Dosje javnega naročila 005014/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT
ZJN-3: Odprti postopek

JN005014/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.07.2019
JN005014/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.08.2019
JN005014/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005014/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 135-332450
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova cesta 1B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.arso@gov.si
+386 14784000

Internetni naslovi
http://www.arso.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-naročila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT
Referenčna številka dokumenta: 4300-38/2019; ODPU-8/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72610000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT, v sedmih sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Delovne postaje (DP) in vzdrževanje strojne računalniške opreme (HW)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: opredeljeno v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT, Sklop 1: Delovne postaje (DP) in vzdrževanje strojne računalniške opreme (HW)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V zvezi s točko 2.I.VI pomeni, da ponudnik lahko predloži ponudbo za katerikoli sklop, za enega ali več.

Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju Razlogi za izključitev

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Strežniki (STR)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: opredeljeno v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT, Sklop 2: Strežniki (STR)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V zvezi s točko 2.I.VI pomeni, da ponudnik lahko predloži ponudbo za katerikoli sklop, za enega ali več.

Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju Razlogi za izključitev.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3: Sistemi za varnostno kopiranje (ARH)
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: opredeljeno v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT, Sklop 3: Sistemi za varnostno kopiranje (ARH)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V zvezi s točko 2.I.VI pomeni, da ponudnik lahko predloži ponudbo za katerikoli sklop, za enega ali več.

Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju Razlogi za izključitev.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 4: Lotus Domino storitve (LD)
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: opredeljeno v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT, Sklop 4: Lotus Domino storitve (LD)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V zvezi s točko 2.I.VI pomeni, da ponudnik lahko predloži ponudbo za katerikoli sklop, za enega ali več.

Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju Razlogi za izključitev.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 5: Mrežna oprema (AMO)
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: opredeljeno v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT, Sklop 5: Mrežna oprema (AMO)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V zvezi s točko 2.I.VI pomeni, da ponudnik lahko predloži ponudbo za katerikoli sklop, za enega ali več.

Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju Razlogi za izključitev.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 6: Pasivna mrežna oprema (PMO)
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: opredeljeno v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT, Sklop 6: Pasivna mrežna oprema (PMO)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V zvezi s točko 2.I.VI pomeni, da ponudnik lahko predloži ponudbo za katerikoli sklop, za enega ali več.

Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju Razlogi za izključitev.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 7: Namenska oprema za obravnavanje tajnih podatkov
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: opredeljeno v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT, Sklop 7: Namenska oprema za obravnavanje tajnih podatkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V zvezi s točko 2.I.VI pomeni, da ponudnik lahko predloži ponudbo za katerikoli sklop, za enega ali več.

Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju Razlogi za izključitev.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za izvedbo javnega naročila so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
kot v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.08.2019   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.08.2019   14:00
Kraj: v sistemu e-Dražba na spletnem naslovu http://edrazbe.gov.si/edrazba/

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.08.2019   12:00

Dodatne informacije:
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Ministrstvo za javno upravo predmetno naročilo izvaja v imenu in za račun naročnikov:
Sklop 1
- Agencija RS za okolje
- Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
- Ministrstvo za javno upravo
- Ministrstvo za pravosodje za potrebe državnega odvetništva
- Ministrstvo za pravosodje za potrebe državnega tožilstva
- Javna agencija za varstvo konkurence
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti - CSD
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Računsko sodišče Republike Slovenije
- Ustavno sodišče Republike Slovenije
- Varuh človekovih pravic
- Fiskalni svet

Sklop 2
- Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
- Ministrstvo za javno upravo
- Ministrstvo za pravosodje za potrebe državnega odvetništva
- Ministrstvo za pravosodje za potrebe državnega tožilstva
- Javna agencija za varstvo konkurence
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti - CSD
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Računsko sodišče Republike Slovenije
- Ustavno sodišče Republike Slovenije
- Varuh človekovih pravic
- Fiskalni svet

Sklop 3
- Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
- Ministrstvo za javno upravo
- Ministrstvo za pravosodje za potrebe državnega tožilstva
- Računsko sodišče Republike Slovenije
- Ustavno sodišče Republike Slovenije
- Varuh človekovih pravic
- Fiskalni svet

Sklop 4
- Agencija RS za okolje
- Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
- Ministrstvo za javno upravo
- Ministrstvo za pravosodje za potrebe državnega odvetništva
- Ministrstvo za pravosodje za potrebe državnega tožilstva
- Računsko sodišče Republike Slovenije
- Varuh človekovih pravic

Sklop 5
- Agencija RS za okolje
- Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
- Ministrstvo za javno upravo
- Ministrstvo za pravosodje za potrebe državnega odvetništva
- Ministrstvo za pravosodje za potrebe državnega tožilstva
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti - CSD
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Računsko sodišče Republike Slovenije
- Ustavno sodišče Republike Slovenije
- Fiskalni svet

Sklop 6
- Ministrstvo za javno upravo
- Ministrstvo za pravosodje za potrebe državnega odvetništva
- Ministrstvo za pravosodje za potrebe državnega tožilstva
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti - CSD
- Varuh človekovih pravic

Sklop 7
- Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
- Ministrstvo za javno upravo
- Ministrstvo za pravosodje za potrebe državnega odvetništva
- Ministrstvo za pravosodje za potrebe državnega tožilstva
- Ministrstvo za zunanje zadeve

V zvezi s točko II.2.7 za sklop 1 pomeni: pogodba se sklepa za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023, v kolikor bo podpisana pred navedenim datumom, v nasprotnem se sklepa od dne podpisa za obdobje 48 mesecev.

Ponudnik mora, kot zavarovanje za resnost ponudbe, v ponudbi predložiti tudi finančno zavarovanje za resnost ponudbe, izdano s strani banke (bančna garancija za resnost ponudbe) ali zavarovalnice (kavcijsko zavarovanje) kot je to določeno v razpisni dokumentaciji v navodilih gospodarskih subjektom za pripravo ponudbe.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz drugega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
(Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I in 60/17; ZPVPJN), lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali
dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim
neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Ministrstvu za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno ali po pošti priporočeno s povratnico.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.07.2019   13:37
1. VPRAŠANJE
Pri pregledu kadrovskih zahtev smo opazili da zahtevate v 1. sklopu certifikat MCSA Windows 10. Omenjenega certifikata se ne more več opravljati zato vas sprašujemo ali lahko predložimo certifikat ( naslednik ) pod oznako MD-100 "Modern Desktop Administrator Associate"?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 23.07.2019   14:52
2. VPRAŠANJE
Zanima nas, ali bo naročnik pred izvedbo elektronske dražbe preveril dopustnost ponudb in o tem izdal odločitev? Iz razpisne dokumentacije gre razbrati, da bo naročnik dopustnost ponudb preveril šele po izvedeni dražbi, kar je v nasprotju s šestim odstavkom 50. člena ZJN-3. Ker slednji zahteva, da naročnik po pregledu ponudb izda posebno povabilo, iz katerega izhaja kdo bo na dražbo povabljen in kakšna je njegova uvrstitev, ima takšno povabilo naravo vmesne odločitve, zoper katero lahko ponudnik uveljavlja pravno varstvo, saj bo sicer v kasnejših fazah prekludiran.

