.
Skratka lahko podate skupno ceno za vse prej našteto (agregat + demontaža starega + montaža novega + zagon in preizkus novega agregata + izobraževanje dveh tehničnih delavcev za uporabo in vzdrževanje agregata) , ali pa posamezne cene za posamezno blago (agregat) in prej navedene storitve posebej.
V vsakem primeru je pomembna končna, skupna bruto (z davkom) cena javnega naročila.