Dosje javnega naročila 004889/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Ureditev Črnuškega bajerja in učne poti
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 380.121,34 EUR

JN004889/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.07.2019
JN004889/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.07.2019
JN004889/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.08.2019
JN004889/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.08.2019
JN004889/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.08.2019
JN004889/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2020
JN004889/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004889/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Cvetka Erzin, Cvetka Erzin
cvetka.erzin@ljubljana.si
+386 13064403
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/316047/Razpisna_dokumentacija_-_za_objavo1.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11262
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev Črnuškega bajerja in učne poti
Referenčna številka dokumenta: 4301292/2019-5
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev Črnuškega bajerja in učne poti
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45112500
45112720
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev Črnuškega bajerja in učne poti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.07.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 16.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.07.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.07.2019   13:40
VPRAŠANJE:
Datum prejema: 11.07.2019 14:38
Pozdravljeni,
prosim za projektno dokumentacijo (predvsem za načrte tesarskih del).
LpODGOVOR:
Naročnik prilaga načrte tesarskih del, ki so objavljeni tudi na spletni strani MOL, na naslovu:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/ureditev-crnuskega-bajerja-in-ucne-poti/


VPRAŠANJE:
Datum prejema: 12.07.2019 12:12
Da bi lahko ponudnik pripravil primerno ponudbo v tako kratkem času v času dopustov je praktično nemogoče, razen ponudnik, ki je že v naprej vedel kaj lahko pričakuje. Prosimo za podaljšanje roka.

ODGOVOR:
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb na dan 24.7.2019 do 10:00 ure.