Prosimo naročnika za potrditev, da bo pred izvedbo dražbe izvedel pregled dopustnosti vseh ponudb in o tem izdal povabilo, zoper katero bomo ponudniki lahko uveljavljali pravno varstvo, sicer bomo že zoper razpisno dokumentacijo primorani vložiti zahtevek za revizijo. Kot usposobljen ponudnik namreč ne moremo pristati na način, da se pogajamo z gospodarskimi subjekti, ki pogojev za sodelovanje na elektronski dražbi sploh ne izpolnjujejo.

ODGOVOR
Kot je določeno v točki 6 navodil in v skladu s šestim odstavkom 50. člena ZJN-3, bo naročnik pred izvedbo elektronske dražbe preveril dopustnost ponudb. Naročnik bo ponudniku, ki bo v posameznem sklopu oddal dopustno ponudbo oziroma bo njegova ponudba nedopustna le iz razloga preseganja naročnikov zagotovljenih sredstev za ta sklop, poslal vabilo k sodelovanju v elektronski dražbi. O tem naročnik ne bo izdal posebne odločitve. Naročnik bo sprejel samo eno odločitev o oddaji naročila, v kateri bo navedeno vse glede dopustnosti ponudb oziroma vse sestavine, ki jih določa 90. člen ZJN-3.Datum objave: 23.07.2019   14:53
3. VPRAŠANJE
Naročnik od ponudnikov za razliko od preteklih razpisov nikjer ne zahteva potrdil o znanju slovenščine (npr. da oseba, ki ni državljan Republike slovenije predloži dokazilo, izdano s strani utrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika vsaj na nivoju B2, v skladu s Common European Framework of Reference for Languages CEFRL). Kot ponudnik sicer razpolagamo s kadri, ki so državljani Republike Slovenije, vendar pomanjkanje določil v zvezi z jezikom pomeni, da bo naša konkurenca navedla kadre iz tujine, ki razpolagajo z zahtevanimi certifikati, katerih stroški so bistveno nižji, posledično pa mi z našimi kadri ne bomo konkurenčni. Zaradi tega se tudi sami nagibamo k oddaji ponudbe s tujimi kadri, saj v nasprotnem primeru javnega naročila zaradi nekonkurenčnosti ne moremo pridobiti. Naročnika pozivamo, da nam potrdi, da ponudnik za dopustnost ponudbe za osebe, ki niso državljani Republike Slovenije, ne potrebuje priložiti potrdil o znanju slovenskega jezika vsaj na nivoju B2, ali da opredeli, da mora da oseba, ki ni državljan Republike Slovenije, predložiti dokazilo, izdano s strani utrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika vsaj na nivoju B2, v skladu s Common European Framework of Reference for Languages CEFRL.

ODGOVOR
Kadrovski pogoji za predmetno naročilo so določeni v točki 10.1.3 navodil. Znanje jezika ni določeno kot kadrovski pogoj. Izbrani ponudnik pa je pri izvajanju pogodbenih obveznosti dolžan zagotoviti, da kadri, ki izvajajo pogodbene storitve, komunicirajo v slovenskem jeziku ter poznajo slovensko tehnično izrazoslovje, vezano na predmet pogodbe. Če kadri ne govorijo slovenskega jezika in ne razumejo ter ne poznajo slovenskega tehničnega izrazoslovja, mora izbrani ponudnik na svoje stroške zagotoviti uradnega tolmača z znanjem slovenskega jezika in slovenskega tehničnega izrazoslovja. (glej 9. člen vzorca krovne pogodbe).Datum objave: 23.07.2019   14:53
4. VPRAŠANJE
Ali smo lahko v eni ponudbi partner in v drugi ponudbi podizvajalec?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 23.07.2019   14:54
5. VPRAŠANJE
1. Ali smo lahko partner v večih ponudbah?
2. Ali smo lahko podizvajalec v večih ponudbah?

ODGOVOR
1. in 2. Da.
Datum objave: 23.07.2019   14:57
6. VPRAŠANJE
Ker poznavanje slovenskega jezika ni zahtevano v razpisni dokumentaciji se pravi ni pogoj, narocnik tega v fazi ocene ponudb ne bo mogel preverjati. ALI LAHKO PONUDIMO kadre iz tujine (najpogosteje mednarodni helpdesk s sedežem v tretjih državah pogosto Mombay, kjer je delovna sila najcenejša), s slovenskim prevajalcem?

ODGOVOR
že odgovorjeno z odgovorom na 3. vprašanje (Datum objave: 23.07.2019 14:53) .Datum objave: 23.07.2019   14:59
7. VPRAŠANJE
Ali lahko oddamo ponudbo če imamo eno pravnomočno sodbo oz. izrečeno globo zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo?

ODGOVOR
Ponudbo lahko odda vsak zainteresiran ponudnik. Bo pa naročnik izključil gospodarski subjekt v primeru obstoja kateregakoli primerov navedenih v točki 10.1.1 navodil.Datum objave: 23.07.2019   15:00
8. VPRAŠANJE
Ali lahko oddamo ponudbo, če smo imeli v zadnjih 6 mesecih občasno blokiran transakcijski račun podjetja?

ODGOVOR
Naročnik v zvezi s tem ni postavil nobenih pogojev. Naročnik še pojasnjuje, da lahko ponudbo odda vsak zainteresiran ponudnik.Datum objave: 23.07.2019   15:01
9. VPRAŠANJE
Ali bo naročnik zagotovil oddaljen dostop za izvajalca brezplačno?

ODGOVOR
Ne. Oddaljeni dostop do sistemov naročnika je zagotovljen preko HKOM omrežja. Pravila, obrazci in cenik so dosegljivi na https://vpndist.gov.si/

V skladu s tem odgovorom se spremeni besedilo zadnjega stavka 8. člena vzorca krovne pogodbe tako, da se namesto »Veljavni cenik je priloga te pogodbe.« glasi »Veljavni cenik je dosegljiv na https://vpndist.gov.si/.«
Datum objave: 23.07.2019   15:03
10. VPRAŠANJE
Na kakšen način bo naročnik zagotovil oddaljen dostop do naprav?

