Dosje javnega naročila 004881/2019
Naročnik: ZAVOD ZA GASILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana
Blago: Nakup novega gasilskega vozila GCGP-3
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 212.169,51 EUR

JN004881/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.07.2019
JN004881/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.08.2019
JN004881/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.08.2019
JN004881/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004881/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA GASILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA
Bazoviška cesta 13
6210
SI044
Sežana
Slovenija
Blaž Turk
info@zgrs.si
+386 57310706

Internetni naslovi
http://www.zgrs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/316208/05_ZGRS_JN_nakup_GCGP-3.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11272
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
gasilna in reševalna služba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup novega gasilskega vozila GCGP-3
Referenčna številka dokumenta: 288/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup in dobava novega gasilskega vozila za gašenje požarov v naravi GCGP-3.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup in dobava novega gasilskega vozila za gašenje požarov v naravi GCGP-3. Ostalo v dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 250
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.07.2019   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.07.2019   13:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.07.2019   15:41
VPRAŠANJE 1
V točki 8.3.1.7 je določeno, da mora imeti kabina mehanično dvižno strežno loputo. Za optimalno delovanje klimatske naprave, ki je vgrajena v vozilu, se uporaba lopute ne priporoča. Ali je vgradnja lopute obvezna ali lahko ponudimo vozilo s kabino brez lopute?

ODGOVOR 1
Vgradnja lopute ni obvezna in se določilo "mehanična dvižna strešna loputa" črta iz točke 8.3.1.7 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 15.07.2019   15:42
VPRAŠANJE 2
V točki 8.3.1.6 je določeno tudi, da mora imeti radio CD brezžični vmesnik za prostoročno telefoniranje. Ali mora biti vmesnik za prostoročno telefoniranje integriran v radio ali je lahko samostojna naprava?

ODGOVOR 2
V vozniški kabini mora biti omogočeno prostoročno telefoniranje. Ponudnik lahko ponudi tehnološko rešitev, ki je integrirana v vgrajen radio ali samostojno tehnološko rešitev.Datum objave: 15.07.2019   15:48
VPRAŠANJE 3
Pri polnih obremenitvah vozil se zaradi stabilnosti in boljših voznih lastnosti dodaja dodatno listnato vzmet. V razpisu te zahteve ni zaslediti. Ali pri ponudbi upoštevamo dodatno listnato vzmet zadaj?

ODGOVOR 3
Da, ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati vgradnjo dodatne listnate vzmeti zadaj. V točko 8.3.1.14 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se doda nova alineja, ki se glasi: za večjo stabilnost vozila med vožnjo pri polni obremenitvi, se zadaj na podvozje vgradi dodatna listnata vzmet".

Vsi odgovori naročnika skladno z drugim odstavkom 67. člena ZJN-3 postanejo del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in obvezujoči za ponudnike.