Dosje javnega naročila 004884/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
Storitve: storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta "Prenova mestnega središča - Faza 1/1: Slovenska ulica južni del"
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 52.948,00 EUR

JN004884/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.07.2019
JN004884/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2019
JN004884/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.09.2019
JN004884/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004884/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
Kardoševa ulica 2
9000
SI031
Murska Sobota
Slovenija
Petra Fartek
mestna.obcina@murska-sobota.si
+386 25251677
+386 25251615

Internetni naslovi
http://www.murska-sobota.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.murska-sobota.si/odprti-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11258
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta "Prenova mestnega središča - Faza 1/1: Slovenska ulica južni del"
Referenčna številka dokumenta: 430-0037/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta "Prenova mestnega središča - Faza 1/1: Slovenska ulica južni del"
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenska ulica južni del
II.2.4 Opis javnega naročila
storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta "Prenova mestnega središča - Faza 1/1: Slovenska ulica južni del"
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 720
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si pridržuje pravico, da rok za izvedbo storitev podaljša v kolikor bi bilo to potrebno zaradi v podaljšanja roka izvedbe ali roka za reklamacijo napak, skladno z določili FIDIC Rdeče knjige, izvajalcu gradenj katerega koli od sklopov v okviru projekta »Prenova mestnega središča - Faza 1/1: Slovenska ulica južni del«.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.07.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.07.2019   10:01
Kraj: preko portala eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.07.2019   00:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.07.2019   10:00
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo vas za podatek o ocenjeni vrednost GOI del, hvala, LP.

ODGOVOR

Spoštovani

naročnikova ocenjena vrednost za GOI dela torej sklop 1 cca 3 MIO brez DDV
za elektroinštalacijska dela sklop 2 cca 300.000,00 EUR brez DDV


Datum objave: 17.07.2019   08:36
VPRAŠANJE
prosimo za informacijo ali je kateri od nadzornikov za področje instalacij hkrati v funkciji koordinatorja za zdravje in varnost pri delu.

ODGOVOR


ODGOVOR:
Ista fizična oseba lahko opravlja funkcijo nadzornika in koordinatorja za varnost pri delu v kolikor izpolnjuje vse pogoje za obe funkciji v kateri je nominirana.


Datum objave: 18.07.2019   12:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Navedli ste, da ocenjena vrednost elektroinštalacijskih del znaša cca. 300.000 brez ddv.
Prosimo da sorazmerno temu znižate zahtevane reference za nadzornika za področje elektro inštalacijskih del.


ODGOVOR
Naročnik je skladno s predlogom gospodarskega subjekta spremenil 4. POGOJ v točki 2.11.4. Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3) v dokumentu 2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE, tako da se sedaj glasi:
»Ponudnik razpolaga z nadzornikom za področje: elektro inštalacijska dela, in ima v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, vsaj eno (1) uspešno zaključeno storitev nadzora in svetovanja pri gradnji objekta v okviru katere je investicijska vrednost elektro inštalacij vsaj 100.000,00 EUR brez DDV, in ki obsega primerljiva dela, kot so dela, ki bodo predmet nadzora. Kot primerljiva gradnja se smatra izvedbe oziroma urejanje odprtih utrjenih javnih površin v urbanih območjih.
Nadzornik bo moral biti v času, ko nastopa v predmetni funkciji, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici in izpolnjevati pogoje skladno z veljavnimi predpisi.«.

Vsa ostala določila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ostajajo nespremenjena.
Naročnik bo objavil tudi čistopis dokumenta 2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE na svoji spletni strani v katerem je sprememba označena z rumeno barvo.Datum objave: 18.07.2019   12:14
VPRAŠANJE
1. Ali se smatra primerljiva gradnja tudi nadzor pri gradnji vodovodnega omrežja, kjer je prav tako potrebno izvesti sanacijo cest in zelenic?
2. Ali je lahko vodja nadzora in nadzornik za področje gradnje ena oseba?
3. Pri pogoju za nadzornika za področje elektro inštalacijska dela, nas zanima ali se zahtevana investicijska vrednost pri gradnji objekta v znesku 500.000,00 EUR nanaša samo na elektroinštalacijska dela ali je to investicijska vrednost vseh del na objektu?
Če se vrednost nanaša samo na elektroinštalacijska dela, smatramo, da je previsoka in prosimo, da jo znižate.
4. Ali se točkujejo reference, ki so pogoj za prijavo ali pa za točkovanje morajo biti nove reference in v kakšni investicijski vrednosti?
5. Ali je za koordinatorja za zdravje in varnost pri delu potrebno izpolniti referenčno potrdilo?