ODGOVOR
Odgovorjeno z odgovorom na 9. vprašanje (Datum objave: 23.07.2019 15:01)Datum objave: 23.07.2019   15:04
11. VPRAŠANJE
Ali moramo kot ponudnik imeti postavljen klicni center? V primeru, da ga moramo imeti naj naročnik navede zahteve ter kako mora biti organiziran?

ODGOVOR
Storitve klasičnega help deska v tehničnih specifikacijah niso zahtevane. Telefonska številka kontakta izvajalca mora biti v slovenskem stacionarnem ali mobilnem omrežju.Datum objave: 23.07.2019   15:05
12. VPRAŠANJE
Na kakšen način bomo sprejemali zahtevke za reševanje od naročnika če nimamo dežurne službe ali klicnega centra ?

ODGOVOR
Storitve klasičnega help deska v tehničnih specifikacijah niso zahtevane. Naročnik v razpisu zahteva, da izvajalec uporablja naročnikovo aplikacijo za upravljanje storitev IBM Maximo. Način prejema zahtevka je zapisan v točki 3.1.5. Tehničnih specifikacij. Telefonska številka kontakta pri izvajalcu mora biti v slovenskem stacionarnem ali mobilnem omrežju.Datum objave: 23.07.2019   15:08
Pojasnilo k točki 11.2.1 navodil

Navodila za izpolnjevanje obrazca »ESPD« so dostopna na povezavi http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec »ESPD« (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih naročil: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi.


Datum objave: 24.07.2019   13:18
13. VPRAŠANJE
Lepo prosimo naročnika za prestavitev roka za oddajo ponudbe za vsaj 14 dni. Naročnik je objavil razpis v najbolj neugodnem času ( visoka sezona dopustov) kjer imamo veliko težav že pri samem certificiranju kadra, saj so certifikacijske hiše, ki to izvajajo na tudi na dopustu, še več, nekateri certifikati ki jih zahtevate v razpisni dokumentaciji ne obstajajo več in moramo delati nove........ navedli smo vam samo en razlog ker smo želeli biti kratki in ne navajati vseh razlogov podrobno. Ponovno naprošamo naročnika za prestavitev roka za vsaj 14 dni?

ODGOVOR
Roki se ne spremenijo.


Datum objave: 24.07.2019   13:19
14. VPRAŠANJE
V primeru, da je omogočen partner/podizvajalec s stalno lokacijo izven Republike Slovenije, vas prosimo za potrditev, da bo naročnik pri Informacijskem pooblašcencu zagotovil izdajo odločbe za dovolitev iznosa osebnih podatkov iz Republike Slovenije (63. clen ZVOP-1)? Pri oddaljeni pomoci se namrec ne bo mogoce izogniti dostopu do osebnih podatkov uporabnika.

ODGOVOR
Osebnih podatkov ali kakršnihkoli drugih podatkov naročnikovih sistemov ni dovoljeno iznašati iz Republike Slovenije.Datum objave: 24.07.2019   13:51
15. VPRAŠANJE

V 1 sklopu vzdrževanje delovnih postaj in strojne opreme imamo tabelo kjer navajate strojno opremo v kategoriji opreme za Diskovni sistemi, kjer manjka proizvajalec Lenovo/IBM? Ker poznamo naročnikovo okolje in vemo, da naročnik ima opremo omenjenega proizvajalca, sprašujemo ali je naročnik proizvajalce Lenovo/IBM izpustil pomotoma? Prosimo naročnika za popravek.

ODGOVOR
V Navodilih v točki 10.1.3., alineja 3 za sklop 1 je v vrstici Diskovni sistemi naveden tudi IBM. Naročnikovi diskovni sistemi so večinoma starejšega datuma, torej proizvedeni pod znamko IBM. Naročnik bo pri pregledu ponudb upošteval tudi dokazila IBM ali Lenovo.Datum objave: 25.07.2019   09:10
16. VPRAŠANJE
V kolikor s strani SLO principala ne dobimo zahtevane izjave, nas zanima ali lahko oddamo ponudbo s principala iz druge države?

ODGOVOR
Izjavo podpiše principal, s katerim imate sklenjeno pogodbo. Pri čemer pa morajo biti izpolnjene vse naročnikove zahteve glede povezav veljavnih pogodb kot je to za posamezni sklop določeno v točki 10.1.2 navodil.

Če bo ponudnik predmetne pogoje izpolnil s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, mora pri tem upoštevati še točki 12.3.2 (ponudba s podizvajalci) in 12.3.3 navodil. Če bo ponudnik predmetne pogoje izpolnil z nastopanjem v skupni ponudbi pa mora upoštevati še točko 12.3.1 navodil
Datum objave: 25.07.2019   09:11
17. VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za navedbo ocenjene vrednosti razpisa?

ODGOVOR
Ocenjena vrednost naročila po posameznem sklopu znaša:
sklop 1: 4.227.951,00 EUR z DDV
sklop 2: 4.201.880,00 EUR z DDV
sklop 3: 854.498 EUR z DDV
sklop 4: 906.599 EUR z DDV
sklop 5: 862.745 EUR z DDV
sklop 6: 1.356.128 EUR z DDV
sklop 7: 446.073 EUR z DDV
Datum objave: 26.07.2019   10:45
VPRAŠANJE
Ali certifikat višjega ranga nadomesti certifikat nižjega ranga?

ODGOVOR
Na podlagi splošnega vprašanja naročnik ne more pripraviti odgovora. Prosimo za ponovno vprašanje z natančnim opisom certifikata oziroma s sklicem na številko pogoja iz Navodil.Datum objave: 26.07.2019   10:46
VPRAŠANJE
Določene certifikate se ne da več delati, da se ponudnik usposobi po posameznih sklopih. Zato me zanima kateri so nadomestni certifikati, ki nadomestijo certifikate, ki se ne dajo več delati?

ODGOVOR
Na podlagi splošnega vprašanja naročnik ne more pripraviti odgovora. Prosimo za ponovno vprašanje z natančnim opisom certifikata oziroma s sklicem na številko pogoja iz Navodil.Datum objave: 29.07.2019   10:05
20. VPRAŠANJE
Ali je na posameznem sklopu prijavljen kader lahko prijavljen večkrat na istem sklopu z različnimi certifikati po sklopu?

