Dosje javnega naročila 002279/2019
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava, montaža in zagon polnilnih postaj za električna vozila na lokacijah ELES. Sklop 1: Gradbena dela; Sklop 2: Elektromontažna dela in oprema VN-SN-NN
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 172.005,27 EUR

JN002279/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.04.2019
JN002279/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.04.2019
JN002279/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.05.2019
JN002279/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.05.2019
JN002279/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.05.2019
JN002279/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.05.2019
JN002279/2019-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.06.2019
JN002279/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2019
JN002279/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.09.2019
JN002279/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.09.2019
JN002279/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002279/2019-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javnanarocila@eles.si
+386 14743000
+386 14742502

Internetni naslovi
http://www.eles.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava, montaža in zagon polnilnih postaj za električna vozila na lokacijah ELES. Sklop 1: Gradbena dela; Sklop 2: Elektromontažna dela in oprema VN-SN-NN
Referenčna številka dokumenta: MAP2019/0205
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31730000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava, montaža in zagon polnilnih postaj za električna vozila na lokacijah ELES. Sklop 1: Gradbena dela; Sklop 2: Elektromontažna dela in oprema VN-SN-NN
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 140.987,93 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Gradbena dela
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Elektromontažna dela in oprema VN-SN-NN
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31730000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002279/2019-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 12.04.2019


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Gradbena dela

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
31.07.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 5

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ELEKTRO NOVI SISTEMI inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje d.o.o.
Brnčičeva ulica 17A
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 40.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 15.390,32 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Elektromontažna dela in oprema VN-SN-NN

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
02.09.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 5

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
E prihodnost, družba za obnovljive vire energije, raziskovanje in druge storitve, d.o.o.
Črešnjev vrh 17
2313
SI
Fram
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 187.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 125.597,61 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 30.756,10 EUR
Delež: %

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.09.2019