Dosje javnega naročila 004858/2019
Naročnik: JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR, Grajski trg 1, 2000 Maribor
Storitve: Izbira izvajalca za zavarovanje premoženja v lasti in upravljanju Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za obdobje treh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004858/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.07.2019
JN004858/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.07.2019
JN004858/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004858/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR
Grajski trg 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Erika Kmetec
erika.kmetec@jmss-mb.si
+386 22506330

Internetni naslovi
https://www.jmss-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/315917/OBJAVA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11239
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalca za zavarovanje premoženja v lasti in upravljanju Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za obdobje treh let
Referenčna številka dokumenta: 2010-21/22
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje premoženja (večstanovanjskih objektov, stanovanj in zemljišč) v lasti Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za obdobje treh let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Izbira izvajalca za zavarovanje premoženja v lasti in upravljanju Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.08.2019   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, na sedežu Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.08.2019   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.07.2019   12:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za potrditev, da zadostuje, da se osnutek pogodbe samo parafira. Predlog utemeljujemo: ponudnik že z s tem, ko parafira vsako stran osnutka pogodbe potrdi, da se strinja z vsebino samega vzorca pogodbe. Praksa pa je, da pogodbo podpiše izbrani ponudnik.

ODGOVOR
Spoštovani,

potrjujemo, da zadostuje paraf vsake strani vzorca pogodbe. Podpis vzorca pogodbe ni potreben.

JMSS MariborDatum objave: 15.07.2019   12:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali pri zavarovalnem poslu sodeluje zavarovalni posrednik?

ODGOVOR

Spoštovani,

pri zavarovalnem poslu ne sodeluje zavarovalni posrednik.


JMSS Maribor
Datum objave: 16.07.2019   12:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede premoženjskega zavarovanja objekta na naslovu V borovju 7, 2000 Maribor, prosimo za informacijo ali se zavarovanje opreme v stanovanjih na novo vrednost, kjer je zavarovalna vsota 33.000,00 EUR nanaša na skupek 33 opremljenih stanovanjskih enot, ali je zavarovalna vsota v višini 33.000 EUR predvidena za 1 stanovanjsko enoto?

ODGOVOR

Spoštovani,

zavarovalna vsota 33.000 EUR se nanaša na skupek 33 opremljenih stanovanjskih enot.

Lep pozdrav.


JMSS Maribor
Datum objave: 16.07.2019   12:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri premoženjskemu zavarovanju objekta na naslovu V borovju 7, 2000 Maribor prosimo, da opredelite ali so zavarovalne vsote v višini 5.000,00 EUR za dodatne nevarnosti pod točko 3 in 4 za posamezno stanovanjsko enoto (1 objekt), ali je zavarovalna vsota v višini 5.000,00 EUR za 33 opremljenih stanovanjskih enot?

ODGOVOR

Spoštovani.

Zavarovalna vsota v višini 5.000 EUR za dodatne nevarnosti pod točko 3. in 4. je skupaj za 33 opremljenih stanovanjskih enot.

Lep pozdrav.

JMSS Maribor
Datum objave: 16.07.2019   12:56
VPRAŠANJE
Ali je zavarovalna vsota do 18.000 EUR upoštevana za posamezno enoto ali je v to zajeto 33 stanovanjskih enot na naslovu V borovju 7?

ODGOVOR
Zavarovalna vsota 18.000 EUR za stekla je za skupaj 33 stanovanjskih enot na naslovu V borovju 7.

Lep pozdrav.

JMSS MariborDatum objave: 16.07.2019   13:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za informacijo ali so zemljišča, ki so v lasti JMSS Maribor samo zemljišča ali so na navedenih parcelah iz seznama C kakršnikoli nenaseljeni, nedokončni objekti?

ODGOVOR
Spoštovani.

Gre samo za zemljišča brez objektov.


JMSS Maribor
Datum objave: 16.07.2019   13:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za potrditev, da so pod točko 1. - požarno zavarovanje objektov in stanovanj po seznamu A ter B, zavarovane samo zgradbe/nepremičnine.