ODGOVOR
Da. Pri tem pa mora ponudnik izpolnjevati tudi zahteve glede števila prijavljenih kadrov, ki izpolnjujejo naročnikove zahteve v posameznem sklopu. In tudi zahteve naročnike glede števila kadrov z zahtevanim certifikatom v posameznem sklopu.Datum objave: 29.07.2019   10:05
21. VPRAŠANJE
Ali je lahko isti kader prijavljen na sklopu z večimi certifikati prijavljen večkrat?

ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom na 20. vprašanje.Datum objave: 29.07.2019   10:06
22. VPRAŠANJE
Bo možno v okviru tega razpisa po sklenitvi pogodbe sklepati mesečne pavšale?

ODGOVOR
Ne. V razpisni dokumentaciji (Tehnične specifikacije, poglavje 2 - Osnovni koncept izvajanja storitev) je zapisano, da se storitve izvajajo samo po naročilu.Datum objave: 29.07.2019   10:07
23. VPRAŠANJE
Ali lahko kot podizvajalec nastopa podjetje iz evropske unije?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 29.07.2019   11:57
24. VPRAŠANJE
Na kak način in na podlagi katerih meril bo Naročnik zagotavljal preveritev in izločitev iz sodelovanja tistih ponudnikov in njihovih pooblaščenih oseb, ki so utemeljeno osumljeni, so v sodnem postopku ali so pravnomočno obsojeni zaradi ponarejanja ponudbene dokumentacije v preteklih postopki javnega naročanja v RS?

ODGOVOR
Obstoj razlogov za izključitev iz točke 10.1.1.1 navodil (izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3) bo naročnik preverjal na podlagi pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence oziroma, kot je to določeno v točki 10.1.1.1 navodil.Datum objave: 29.07.2019   11:58
25. VPRAŠANJE
Zanima nas če morajo biti reference potrjene s strani naročnika storitve?

ODGOVOR
Obrazec Izjava o referenci izpolni ponudnik. Obrazca ne izpolni referenčni naročnik.
Referenco bo pa naročnik preverjal pri referenčnem naročniku, zaradi česar mora ponudnik v obrazec zapisati kontaktne podatke osebe referenčnega naročnika, pri kateri je mogoče preveriti (potrditi) izjavo.
Datum objave: 29.07.2019   12:02
26. VPRAŠANJE
Ali cetrifikat Check Point Certified Security Expert (CCSE), ki je višji po rangu nadomesti certifikat Check Point Certified Security Administrator (CCSA), ki je nižji po rangu?

ODGOVOR
Da, zahtevo naročnika po certifikatu CCSA lahko izpolni tudi s CCSE. V tem primeru mora ponudnik prijaviti dva kadra s certifikatom CCSE.Datum objave: 29.07.2019   12:02
27. VPRAŠANJE
Spodaj omenjenih certifikatov ni mogoče več opravljati v testnem centru. Ti certifikati imajo status "This exam has been retired. Prosim če definirate kateri certifikati jih nadomestijo. Spisek certifikatov: Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) - Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager,
Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) - Windows 8, Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) - Windows 7.

ODGOVOR
Zgoraj navedenih certifikatov ne nadomesti drug certifikat. Ponudnik mora prijaviti kadre, ki imajo zahtevano minimalno število zgoraj navedenih certifikatov.Datum objave: 29.07.2019   12:07
28. VPRAŠANJE
Ali torej velja, da bodo storitve podpore (telefonske ali preko maila) lahko izvajali tudi računačničarji, ki ne govorijo tekoče slovensko?

ODGOVOR
Ne. Storitve morajo izvajati kadri, ki govorijo tekoče slovensko. Če kadri ne govorijo tekoče slovensko, mora izvajalec na svoje stroške zagotoviti uradnega tolmača z znanjem slovenskega jezika in slovenskega tehničnega izrazoslovja. V primeru, ko izvajalec zagotovi uradnega tolmača mora imeti tudi tolmač v času izvajanja te pogodbe veljavno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti »INTERNO«.

Komunikacija mora v vsakem primeru potekati v slovenskem jeziku.
Datum objave: 29.07.2019   15:20
29. VPRAŠANJE
Ali lahko isti strokovnjak pokriva več certifikatov na enem sklopu?

ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorm na 20. vprašanje.Datum objave: 29.07.2019   15:20
30. VPRAŠANJE
Ali lahko certifikat Microsoft Certified IT Professional (MCITP) - Enterprise Administrator on
Windows Server 2008 nadomesti cerifikat Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) - Windows 8?

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 30.07.2019   11:35
31. VPRAŠANJE
Sklop 6 glede na vašo tabelo zahtevnosti del pade v rubriko: manj zahtevno, sistemski tehnik/vzdrževanje, konfiguriranje in nameščanje delovnih postaj, tiskalnikov, odpravljanje napak na strukturiranem ožičenju /z utežjo 0,6. Npr. ponudnik odda ponudbo za sklop 6 z UTD=100 enot. Prosim vas za pojasnitev pogodbene velikosti UTD, ker je nejasno ali bo končna ponujena UTD, kasneje z vaše strani pomnožena z utežjo 0,6 ali ne.

ODGOVOR
Način obračuna je zapisan v dokumentu Tehnične specifikacije, točka 4.1.2. in 4.1.3. Ponujena UTD v EUR z DDV izbranega ponudnika je osnova za obračun storitev. Če bo naročena storitev po faktorju 0,6 se bo za izračun cene naročene storitve vrednost ponujene UTD pomnožila s faktorjem 0,6.Datum objave: 30.07.2019   11:36
32. VPRAŠANJE
V odgovoru na vprašanje št.3 glede kadrovskih pogojev naročnik navaja:
»Kadrovski pogoji za predmetno naročilo so določeni v točki 10.1.3 navodil. Znanje jezika ni določeno kot kadrovski pogoj. Izbrani ponudnik pa je pri izvajanju pogodbenih obveznosti dolžan zagotoviti, da kadri, ki izvajajo pogodbene storitve, komunicirajo v slovenskem jeziku ter poznajo slovensko tehnično izrazoslovje, vezano na predmet pogodbe. Če kadri ne govorijo slovenskega jezika in ne razumejo ter ne poznajo slovenskega tehničnega izrazoslovja, mora izbrani ponudnik na svoje stroške zagotoviti uradnega tolmača z znanjem slovenskega jezika in slovenskega tehničnega izrazoslovja. (glej 9. člen vzorca krovne pogodbe).«

Pri tekočem izvajanju predmetnih storitev in še posebej v zvezi z zahtevanimi odzivnimi časi in potencialnimi dežurstvi je ta zahteva praktično neizvedljiva in bistveno podraži samo storitev. Glede na to, da so predmet razpisa storitve podpore uporabnikov, in sicer:
»Uporabnik v širšem smislu: institucija državne uprave ("organ"), naročnik ter v ožjem smislu: uslužbenec naročnika, državnega organa, uporabnik lokalne informacijske infrastrukture«
kar pomeni neposredni kontakt s skrbniki in končnimi uporabniki je zato znanje slovenskega jezika izvajalcev podpore nujno za učinkovito in nemoteno komunikacijo med izvajalcem in uporabnikom. Pri tem ne gre samo za poznavanje tehničnega izrazoslovja, ampak tudi za poznavanje izrazoslovja slovenske javne uprave in pravno formalnih okvirov v okviru katerih delujejo organi javne uprave.

