Dosje javnega naročila 005400/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup strojne in programske opreme za vzpostavitev platforme SAP HANA v štirih sklopih
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.939.669,18 EUR

JN005400/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.07.2019
JN005400/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.10.2019
JN005400/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.11.2019
JN005400/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2020
JN005400/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2020
JN005400/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005400/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 145-356611
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup strojne in programske opreme za vzpostavitev platforme SAP HANA v štirih sklopih
Referenčna številka dokumenta: 4300-63/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48810000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup strojne in programske opreme za vzpostavitev platforme SAP HANA v štirih sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Strojna oprema za SAP HANA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Strojna oprema za SAP HANA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 64
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Programska oprema za SAP aplikacijske strežnike
Številka sklopa: Sklop 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72261000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Programska oprema za SAP aplikacijske strežnike
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 64
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: LAN stikala
Številka sklopa: Sklop 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
LAN stikala
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 64
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SAN FC stikala
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SAN FC stikala
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 64
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih ponudnikom v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za izvedbo javnega naročila so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Kot v dokumentaciji za predmetno naročilo.
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.08.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 26.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.08.2019   13:00
Kraj: aplikacija e-Dražbe

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.08.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.08.2019   08:24
1. VPRAŠANJE
Spoštovani,
V točki 12.3.4 Navodila gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe, je navedeno, da morajo biti vsi dokumenti v zvezi s ponudbo v slovenskem jeziku, razen certifikati iz točke 10.1.3, ki so lahko v angleškem jeziku.
Ponudba, ki bo za celotno rešitev vseh ponujenih sklopov priložena v slovenskem jeziku, se v določenih točkah sklicuje na uradne proizvajalčeve tehnične dokumente, ki so v angleškem jeziku, s čimer se zagotavlja ustreznost ponujene rešitve.
Ali lahko uradno tehnično dokumentacijo proizvajalcev ponujene opreme in izjave tujih proizvajalcev ali zastopnikov predložimo v angleškem jeziku?


ODGOVOR
Tehnično dokumentacijo proizvajalca ponujene opreme ter izjave tujih proizvajalcev ali zastopnikov ponudnik lahko predloži v angleškem jeziku.Datum objave: 14.08.2019   12:09
2. VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali pogojem za sodelovanje s podizvajalci zadostimo s tem, da izpolnimo ESPD obrazec in predložimo dokazila zahtevana z Zakonom o javnem naročanju?

ODGOVOR
Kot izhaja iz dokumentacije naročila naročnik v predmetno javno naročilo blaga, v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3), ni vključil zahtev oziroma obveznosti iz 94. člena tega zakona (Izvedba javnih naročil s podizvajalcem).

V skladu s točko 12.3.2 (Uporaba zmogljivosti drugih subjektov) navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe pa lahko ponudnik za izpolnjevanje tehnične in kadrovske sposobnosti, za sklope za katere je oddal ponudbo, uporabi zmogljivosti drugih subjektov ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti (na primer lahko tudi podizvajalska pogodba).

V tem primeru mora ponudnik (poleg dokazil za dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti) za te subjekte predložiti kar je v predmetni točki 12.3.2 zahtevano v zvezi z uporabo zmogljivosti drugih subjektov (ponudnikov obrazec ESPD izpolnjen na način kot je to zahtevano v tem obrazcu, za te subjekte predloženi izpolnjeni obrazci ESPD ter dokazila o sodelovanju za kadre (iz katerih je razvidno, da bo kader s ponudnikom sodeloval pri izvajanju predmetnega naročila) in dokazila za zmogljivost drugih subjektov za tehnični pogoj.