ODGOVOR
Vprašanje 1: Ali se smatra primerljiva gradnja tudi nadzor pri gradnji vodovodnega omrežja, kjer je prav tako potrebno izvesti sanacijo cest in zelenic?
Odgovor 1: Da.

Vprašanje 2: Ali je lahko vodja nadzora in nadzornik za področje gradnje ena oseba?
Odgovor 2: Da, sladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je posamezna fizična oseba je lahko nominirana v več funkcij v kolikor izpolnjuje pogoje za vse funkcije v katere je nominirana.

Vprašanje 3: Pri pogoju za nadzornika za področje elektro inštalacijska dela, nas zanima ali se zahtevana investicijska vrednost pri gradnji objekta v znesku 500.000,00 EUR nanaša samo na elektroinštalacijska dela ali je to investicijska vrednost vseh del na objektu?
Če se vrednost nanaša samo na elektroinštalacijska dela, smatramo, da je previsoka in prosimo, da jo znižate.
Odgovor 3:
Naročnik je skladno s predlogom gospodarskega subjekta spremenil 4. POGOJ v točki 2.11.4. Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3) v dokumentu 2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE, tako da se sedaj glasi:
»Ponudnik razpolaga z nadzornikom za področje: elektro inštalacijska dela, in ima v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, vsaj eno (1) uspešno zaključeno storitev nadzora in svetovanja pri gradnji objekta v okviru katere je investicijska vrednost elektro inštalacij vsaj 100.000,00 EUR brez DDV, in ki obsega primerljiva dela, kot so dela, ki bodo predmet nadzora. Kot primerljiva gradnja se smatra izvedbe oziroma urejanje odprtih utrjenih javnih površin v urbanih območjih.
Nadzornik bo moral biti v času, ko nastopa v predmetni funkciji, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici in izpolnjevati pogoje skladno z veljavnimi predpisi.«.
Vsa ostala določila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ostajajo nespremenjena.
Naročnik bo objavil tudi čistopis dokumenta 2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE na svoji spletni strani v katerem je sprememba označena z rumeno barvo.

Vprašanje 4: Ali se točkujejo reference, ki so pogoj za prijavo ali pa za točkovanje morajo biti nove reference in v kakšni investicijski vrednosti?
Odgovor 4: Točkujejo se reference vodje nadzora (tj. kader nominiran za izpolnjevanje pogoja Tehnične in strokovne sposobnosti pod zaporedno št. 3), in sicer bodo upoštevane reference kadra ki se nanašajo na uspešno zaključeno storitev nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC (po Rdeči ali Rumeni knjigi). Investicijska vrednost ni zahtevana. Vodja nadzora lahko z isto referenco izpolnjuje pogoje in merila v kolikor le-ta ustreza tako pogojem kot tudi merilom.
Vprašanje 5: Ali je za koordinatorja za zdravje in varnost pri delu potrebno izpolniti referenčno potrdilo
Odgovor 5: Ne.

Datum objave: 19.07.2019   10:19
VPRAŠANJE
V navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe imate v točkah:
2.11.3 ekonomski in finančni položaj - stran 20
2.11.4 tehnična in strokovna sposobnost - stran 21
2.11.5 drugi pogoji - stran 26
v informaciji za ugotavljanje ustreznosti naveden tudi ESPD obrazec.
Ker pripravljenega obrazca ESPD nimate v razpisni dokumentaciji, niti ni naveden v točki 2.23 vsebina ponudbene dokumentacije, nas zanima ali je ESPD obrazec obvezen ali pa imate napako v navodilih?

ODGOVOR
ESPD obrazca se ne prilaga v ponudbi.
Naročnik bo objavil popravek dokumenta 2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE, kjer je navedba ESPD obrazca izbrisana.
Vsa ostala določila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ostajajo nespremenjena.
Naročnik bo objavil tudi čistopis dokumenta 2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE na svoji spletni strani v katerem je sprememba označena z modro barvo.