Dosedanja praksa pogojev glede kadrovske usposobljenosti je bila, da se je od izvajalcev zahtevalo dokazilo o zanju slovenskega jezika v obliki potrdila o aktivnem znanju slovenskega jezika ali dokazila o izobrazbi najmanj V. ravni v slovenski izobraževalni ustanovi.
Predlagamo, da naročnik to upošteva tudi v primeru predmetnega javnega naročila.


ODGOVOR
Naročilo je pripravljeno na način, da je komunikacija v slovenskem jeziku pogodbena obveznost izbranega ponudnika in ne pogoj za usposobljenost ponudnikov. Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.Datum objave: 30.07.2019   13:52
33. VPRAŠANJE
Ali je za vaše potrebe in delovanje dejansko potreben ekspert na področju Extreme Network - Switching and routing, (Specialist ali Professional ali Expert ali Architect)? Menimo, da bi bilo delo opravljeno kakovostno in v skladu z zahtevami naročnika tudi, če tega eksperta ponudnik nima. Imamo dolgoletne izkušnje na področju routinga in switchinga.

ODGOVOR
Da, ponudnik mora imeti kader, ki ima certifikat Extreme Network - Switching and routing, bodisi za nivo Specialist ali Professional ali Expert ali Architect.


Datum objave: 30.07.2019   13:53
34. VPRAŠANJE
Za sklop 5 je navedeno, da ponudnik potrebuje dva certifikata Extreme Network Associate (ENA).
Ali je dejanska potreba po dveh certificiranih inženirjih? Naše mnenje je, da bodo vse storitve lahko opravljene tudi, če ima ponudnik le enega inženirja s certifikatom ENA.

ODGOVOR
Da, ponudnik mora imeti najmanj dva kadra s certifikatom ENA.Datum objave: 30.07.2019   13:54
35. VPRAŠANJE
VPRAŠANJE za Sklop 4:

V tehničnih specifikacijah na strani 16. pod točko 4.1.2. je opredeljena univerzalna točka dela (UTD) kot osnovna obračunska enota za vse storitve.
V točki 4.1.3 je opredeljena zahtevnost del, in sicer za Sklop 4 na: zahtevna ZDs s faktorjem 1,2 in manj zahtevna ZDi s faktorjem 0,8.
Istočasno je v navodilih za pripravo ponudbe v točki 15. opredeljena okvirna količina predvidenih ur za posamezni sklop. Nikjer pa ni opredeljeno število ZDs in ZDi.
Posledično to pomeni, da brez tega podatka ni možno opredeliti dopustnosti ponudb z vidika skupne vrednosti ponudbe glede na objavljeno ocenjeno vrednost naročila.

UTD kot tak ne more biti osnova za izračun skupne vrednosti ponudbe, razen v primeru, če je predvideno razmerje med ZDs in ZDi 50/50.

Dosedanja praksa kaže, da je okvirno razmerje med zahtevnimi ZDs in manj zahtevnimi deli ZDi približno 30/70, kar bi pomenilo, da se okvirna količina predvidenih ur (18.376) za obdobje 48 mesecev iz točke 15. razdeli na 5.512,80 ur ZDs in 12.863,20 ZDi.

Predlagamo, da naročnik v izogib ne transparentnosti pri izračunu dopustnosti ponudb z naslova skupne okvirne vrednosti, zgoraj navedeno razmerje potrdi ali poda lastno oceno razmerja med ZDs in ZDi.

ODGOVOR
Naročnik ocenjuje okvirno razmerje med ZDs in ZDi na 50/50. Naročnik pojasnjuje, da bo dopustnost ponudb preverjal glede na ponujeno ceno za UTD v EUR z DDV, ki je hkrati tudi merilo za izbor najugodnejšega ponudnika.Datum objave: 30.07.2019   14:51
36. VPRAŠANJE
V točki 10.1.2.4. za sklop 4 v okviru Tehnične sposobnosti ponudnika, kot zahtevano referenco navajate:
»Ponudnik je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih
naročil, za najmanj 500 uporabnikov v ožjem smislu že najmanj dve leti uspešno (kakovostno, v
dogovorjenih rokih in v skladu s pogodbenimi obveznostmi) izvajal storitev vzdrževanje
programske opreme Lotus Domino. Izpolnjevanje pogoja lahko izkaže z več referencami, od
katerih mora biti ena za najmanj 300 uporabnikov v ožjem smislu na eni lokaciji, druge pa z
najmanj 50 uporabniki v ožjem smislu na eni lokaciji.«

Glede na to, da je predmet vzdrževanja v okviru sklopa 4 Lotus Domino strežniška infrastruktura, ki poleg sistema elektronske pošte predstavlja tudi aplikativno platformo za vrsto Lotus aplikacij s številnimi uporabniki je za vzdrževanje takega sistema potrebno imeti bistveno več izkušenj kot pa v primeru ene lokacije (strežnika) s 500 uporabniki ali več referenčnim projektov, od katerega mora biti ena referenca za najmanj 300 končnih uporabnikov na eni lokaciji.

Arhitektura Lotus Domino strežniškega okolja (SVN domena), ki je predmet vzdrževanja obsega poleg centralnih strežnikov, je zasnovana kot zvezdnata topologija - https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/sl/SSKTMJ_8.5.3/com.ibm.help.domino.admin85.doc/H_EXAMPLES_OF_SERVER_TOPOLOGY_STEPS.html
- (hub-spoke) z gručo (cluster) na nivoju domene za zagotavljanje visoke razpoložljivosti delovanja okolja. SVN domena obsega več kot 250 strežnikov, ki se upravljajo na centralnih strežnikih, ter vse nastavitve, soodvisnosti, povezave in replikacije med nižje hirerahično postavljenimi strežniki. Ta kompleksnost zahteva mnogo več specializiranih znanj in izkušenj od izvajalcev kot administracija enega strežnik s 500 ali z vsaj 300 uporabniki.

