Dosje javnega naročila 004896/2019
Naročnik: VRTEC PEDENJPED, Cerutova ulica 6, 1000 Ljubljana
Gradnje: Prizidava večnamenskega prostora za Vrtec Pedenjped, enota Sladkosned, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004896/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.07.2019
JN004896/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.07.2019
JN004896/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004896/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VRTEC PEDENJPED
Cerutova ulica 6
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Vrtec Pedenjped
tajnistvo@guest.arnes.si
+386 15492614
+386 15281803

Internetni naslovi
http://www.vrtec-pedenjped.si/

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@ljubljana.si
+386 13061000

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/316169/Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/316169/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11253
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prizidava večnamenskega prostora za Vrtec Pedenjped, enota Sladkosned, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je prizidava večnamenskega prostora za Vrtec Pedenjped, enota Sladkosned, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je prizidava večnamenskega prostora za Vrtec Pedenjped, enota Sladkosned, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 20.08.2019
Konec: 30.11.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.07.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.07.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.07.2019   09:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali pravilno razumemo, da ni potrebno parafiranje in žigosanje vsake strani ponudbe, temveč zadostuje podpis na mestih, kjer je to posebej označeno?

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Razumete pravilno, parafiranje je potrebno samo tam, kjer je to izrecno zahtevano.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko ponudnik predloži potrdila o referenčnih poslih, ki jih ima že potrjene iz prejšnjih javnih naročil? Želimo se namreč izogniti nepotrebnemu obremenjevanju naročnika z vsakokratnim potrjevanjem referenčnih potrdil.

Že vnaprej hvala.

ODGOVOR
Da, v kolikor imajo referenčna potrdila vse sestavine za preverbo ustreznosti reference.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosim za načrte opreme in sicer samo za pozicije :

1. Poz 4 klopca izdela po posebnem načrtu
2. Poz 13 kovinski regal sheme )
3. Poz 17 kovinska omara za čistila izdela po posebnem načrtu

Hvala.

ODGOVOR
Tehnična dokumentacija je ponudnikom na voljo za prenos na http://www.fileconvoy.com/dfl.php?id=gc80dab359760934d1000183469b2b5aea5dd3ad07b

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Nujno bi potrebovali sheme stavbnega pohištva.

Hvala.

ODGOVOR
Tehnična dokumentacija je ponudnikom na voljo za prenos na http://www.fileconvoy.com/dfl.php?id=gc80dab359760934d1000183469b2b5aea5dd3ad07b