Dosje javnega naročila 006471/2019
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba elektromontažnih del v stikališču RTP Divača: montaža VN aparatov, sekundarne opreme, kabliranje, povezovanje, preizkušanje za MSCDN in VSR 400 kV polji ter električne inštalacije
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 559.585,77 EUR

JN006471/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 17.09.2019
JN006471/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.09.2019
JN006471/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN006471/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.10.2019
JN006471/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2019
JN006471/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 27.01.2020
JN006471/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2020
JN006471/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006471/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 180-439434
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javnanarocila@eles.si
+386 14743000
+386 14742502

Internetni naslovi
http://www.eles.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.eles.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12715
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba elektromontažnih del v stikališču RTP Divača: montaža VN aparatov, sekundarne opreme, kabliranje, povezovanje, preizkušanje za MSCDN in VSR 400 kV polji ter električne inštalacije
Referenčna številka dokumenta: MAP2019/0358
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45310000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba elektromontažnih del v stikališču RTP Divača: montaža VN aparatov, sekundarne opreme, kabliranje, povezovanje, preizkušanje za MSCDN in VSR 400 kV polji ter električne inštalacije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba elektromontažnih del v stikališču RTP Divača: montaža VN aparatov, sekundarne opreme, kabliranje, povezovanje, preizkušanje za MSCDN in VSR 400 kV polji ter električne inštalacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
10.3-0022-SIHR-W-M-16
II.2.14 Dodatne informacije
Ogleda objekta bosta:
1. ogled dne 2.10.2019 ob 12:00 uri na lokaciji: RTP Divača, Kraška cesta 1, Divača
2. ogled: dne 10.10.2019 ob 12:00 uri na lokaciji: RTP Divača, Kraška cesta 1, Divača


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.10.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.10.2019   10:10
Kraj: Preko https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.10.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.09.2019   14:46
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da zaradi lažjega izpolnjevanja obrazcev, le te objavi v WORD obliki.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Oblika obrazcev ni zakonsko predpisana, zato naročnik lahko sam določi, na kakšen način jih bo pripravil. Naročnik oblike (formata) obrazcev ne bo spreminjal. Ponudnike prosimo, da pripravijo ponudbe v skladu s postavljenimi zahtevami.Datum objave: 14.10.2019   08:21
VPRAŠANJE
V obvestilu je navedeno:
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.10.2019 12:00
Na koncu ob gumbu ''Pošlji vprašanje naročniku'' pa je navedeno
sprejem ponudnikovih vprašanj do 17.10.2019 10:00.
Naprošamo pojasnilo, kateri rok je veljaven?

ODGOVOR
Skladno s popravkom obvestila o naročilu (obrazec JN006471/2019-K01 z dne 25.09.2019) je rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj do dne 17.10.2019 do 10.00 ure.
Datum objave: 22.10.2019   10:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v obrazcu R-OVD/VD je zahtevana navedba identifikacijske številke pri IZS/št. pooblastila, dovoljenja skladno z zakonodajo države, katere je državljan. Ali prav razumemo, da je potrebno št. pooblastila, dovoljenja navajati samo za tuje ponudnike, za slovenske ponudnike oz. vodje del pa je dovolj, če se navede identifikacijska št. pri IZS. Če temu ni tako, naročnika prosimo za pojasnitev številko katerega pooblastila, dovoljenja je potrebno navesti.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Za slovenske vodje del je dovolj, če se navede identifikacijska št. pri IZS.
Datum objave: 22.10.2019   10:20
VPRAŠANJE
Za spončni material zahtevate, da ima vijačni material dimenzij najmanj M12 s heksagonalnimi glavami.
Priznan in uveljavljen proizvajalec nudi spončni material, ki ima vijačni material najmanj M10.
Ali boste sprejeli takšen spončni material, ki sicer ustreza ostalih zahtevam projekta?

ODGOVOR
Spončni material ni več sestavni del razpisa.
Datum objave: 22.10.2019   10:20
VPRAŠANJE
V popisu del je v poziciji 57 naveden standarden tip vodnika 490-AL1/64-A20SA.
V tehnični dokumentaciji je povsod naveden tip vodnika 490-AL401/64-A20SA.
Naprošamo za pojasnilo, ali gre v tehnični dokumentaciji za napako pri navedbi tipa vodnika?

ODGOVOR
V tehnični dokumentaciji je bila napaka. Pravilen tip vodnika je 490-AL1/64-A20SA.