S tega vidika zahtevana referenca ni ustrezna in naročniku na zagotavlja ustrezno usposobljenega izvajalca. Za učinkovito in kvalitetno opravljaje predmetnih storitev iz sklopa 4 (tehnične specifikacije točka 2.1.1) mora imeti ponudnik izkušnje z vzdrževanjem LND infrastrukture, ki ustreza naročnikovi arhitekturi Lotus Domino strežniškega okolja oz. vsaj en primerljiv referenčni sistem s tovrstno arhitekturo LND infrastrukture.


ODGOVOR
Naročnik je predmetni pogoj oblikoval sorazmerno in v povezavi s predmetom naročila. Zahteve izhajajo iz potreb naročnika. Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.Datum objave: 31.07.2019   10:18
37. VPRAŠANJE
Naročnik zahteva v 2.sklopu pri principalu MicroFocus status Gold Partner Collaboration Solutions Portfolio Expert. Razumemo naročnika kaj želi vendar je nerodno zapisano, ker v taki obliki to ne obstaja. Torej zapisano bi moralo biti Gold Partner, Collaboration Solutions Portfolio Expert ( samo dodana vejica ).
prosimo naročnika za popravek?

ODGOVOR
Naročnik bo upošteval potrdilo o statusu z in brez vejice. Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.Datum objave: 31.07.2019   10:19
38. VPRAŠANJE
Naročnik zahteva v 2.sklopu , da mora ponudnik imeti v času oddaje ponudbe povezavo - veljavno pogodbo s principalom..... . Dokazilo je izpolnjen ESPD in kopija certifikata ali kopija veljavne pogodbe. Pri principalu MicroFocus ne obstaja statusni certifikat ali pogodba, zato naročnika sprašujemo ali lahko kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev priložimo podpisano in žigosano izjavo principala MicroFocus, iz katere bo razvidno izpolnjevanje pogojev?


ODGOVOR
Da.Datum objave: 31.07.2019   13:40
Pojasnilo k pogoju v točki 10.1.3.6 (za sklop 4), k certifikatom iz prve vrstice tabele »IBM Certified System Administrator - Lotus Notes and Domino 8.5 ali Notes and Domino 9.0 (za vsako verzijo najmanj eden)

Naročnik pojasnjuje, da lahko ponudnik kadrovski pogoj najmanj 3 kadri s certifikatom iz prve vrstice tabele iz točke 10.1.3.6 »IBM Certified System Administrator - Lotus Notes and Domino 8.5 ali Notes and Domino 9.0 (za vsako verzijo najmanj eden)« izpolni tudi tako, da prijavi kadre, ki imajo certifikate samo za verzijo 9.0.


Datum objave: 31.07.2019   13:41
39. VPRAŠANJE
Ali je lahko jezik ponudbene dokumentacije v drugem jeziku ( ne v slovenščini )? Glede na to, da v razpisni dokumentaciji ni zahteve, lahko torej oddamo ponudbo v nam domačem jeziku, npr.švedščina kateri je tudi uradni jezik EU? Naročnik pa si lahko na svoje stroške zagotovi uradnega tolmača. Prosimo naročnika za potrditev, da lahko oddajamo ponudbo v vseh uradnih jezikih EUja?

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je zahteva glede jezika ponudbe, in sicer v točki 12.3.5 navodil.Datum objave: 31.07.2019   13:42
40. VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za veliko več narodne zavesti, saj mi slovenski delavci in slovenska podjetja plačujemo davke v slovenski proračun za blaginjo naše lepe Slovenije in za blaginjo nas slovenskih državljanov. Prosimo naročnika, da slovenski jezik uvrsti v kadrovske pogoje kot pogoj, ki ga morajo ponudniki zagotoviti oz. naj pojasni zakaj tega naročnik ne bo navedel ?

ODGOVOR
Naročnik je v zvezi s tem že večkrat odgovoril v predhodnih odgovorih na vprašanja. Kot je bilo že pojasnjeno, razpisna dokumentacija določa zahtevo, da kadri morajo znati slovensko (natančna dikcija je v 9. členu vzorca krovne pogodbe). Ponudnik tako mora izpolnjevati zahtevo naročnika glede komunikacije v slovenskem jeziku, ne glede na to, kje v razpisni dokumentaciji je zahteva zapisana.Datum objave: 31.07.2019   13:44
41. VPRAŠANJE
poizkušamo vas razumeti zakaj ne želite med kadrovske pogoje uvrstiti slovenki jezik kot pogoj. Sprašujemo vas ali ste kot Ministrstvo za javno upravo preverili za predmetno naročilo katerega izvajate v imenu in za račun naročnikov, da bojo točno ti naročniki dovolili vstop in oddaljen dostop do strežnikov ali bolje rečeno podatkov? prosimo naročnika naj preveri pri direktorjih oddelkov na organih MZZ, MNZ, MDDSZ, MJU-UE,.....in hkrati prosimo za popravek razpisne dokumentacije glede kadrovskih pogojev.

ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom na 40. vprašanje.Datum objave: 31.07.2019   13:44
42. VPRAŠANJE
Dodatno vprašanje k 28. VPRAŠANJU in ODGOVORU.
Kako bo naročnik za tolmača zahteval veljavno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO, če tolmača ne bo nikjer navedenega v ponudbi? Prosimo naročnika naj ponovno razmisli glede zahteve o tolmaču, saj zanj ne bomo mogli zahtevati izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov ali bolje mi bomo že zahtevali vendar naročnik pa ga ne bo mogel/smel izdati ? prosimo za navodila?


ODGOVOR
Izvajalec mora tolmača zagotoviti vedno, ko je to potrebno za izvedbo storitev, in pri tem za tolmača predložiti zahtevano dovoljenje.Datum objave: 01.08.2019   09:58
43. VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, naj nam poda zagotovilo, da bo naročal vsaj ustrezne % okvirnih predvidenih količin iz 3. člena krovne pogodbe (npr. 80%), saj v nasprotnem primeru za tako splošno podane okvirne količine nikakor ni mogoče podati konkurenčne cene, po drugi strani pa lahko konkurenčno ceno poda zgolj ponudnik, ki je natančneje seznanjen z obsegom ur, ki jih bo naročnik zagotovo naročal. V skladu z načelom konkurenčnosti, transparentnosti in nujni enakopravni obravnavi vseh ponudnikov naročnika pozivamo, naj določi ustrezen % količin (po posameznih faktorjih zahtevnosti del) iz 3. člena krovne pogodbe, ki jih bo zagotovo naročal.

