Dosje javnega naročila 002738/2019
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev za področji prenosa in proizvodnje električne energije
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.063.400,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002738/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002738/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN002738/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.07.2019
JN002738/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 01.08.2019
JN002738/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.08.2019
JN002738/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 02.08.2019
JN002738/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN002738/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN002738/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN002738/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN002738/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN002738/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2019
JN002738/2019-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.11.2019
JN002738/2019-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.11.2019
JN002738/2019-F04 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.11.2019
JN002738/2019-F05 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.11.2019
JN002738/2019-F06 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.11.2019
JN002738/2019-F07 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.11.2019
JN002738/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN002738/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2019
JN002738/2019-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.12.2019
JN002738/2019-F08 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.12.2019
JN002738/2019-F09 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.12.2019
JN002738/2019-F10 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.12.2019
JN002738/2019-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN002738/2019-F11 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.12.2019
JN002738/2019-F12 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.02.2020
JN002738/2019-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.02.2020
JN002738/2019-F13 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.02.2020
JN002738/2019-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.02.2020
JN002738/2019-F14 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.03.2020
JN002738/2019-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.03.2020
JN002738/2019-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.04.2020
JN002738/2019-F15 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.04.2020
JN002738/2019-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2020
JN002738/2019-F16 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.04.2020
JN002738/2019-F17 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.05.2020
JN002738/2019-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2020
JN002738/2019-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2020
JN002738/2019-F18 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.07.2020
JN002738/2019-F19 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.07.2020
JN002738/2019-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.07.2020
JN002738/2019-F20 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.08.2020
JN002738/2019-ODL19 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.08.2020
JN002738/2019-ODL20 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2020
JN002738/2019-ODL21 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2020
JN002738/2019-F21 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.10.2020
JN002738/2019-ODL22 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2020
JN002738/2019-F22 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.10.2020
JN002738/2019-ODL23 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2020
JN002738/2019-ODL24 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2020
JN002738/2019-ODL25 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.11.2020
JN002738/2019-F23 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.11.2020
JN002738/2019-ODL26 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2020
JN002738/2019-F24 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.11.2020
JN002738/2019-F25 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.11.2020
JN002738/2019-ODL27 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.12.2020
JN002738/2019-ODL28 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2020
JN002738/2019-F26 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma - Popravek, objavljeno dne 07.12.2020
JN002738/2019-ODL29 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.12.2020
JN002738/2019-F27 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.12.2020
JN002738/2019-F28 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.12.2020
JN002738/2019-F29 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.12.2020
JN002738/2019-F30 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.12.2020
JN002738/2019-F31 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.12.2020
JN002738/2019-ODL30 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.01.2021
JN002738/2019-ODL31 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.02.2021
JN002738/2019-F32 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.02.2021
JN002738/2019-ODL32 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.03.2021
JN002738/2019-ODL33 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.03.2021
JN002738/2019-F33 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.03.2021
JN002738/2019-ODL34 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.03.2021
JN002738/2019-ODL35 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.03.2021
JN002738/2019-F34 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.03.2021
JN002738/2019-F35 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.03.2021
JN002738/2019-F36 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.04.2021
JN002738/2019-F37 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.04.2021
JN002738/2019-ODL36 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.05.2021
JN002738/2019-ODL37 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2021
JN002738/2019-F38 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.06.2021
JN002738/2019-F39 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.06.2021
JN002738/2019-ODL38 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.07.2021
JN002738/2019-ODL39 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2021
JN002738/2019-ODL40 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.07.2021
JN002738/2019-ODL41 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.07.2021
JN002738/2019-F40 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.08.2021
JN002738/2019-F41 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.08.2021
JN002738/2019-F42 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002738/2019-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2019/S 148-365917

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javnanarocila@eles.si
+386 14743000
+386 14742502

Internetni naslovi
http://www.eles.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev za področji prenosa in proizvodnje električne energije
Referenčna številka dokumenta: MAP2019/0206
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev za področji prenosa in proizvodnje električne energije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 4.970.000,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Storitve razvoja
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve razvoja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
ponudbena cena s ponderjem90
rok izvedbe s ponderjem10

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Storitve obratovanja
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve obratovanja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
ponudbena cena s ponderjem90
rok izvedbe s ponderjem10

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002738/2019-E01
Številka obvestila v UL: 2019/S 084-202498
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 26.04.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Storitve razvoja

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
30.07.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Ljubljana, Hajdrihova 2
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Tržaška cesta 25
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Koroška cesta 46
2000
SI
Maribor
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 520.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 520.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Storitve obratovanja

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
30.07.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Ljubljana, Hajdrihova 2
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Tržaška cesta 25
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Koroška cesta 46
2000
SI
Maribor
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 4.450.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 4.450.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
V okvirnem sporazumu za sklop A in za sklop B je nominiran tudi podizvajalec Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. . Vrednost oziroma % oddan podizvajalcu bo znan ob sklepanju posameznih pogodb o izvedbi konkretnih storitev.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.07.2019