Dosje javnega naročila 004979/2019
Naročnik: GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup požarnih pregrad
ZJN-3: Odprti postopek

JN004979/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.07.2019
JN004979/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2019
JN004979/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004979/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 134-329129
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gregorčičeva ulica 20
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Generalni sekretariat Vlade RS
gp.gs@gov.si
+386 14781000
+386 14781607

Internetni naslovi
http://www.gsv.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/316210/razpisna_dokumentacija_-43008-9-2019.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11231
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup požarnih pregrad
Referenčna številka dokumenta: 43008-9/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30210000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup požarnih pregrad, nadzornega sistema za upravljanje, SFP+ vmesnikov, naročnin in storitev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup požarnih pregrad, nadzornega sistema za upravljanje, SFP+ vmesnikov, naročnin in storitev po specifikaciji, ki so podrobneje opredeljeni v III. poglavju te razpisne dokumentacije (III. Tehnične specifikacije).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.08.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.08.2019   10:15
Kraj: Odpiranje prijav za sodelovanje bo potekalo v informacijskem sistemu e-JN dne 12. 8. 2019 ob 10.15 uri na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gregorčičeva ulica 20
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.07.2019   08:00
VPRAŠANJE
Prosimo za navedbo razloga, zakaj je potrebna neodvisna, tretja fizična požarna pregrada. Glede na današnje tehnologije je namreč bolje imeti v požarni pregradi dva ločena podsistema, kar poceni in olajša upravljanje brez škode za varnost in zanesljivost.
V povezavi s tem, ali je dopustna ponudba, ki ponuja samo par požarnih pregrad z zmogljivostjo, ki je vsaj taka kot vsota zahtevanih zmogljivosti gruče in posamezne pregrade.ODGOVOR
Požarna pregrada se nahaja v fizično ločenem okolju, ki ni del prvih dveh požarnih pregrad. Ponudba, ki ponuja samo par požarnih pregrad z zmogljivostjo, ki je vsaj taka kot vsota zahtevanih zmogljivosti gruče in posamezne pregrade, ni dopustna.Datum objave: 31.07.2019   08:00
VPRAŠANJE
Prosimo za navedbo razloga, zakaj je potrebna neodvisna, tretja fizična požarna pregrada. Glede na današnje tehnologije je namreč bolje imeti v požarni pregradi dva ločena podsistema, kar poceni in olajša upravljanje brez škode za varnost in zanesljivost.
V povezavi s tem, ali je dopustna ponudba, ki ponuja samo par požarnih pregrad z zmogljivostjo, ki je vsaj taka kot vsota zahtevanih zmogljivosti gruče in posamezne pregrade.ODGOVOR
Požarna pregrada se nahaja v fizično ločenem okolju, ki ni del prvih dveh požarnih pregrad. Ponudba, ki ponuja samo par požarnih pregrad z zmogljivostjo, ki je vsaj taka kot vsota zahtevanih zmogljivosti gruče in posamezne pregrade, ni dopustna.Datum objave: 31.07.2019   08:02
VPRAŠANJE
V zahtevah 1.9 je navedena funkcionalnost »SSL dekripcije«. Ali mora požarna pregrada znati razdeljevati promet med več strežniki z enako funkcionalnostjo (load balancing)?

ODGOVOR

Ne.


Datum objave: 31.07.2019   08:03
VPRAŠANJE
Glede na zahtevane kapacitete in druge lastnosti v razpisu bi pričakovali tudi podporo za VXLAN. Ali je ta podpora potrebna, in če da, v kakšnem obsegu?

ODGOVOR

Ne.


Datum objave: 31.07.2019   08:04
VPRAŠANJE
K točki 1.4. Ali je pričakovano, da naprava zmore vsaj za IPv4 podpreti full-bgp tabelo za več kot enega ponudnika? Podatek potrebujemo za dimenzioniranje ponudbe.

ODGOVOR

Ne.


Datum objave: 31.07.2019   08:04
VPRAŠANJE
K točki 1.7. Ponudniki požarnih pregrad si različno razlagajo varnostne cone, običajno to velja za nabor logičnih vmesnikov. Katera zahteva za promet znotraj cone mora biti podprta?
- Promet znotraj cone se ne pregleduje
- Promet znotraj cone se pregleduje
- Promet znotraj cone se pregleduje, če je tako zahtevano, sicer ne


ODGOVOR

Promet znotraj cone se mora pregledovati v vsakem primeru.


Datum objave: 31.07.2019   08:05
VPRAŠANJE
Katere funkcionalnosti, ki so eksplicitno zahtevane v razpisu, morajo na požarni pregradi delovati,
(a) Če niso plačane naročnine na IPS, AV, APCL,
(b) Če ni plačana vzdrževalnina


ODGOVOR
Minimalno identifikacija in gradnja varnostne politike na podlagi aplikacij (inspekcija do L7) ter identifikacija in zmožnost blokiranja različnih tipov datotek.Datum objave: 31.07.2019   08:06
VPRAŠANJE
Ali mora biti požarna pregrada uradno nadgradljiva, če ni plačana vzdrževalnina?

ODGOVOR
Ponudba mora biti pripravljena skladno z zahtevami z 9. točko navodil ponudniku za pripravo ponudbe in zahteve naročnika za javno naročilo po odprtem postopku.Datum objave: 31.07.2019   08:06
VPRAŠANJE
Ali je del SFP+ vmesnikov lahko dobavljen v obliki kabla, ki ga proizvaja ponudnik požarne pregrade, in se na obeh straneh zaključuje z ustreznim SFP+ modulom?

ODGOVOR
Lahko, vendar je potrebna dolžina več kablov lahko več kot 7 metrov. Dva sta do dolžine 2 metra.Datum objave: 31.07.2019   08:07
VPRAŠANJE
Prosimo za dodatno specifikacijo (točka 1.13), kakšen tip upravljanja IPSec VPN povezav mora biti podprt:
- glede na fizični/logični vmesnik (tunnel mode, numbered / unnumbered VTI)
- glede na lastnosti pravila v politiki požarne pregrade
- oboje


ODGOVOR
Oboje.Datum objave: 31.07.2019   08:07
VPRAŠANJE
K točki 3, ali lahko naročnik navede število
- vseh pravil na obstoječi požarni pregradi
- pravil na obstoječi požarni pregradi, ki imajo zadetke v zadnjih 12 mesecih


ODGOVOR
Na požarni pregradi je okrog 200 pravil, ki imajo zadetke.Datum objave: 31.07.2019   08:08
VPRAŠANJE
Ali mora požarna pregrada omogočati RPF (reverse path forwarding, preverjanje "anti-spoofing" na podlagi usmerjevalne tabele), ali samo ACL (access listo dovoljenih vhodnih naslovov) ali oboje neodvisno?

ODGOVOR
Požarna pregrada mora omogočati RPF, saj v primeru ACL usmerjanje ne more biti dinamično.