ODGOVOR
Količine predvidenih ur so okvirne. Naročnik ocenjuje okvirno razmerje med faktorji po posameznih sklopih kot sledi:
sklop faktor
0,8 1,2 0,6
1 50% 25% 25%
2 23% 77% 0%
3 50% 50% 0%
4 50% 50% 0%
5 67% 17% 17%
6 36% 11% 54%
7 73% 0% 27%
Datum objave: 01.08.2019   10:10
44. VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, naj nam poda zagotovilo, da bo naročal vsaj ustrezne % okvirnih predvidenih količin iz 3. člena krovne pogodbe (npr. 80%), saj v nasprotnem primeru za tako splošno podane okvirne količine nikakor ni mogoče podati konkurenčne cene, po drugi strani pa lahko konkurenčno ceno poda zgolj ponudnik, ki je natančneje seznanjen z obsegom ur, ki jih bo naročnik zagotovo naročal. V skladu z načelom konkurenčnosti, transparentnosti in nujni enakopravni obravnavi vseh ponudnikov naročnika pozivamo, naj določi ustrezen % količin (po posameznih faktorjih zahtevnosti del) iz 3. člena krovne pogodbe, ki jih bo zagotovo naročal.

ODGOVOR
Količine predvidenih ur so okvirne. Naročnik ocenjuje okvirno razmerje med faktorji po posameznih sklopih kot sledi:
Sklop 1: faktor 0,8: 50%; faktor 1,2: 25%; faktor 0,6: 25%
Sklop 2: faktor 0,8: 23%; faktor 1,2: 77%
Sklop 3: faktor 0,8: 50%; faktor 1,2: 50%
Sklop 4: faktor 0,8: 50%; faktor 1,2: 50%
Sklop 5: faktor 0,8: 67%, faktor 1,2: 17%; faktor 0,6: 17%
Sklop 6: faktor 0,8: 36%; faktor 1,2: 11%; faktor 0,6: 54%
Sklop 7: faktor 0,8: 73%, faktor 0,6: 27%

S tem odgovorom se nadomesti odgovor na 43. vprašanje.
Datum objave: 01.08.2019   10:44
45. VPRAŠANJE
Glede na to, da je tehnologija windows Server 2008 že izven Microsoft podpore oz. se podaljšana podpora/Extended Support zaključi 0.14.2020, nas zanima ali je smotrno, da se zahteva Enterprise certifikacijo na zastareli platformi. Ali je dovolj, da ima ponudnik kader z Microsoft Certified IT Professional (MCITP) - Administrator on Windows Server 2008 ob enem pa imamo tudi kader kateri je certificiran za administracijo 2012 in 2016 windows sever.

ODGOVOR
Zahtevanega certifikata ne nadomesti drug certifikat. Ponudnik mora v sklopu 2 prijaviti najmanj dva kadra, ki imata certifikat Microsoft Certified IT Professional (MCITP) - Enterprise Administrator on Windows Server 2008. Pogoj je oblikovan v povezavi s predmetom naročila in izhaja iz potreb naročnika. Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.Datum objave: 01.08.2019   14:08
46. VPRAŠANJE
Prosim za pojasnitev/obrazložitev postopka, ali sploh oz. na kašen način za prijavljeni kader, ki ni iz SLO lahko pridobimo dovoljenja za dostop do stopnje tajnosti INTERNO.

ODGOVOR
Kadri, ki niso državljani Republike Slovenije, morajo imeti bodisi veljavno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov (Personal Security Clearance) oziroma druga ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO, izdana s strani držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene bilateralne sporazume o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov, držav članic EU in/ali zveze NATO ter iz držav članic Multinational industrial security working group.

Naročnik še pojasnjuje, da se 23. člen vzorca krovne pogodbe dopolni z odstavkom:
»Kadri, ki niso državljani Republike Slovenije, morajo imeti veljavno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov (Personal Security Clearance) oziroma druga ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO, izdana s strani držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene bilateralne sporazume o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov, držav članic EU in/ali zveze NATO ter iz držav članic Multinational industrial security working group.«
Datum objave: 01.08.2019   14:12
47. VPRAŠANJE
Dodatno vprašanje k 42. VPRAŠANJU in ODGOVORU.
Jasno je, da vi kot naročnik zahtevate dovoljenje vendar smo vam želeli povedati, da zahtevanega dovoljenja ne moremo dobiti če naročnik ne poda predloga za začetek postopka in uradni tolmač mora imeti pravno podlago oz. pogodbo.
Prosimo naročnika če vztraja pri taki komunikaciji, da uvrsti med zahteve kaj je za naročnika uradni tolmač in katerim pogojem mora ustrezati v primeru ko bomo ponudili kadre/inženirje iz tujine ?


ODGOVOR
Za tolmača se šteje oseba, ki ima znanje slovenskega jezika, kot se zahteva za kadre v šesti alineji 9. člena vzorca krovne pogodbe.
Za tolmača, ki bo slovenski državljan, in ob podpisu pogodbe ali tekom izvajanja pogodbe ne bo imel zahtevanega dovoljenja INTERNO, bo predlog za pridobitev dovoljenja podal naročnik. Za tolmača, ki ni slovenski državljan, pa velja odgovor na 46. vprašanje.
Datum objave: 01.08.2019   14:14
48. VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da jasno odgovori zakaj noče uvrstiti SLOVENSKEGA JEZIKA med kadrovske pogoje kot pogoj ?


ODGOVOR
Naročilo je oblikovano glede na potrebe naročila. Zahteve so določene na način, ki omogoča izvedbo pogodbenih storitev. Glede jezika je bilo odgovorjeno v predhodnih odgovorih na vprašanja. Naročnik na komentarje ne odgovarja.Datum objave: 01.08.2019   14:15
49. VPRAŠANJE
Dodatno vprašanje k 39. VPRAŠANJU in ODGOVORU
NPonovno sprašujemo naročnika zakaj je navedel pogoj jezika za pripravo ponudbe in hkrati nikakor noče uvrstiti slovenski jezik med kadrovske pogoje? Torej pri pripravi ponudbe smo omejeni na slovenščino in izjemoma na angleščino (certifikati,pogodbe,..) pri izvajanju storitev pa naročniku več ni pomembno kateri jezik se zahteva .Ponovno sprašujemo naročnika zakaj je navedel pogoj jezika za pripravo ponudbe in hkrati nikakor noče uvrstiti slovenski jezik med kadrovske pogoje?


ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom na 48. vprašanje.Datum objave: 01.08.2019   14:43
50. VPRAŠANJE
Pri sklopu 6 navajate certifikate, ki so potrebni za prijavo na dotični sklop.
V Sloveniji smo eni izmed največjih izvajalcev instalaciji, delujemo pa tudi v tujini, in menimo, da vsi ti certifikati niso potrebni.
V kolikor so potrebni vsi ti certifikati, verjamemo, da bo število oddanih ponudb za sklop 6 zelo majhno ali da bo celo oddana le ena.
Ali lahko certifikate nadomeščamo z referencami?

