Dosje javnega naročila 006339/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: Programska oprema za zagotavljanje revizijske sledi
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 46.970,00 EUR

JN006339/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.09.2019
JN006339/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2019
JN006339/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.11.2019
JN006339/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006339/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Peter Rudolf
peter.rudolf@mors.si
+386 14712211
+386 14711730

Internetni naslovi
http://www.mo.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/315955/za_objavo.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/315955/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12649
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Programska oprema za zagotavljanje revizijske sledi
Referenčna številka dokumenta: MORS 220/2019-JNMV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Programska oprema za zagotavljanje revizijske sledi nakup in implementacija.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48200000
48300000
48400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Programska oprema za zagotavljanje revizijske sledi nakup in implementacija.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.10.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.09.2019   10:16
VPRAŠANJE
Na dveh mestih v besedilu naročila je omenjeno naslednje:
»Ponudnik mora ob dobavi in implementaciji programske opreme predati naročniku v last izvorno kodo in vse materialne avtorske pravice v povezavi s predmetom naročila«
- stran 16: predzadnji odstavek v poglavju Način izvajanja storitev
- stran 27: 13. člen vzorca pogodbe

To besedilo implicira, da naročate izdelavo namenske programske opreme, samo za vas, saj se tudi vam predaja izvorna koda in programska oprema postane vaša last.
To določilo se zdi nesmiselno, iz dveh razlogov in mislimo, da je v besedilo naročila prišlo pomotoma:

1. Rok za izvedbo vseh obveznosti, vključno z usposabljanjem naročnika je zgolj 45 koledarskih dni, kar je že za izdelavo programske opreme premalo časa.
2. Zahtevane so reference, na osnovi katerih se ocenjujejo ponudbe. Reference za programsko opremo, ki še ni izdelana, ne morejo obstajati.

Prosim, da tudi v ostalih delih besedila naročila preverite ali obstajajo podobne diskrepance, saj zgleda, da je besedilo nastalo na osnovi vzorca za izdelavo programske opreme.

ODGOVOR
Vprašanje:
1. Na dveh mestih v besedilu naročila je omenjeno naslednje:
»Ponudnik mora ob dobavi in implementaciji programske opreme predati naročniku v last izvorno kodo in vse materialne avtorske pravice v povezavi s predmetom naročila.«
- stran 16: predzadnji odstavek v poglavju Način izvajanja storitev
- stran 27: 13. člen vzorca pogodbe
To besedilo implicira, da naročate izdelavo namenske programske opreme, samo za vas, saj se tudi vam predaja izvorna koda in programska oprema postane vaša last.

Odgovor:
1. Zbriše se predzadnji odstavek na strani 16:
»Ponudnik mora ob dobavi in implementaciji programske opreme predati naročniku v last izvorno kodo in vse materialne avtorske pravice v povezavi s predmetom naročila.«
Prav tako se briše 13. člen na strani 27:
»13. člen
Lastništvo programske opreme
Izvajalec mora ob dobavi in implementaciji programske opreme predati naročniku v last izvorno kodo in vse materialne avtorske pravice v povezavi s predmetom naročila.«
Obrazložitev:
Ne pričakujemo, da se bo programski produkt naredil na novo po naših merilih, pričakujemo pa, da se bo izvajalec prilagodil našim potrebam, kjer bo to potrebno in bo seveda možno glede na omejitve funkcionalnosti produkta samega.

Vprašanje:
2. To določilo se zdi nesmiselno, iz dveh razlogov in mislimo, da je v besedilo naročila prišlo pomotoma:
a.) Rok za izvedbo vseh obveznosti, vključno z usposabljanjem naročnika je zgolj 45 koledarskih dni, kar je že za izdelavo programske opreme premalo časa.
b.) Zahtevane so reference, na osnovi katerih se ocenjujejo ponudbe. Reference za programsko opremo, ki še ni izdelana, ne morejo obstajati.
Prosim, da tudi v ostalih delih besedila naročila preverite ali obstajajo podobne diskrepance, saj zgleda, da je besedilo nastalo na osnovi vzorca za izdelavo programske opreme.

Odgovor:
2. a.) Rok za izvedbo ostaja 45 koledarskih dni.
b.) Reference so namenjene preverjanju sposobnosti ponudnika, da uspešno izpelje podoben projekt. Pod podoben projekt je naročnik mislil, da je ponudnik že kdaj prej implementiral programsko opremo, ki zagotavljala revizijsko sled.