Dosje javnega naročila 004857/2019
Naročnik: KOMUNALA, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota
Storitve: NAJEM DELOVNE SILE V GRADBENIŠTVU
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004857/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.07.2019
JN004857/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004857/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA, javno podjetje d.o.o.
Kopališka ulica 2
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
info@komunalams.si
+386 25213710
+386 25213740

Internetni naslovi
http://www.komunalams.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/315920/RD_najem_delovne_sile_2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11240
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
gospodarske javne služne


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAJEM DELOVNE SILE V GRADBENIŠTVU
Referenčna številka dokumenta: ST-04/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79620000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Najem delovne sile v gradbeništvu za obdobje 3 let na gradbiščih naročnika na področju Pomurja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem delovne sile v gradbeništvu za obdobje 3 let na gradbiščih naročnika na področju Pomurja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.07.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.07.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2019   08:34
VPRAŠANJE

VPRAŠANJA TRENKWALDER, D.O.O. NA JN004857/2019-W01

1. Vprašanje:
V skladu s 63. členom ZDR-1 (UR 21/2013 Z DNE 13.3.2013) (pravice, obveznosti in odgovornosti uporabnika in delavca) mora delavec opravljati delo po navodilih uporabnika (1 točka).

V osnutku pogodbe o najemu delovne sile v gradbeništvu v 2. členu, točka 3 navajate, da je izvajalčeva obveznost poskrbeti za namensko uporabo varovalne opreme, kar je pa v nasprotju s to prvo točko 63. členom ZDR-1, zato prosimo za izbris te zahteve.

Hkrati zaradi določil 63. člena kot tudi 2 točke 62. člena ZDR-1, kjer je za spoštovanje določb zakona, kolektivnih pogodb ter splošnih aktov uporabnika o varovanju zdravja pri delu ter o delovnem času, odmorih in počitkih odgovoren uporabnik, izvajalec izvajati ukrepov na osnovi zadnjega odstavka 3. člena ter prevzemati popolne odškodninske odgovornosti iz predzadnje in zadnje alineje 2. člena osnutka pogodbe o najemu.

Tudi ZVZD-1 (UR 43/11 Z DNE 3.6.2011) v 2 točki. 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu navaja, da se kot delodajalec šteje tudi uporabnik, h kateremu so v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, napoteni delavci s strani delodajalca za zagotavljanje dela.

V skladu s omenjenimi določili prosimo za spremembo predzadnje in zadnje alineje ter izbris zadnjega odstavka pogodbe ter odstranitvijo sporazuma o izvajanju skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču.


2. Vprašanje:

V skladu z 62. členom ZDR-1 točko 5 je uporabnik/naročnik odgovoren za pravilnost in popolnost podatkov o obstoju pogojev iz drugega odstavka 60. člena tega zakona in za pravilnost in popolnost podatkov o plačilu za delo, ki jih daje delodajalcu za zagotavljanje dela za namene obračuna plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja. V skladu s točko 6. istega člena pa je uporabnik je za izplačilo plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja delavcu za obdobje, ko je delavec pri njem opravljal delo, tudi subsidiarno odgovoren.

Za pripravo cene najema delovne sile, tako potrebujemo informacije o osnovni bruto plači, dodatkih, delovni uspešnosti, povračilih v zvezi z delom regresom, ureditvi delovnega časa, razporeditvi ur, kriterijih za določanje letnega dopusta ter ostalih ugodnostih, ki jih uporabnik zagotavlja svoji delavcem v zvezi z zaposlitvijo na delovnih mestih, ki so predmet javnega naročila.
Prosimo za posredovanje podatkov o osnovni bruto plači, kot tudi izpis iz sistematizacije delovnega mesta, ki je predmet pogodbe ter naročnikove kolektivne pogodbe?!


3 vprašanje:

Ali bo ponudnik/izvajalec v celoti sam zagotovil delovno silo ali bo zaposlil ter napotil na delo že znane kandidate naročnika?
ODGOVOR