ODGOVOR
Spoštovani.

Potrjujemo, da so pod točko 1. Požarno zavarovanje objektov in stanovanj (seznam A in seznam B) zavarovane samo nepremičnine.

Lep pozdrav.

JMSS Maribor


Datum objave: 24.07.2019   17:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za potrditev, da so premijske stopnje fiksne in so obračunane od nove vrednosti v zavarovanje prevzetih nepremičnin.

ODGOVOR
Spoštovani.

Potrjujemo, da so premijske stopnje fiksne in so obračunane od nove vrednosti v zavarovanje prevzetih nepremičnin.

JMSS Maribor
Datum objave: 24.07.2019   17:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za objavo zavarovalne vsote za zavarovanje stekla po seznamu A in seznamu B.

ODGOVOR
Spoštovani.

Stekla so zavarovana do višine zavarovalne vsote nepremičnin po seznamu A in seznamu B.

JMSS Maribor.
Datum objave: 24.07.2019   17:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za potrditev, da se pri zavarovanju upošteva nabavna vrednost iz seznama A ter seznama B.

ODGOVOR
Spoštovani.

Potrjujemo, da se pri zavarovanju upošteva nabavna vrednost nepremičnin iz seznama A in seznama B.

JMSS MariborDatum objave: 24.07.2019   17:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za potrditev, da so iz seznama A ter seznama B zavarovane samo zgradbe/nepremičnine.

ODGOVOR
Spoštovani.

Potrjujemo, da so pri požarnem zavarovanju po seznamu A in seznamu B zavarovane samo nepremičnine.

JMSS Maribor
Datum objave: 24.07.2019   17:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri premoženjskemu zavarovanju objekta na naslovu V borovju 7, 2000 Maribor prosimo za informacijo ali so dodatne nevarnosti samo za nepremičnine ali tudi za premičnine?

ODGOVOR
Spoštovani.

Dodatne nevarnosti so pri zavarovanju objekta V borovju 7, Maribor, za nepremičnino in za premičnine.

JMSS Maribor
Datum objave: 24.07.2019   17:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da pri požarnemu zavarovanju objektov in stanovanj (seznam A in B) za zavarovanje na I. riziko objavite višino zavarovalnih vsot sledečih kritij:
- udarec zavarovančevega motornega vozila
- manifestacije ali demonstracije
- izliv vode
- poplava in talne vode
- razbitje stekla v skupnih prostorih

ODGOVOR
Spoštovani.

V navedenih kritjih ne gre za zavarovanje na I. riziko, temveč so te nevarnosti zavarovane do višine zavarovalne vsote nepremičnin po seznamu A in seznamu B.

JMSS Maribor


Datum objave: 24.07.2019   17:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za potrditev, da izbrani ponudnik pripravi 1 zavarovalno polico za vsako zavarovalno vrsto s priloženim seznamom lokacij.

ODGOVOR
Spoštovani.

Potrjujemo, da izbrani ponudnik pripravi 1 zavarovalno polico za vsako zavarovalno vrsto s priloženim seznamom lokacij.

JMSS Maribor

Datum objave: 24.07.2019   17:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri premoženjskemu zavarovanju objekta na naslovu V borovju 7, 2000 Maribor prosimo, da za zavarovanje na 1. riziko, objavite zavarovalne vsote sledečih kritij:
- udarec zavarovančevega motornega vozila;
- manifestacije ali demonstracije;
- poplava in talne vode.

ODGOVOR
Spoštovani.

V navedenih kritjih ne gre za zavarovanje na I. riziko, temveč so te nevarnosti zavarovane do višine zavarovalne vsote nepremičnine V borovju 7, Maribor.

JMSS MariborDatum objave: 29.07.2019   12:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,


prosim, da namesto priloge 3 in priloge 4 oddamo potrdila o nekaznovanosti izdana s strani Ministrstva za pravosodje, ki niso starejša od 3 mesecev in odražajo dejansko stanje. Glede na to, da je čas dopustov, ne bo možno pridobiti podpisanih pooblastil od vseh članov upravnega ali nadzornega organa.


Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani.

V skladu z razpisno dokumentacijo ponudnik ob oddaji ponudbe predloži dokumentacijo kot je zahtevana v razpisni dokumentaciji (in na predloženih obrazcih), naročnik pa lahko kasneje v fazi preverjanja in ocenjevanja ponudb v skladu s petim odstavkom 89. člena ZJN-3 od ponudnika zahteva, da v ustreznem roku predloži še morebitne manjkajoče dokumente, pod pogojem, da je takšna zahteva skladna z načelom enake obravnave in transparentnosti.

Lep pozdrav.
Datum objave: 31.07.2019   11:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za odgovor:

Požarno zavarovanje seznam A in B:
Meteorna voda, zmrzal in žled se zavaruje na I. riziko do ZV 10.000 eur. Prosimo za pojasnilo ali to pomeni 10.000 eur po posamezni lokaciji (bloku ipd.), posameznem stanovanju ali za vsa stanovanja skupaj? V kolikor imate v mislih vsa stanovanja skupaj (kot v dosedanjih odgovorih) vas opozarjamo, da takšna opredelitev ni primerna saj so stanovanja na več lokacijah in se en škodni dogodek ne more zgoditi na vseh lokacijah hkrati. Predlagamo, da se dopolni, da je meteorna voda, zmrzal in žled krita do zavarovalne vsote I. rizika bodisi po posameznem stanovanju ali po posamezni lokaciji (vsa stanovanja na istem naslovu).

Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani.

Meteorna voda, zmrzal in žled se zavaruje na I. riziko do zavarovalne vsote 10.000 eur po posamezni lokaciji (naslov večstanovanjske stavbe oziroma vhod).

Lep pozdrav.

JMSS MariborDatum objave: 31.07.2019   11:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za naslednje pojasnilo:

Požarno zavarovanje seznam A in B:

Meteorna voda, zmrzal in žled se zavaruje na I. riziko do ZV 10.000 eur. Prosimo za pojasnilo ali to pomeni 10.000 eur po posamezni lokaciji (bloku ipd.), posameznem stanovanju ali za vsa stanovanja skupaj? V kolikor imate v mislih vsa stanovanja skupaj (kot v dosedanjih odgovorih) vas opozarjamo, da takšna opredelitev ni primerna saj so stanovanja na več lokacijah in se en škodni dogodek ne more zgoditi na vseh lokacijah hkrati. Predlagamo, da se dopolni, da je meteorna voda, zmrzal in žled krita do zavarovalne vsote I. rizika bodisi po posameznem stanovanju ali po posamezni lokaciji (vsa stanovanja na istem naslovu)

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani.

Meteorna voda, zmrzal in žled se zavaruje na I. riziko do zavarovalne vsote 10.000 eur po posamezni lokaciji (vsa stanovanja na istem naslovu večstanovanjske stavbe).

Lep pozdrav.

JMSS MariborDatum objave: 31.07.2019   15:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu razpisne dokumentacije ste objavili podatke o škodnem dogajanju za obdobje od 1.9.2016 do 5.7.2019, za korektno oceno rizika potrebujemo širšo sliko glede preteklega škodnega dogajanja oziroma podatke preteklih 5 let. Iz tega razloga prosimo za objavo podatkov o škodnem dogajanju od 01.01.2015 do vključno 26.7.2019 in sicer plačane škode kot tudi škode v rezervi po posameznem letu in po posamezni zavarovalni vrsti .

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani.

Podatke o škodnem dogajanju od 1.1.2015 do vključno 26.7.2019, in sicer plačane škode kot tudi škode v rezervi po posameznem letu in po posamezni zavarovalni vrsti smo objavili kot dodatek razpisni dokumentacije.
Dokument je objavljen na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/319856/Izpis_škod_in_škodnih_rezervacij_JMSS_za_obdobje_od__2015_do_2019.zip


JMSS Maribor