ODGOVOR
Zahtevanih certifikatov ni možno nadomestiti z referencami. Pogoj je oblikovan sorazmerno in v povezavi s predmetom naročila. Zahteve izhajajo iz potreb naročnika. Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.Datum objave: 02.08.2019   11:42
51. VPRAŠANJE
Vezano na vaš odgovor na 40. VPRAŠANJE:
Jasna je zahteva naročnika, glede komunikacije v slovenskem jeziku. Ni pa jasno in definirano, s čim ponudnik izpolnjuje in dokazuje to zahtevo naročnika. Rešitev s tolmačem je v praksi pri izvajanju pomoči uporabnikom praktično neizvedljiva. Torej, s čim lahko ponudnik dokaže usposobljenost komuniciranja v slovenskem jeziku.

ODGOVOR
Ponudnik zahtevo izpolnjuje s kadri, ki jih prijavi. Ponudniku ni treba prilagati posebnih dokazil o znanju jezika.Datum objave: 02.08.2019   11:56
52. VPRAŠANJE
V zadnjem tednu, ko smo prvič opazili javni razpis na portalu, smo intenzivno prebrali in pričeli s pripravo ponudbene dokumentacije. Pri prijavi moramo podati lastno izjavo pod kazensko-materialno odgovornostjo, da so vsa priložena tehnična in kadrovska dokazila za usposobljenost verodostojna. Zaradi tega želimo vsa dokazila predhodno preveriti pri principalih in referenčnih naročnikih, a žal zaradi predvidenega roka za oddajo ravno v času poslanskih in sodnih počitnic, ter viška poletnih dopustov to ne bo možno preveriti. Že danes zaradi neodzivnosti ugotavljamo, da nam ne bo uspelo oddati konkurenčne ponudbe do roka, ki ste ga postavili, zato vas pozivamo, da podaljšate rok za oddajo za vsaj 14 dni in nam omogočite, da predhodno potrdimo dokazila in oddamo konkurenčno ponudbo.

ODGOVOR
Rok za prejem ponudb in datum in ura odpiranja se spremenita tako, da se glasita:
Rok za prejem ponudb: 21. 8. 2019 do 12. ure
Datum in ura odpiranja ponudb: 21. 8. 2019 ob 13. uri
Datum objave: 02.08.2019   14:00
53. VPRAŠANJE
Vezano na vprašanje št 24 lahko sklepamo, da je do primera ponarejanja ponudbene dokumentacija ali podajanja lažnih izjav v preteklosti že prihajalo. Glede na to, da se sodni postopki lahko tudi nerazumno vlečejo, je že sam utemeljen sum in sodni postopek dovolj velik razlog, da se ponudbene dokumentacije dodatno skrbno preverijo, predvsem resničnost izjav in certifikatov. Pri postopku brez izvedbe dražbe je ponudnikom omogočen vpogled v dokumentacijo in podajanje revizije v primeru utemeljenega suma v resničnost izjav in predloženih dokumentov.

V primeru dražbe je tovrstno ravnanje še toliko bolj pomembno, saj lahko ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje in merila tekmuje s ponudnikom, ki je to lažno prikazoval, in je s tem v neenakoppravnem položaju. Po priznavanju ustreznosti ponudb oz usposobljenosti posameznega ponudnika in pred samo izvedbo dražbe bi moral naročnik, v izgib neenakopravnosti ponudnikov, v primeru utemeljenega suma o verodostojnosti predloženih izjav in potrdili omogočiti vpogled v dokumentacijo in revizijo že v tej fazi izvedbe javnega naročila.

ODGOVOR
Naročnik bo vpogled omogočil v skladu z določbami 35. člena ZJN-3. Ponudnik pa lahko zahtevo za pravno varstvo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika v skladu z veljavnim zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.Datum objave: 02.08.2019   14:01
54. VPRAŠANJE
V odgovoru na vprašanje objavljeno 30.07.2019 ob 13:54 ste zapisali "Naročnik pojasnjuje, da bo dopustnost ponudb preverjal glede na ponujeno ceno za UTD v EUR z DDV, ki je hkrati tudi merilo za izbor najugodnejšega ponudnika."

Ali pravilno razumemo, da naročnik pri ugotavljanju dopustnosti ponudb glede na ocenjeno vrednost posameznega sklopa ne bo upošteval faktorja zahtevnosti del, temveč zgolj in edino ponujeno ceno UTD v EUR z DDV.

Če je odgovor DA, se lahko predpostavlja naročnikova formula za izračun: ocenjena vrednost sklopa deljeno z okvirnim številom ur za sklop da izračunati pričakovano maksimalno vrednost UTD v EUR z DDV za posamezen sklop. Naročnika opozarjamo, da tak način izračuna dopustnosti brez upoštevanja vseh zahtev iz tehničnih specifikacij nima jasno določenih pravil za ponudnike. Zakaj?

- brez upoštevanja faktorja zahtevnosti del je lahko efektivno dosežena vrednost UTD v EUR z DDV bistveno manjša (npr. samo 60 %) ali večja (npr 120 % in tako preseže ocenjeno vrednost) od ponujene
- količine za posamezen sklop so okvirne in jih naročnik ni dolžan naročiti v celoti, kar dejansko pomeni, da ponudnik nima jasnih okvirjev, ter zgolj ugiba in nase prevzame vso tveganje v primeru, če naročnik naroči samo 10 % okvirnih količin
- ponudnik na posameznem sklopu (razen morda za sklop 4) lahko izgubi aktivno legitimacijo in s tem pravico vlaganja revizije, če niso jasne vsa okvirna predvidevanja

ODGOVOR
Da, pravilno razumete citiran odgovor na vprašanje.
Pojasnjujemo še, da je v odgovoru na 44. vprašanje (datum objave 01.08.2019 10:10) podano ocenjeno okvirno razmerje med faktorji po posameznem sklopu.
Datum objave: 20.08.2019   10:55
Pojasnilo:
V točki 10.1.2 Navodila gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe za javno naročilo po odprtem postopku z oznako ODPU-8/2019, podtočka 10, "Za sklop 3", mora ponudnik izkazati povezave s principali/proizvajalci Microsoft, RedHat in IBM, kot so navedeni v tabeli v predmetni podtočki. Proizvajalci/principali, ki so navedeni v spremnem stavku, pa niso navedeni v tabeli v predmetni podtočki, se torej ne upoštevajo.