Dosje javnega naročila 004914/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: UKC Ljubljana, objekt DTS F, 1. nadstropje; Preureditev prostorov v sredinskem pasu med RTG diagnostikami.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 285.384,19 EUR

JN004914/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.07.2019
JN004914/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.07.2019
JN004914/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.07.2019
JN004914/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.07.2019
JN004914/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN004914/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.08.2019
JN004914/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004914/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Simon Smrke
simon.smrke@kclj.si
+386 15221230

Internetni naslovi
https://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kclj.si/javnar/RD_Adaptacija_osrednjih_prostorov_RTG.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11290
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UKC Ljubljana, objekt DTS F, 1. nadstropje; Preureditev prostorov v sredinskem pasu med RTG diagnostikami.
Referenčna številka dokumenta: 845080102-075-19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
UKC Ljubljana, objekt DTS F, 1. nadstropje; Preureditev prostorov v sredinskem pasu med RTG diagnostikami.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
UKC Ljubljana, objekt DTS F, 1. nadstropje; Preureditev prostorov v sredinskem pasu med RTG diagnostikami.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.07.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.07.2019   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.07.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.07.2019   07:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na dejstvo, ki je preverljivo in javno dostopno, in sicer, da v zadnjih dveh letih v sistemu UKC ocenjene vrednosti ne dosegajo tržnih, kar rezultira k zavrnitvi vseh ponudb kot nedopustnih iz razloga, ker presegajo ocenjene vrednosti naročnika pozivamo, da objavi podatek o ocenjeni vrednosti oziroma o razpoložljivih sredstvih.

Hvala.

ODGOVOR


Naročnik ne bo objavil ocenjene vrednosti oz. zagotovljenih finančnih sredstev.

Datum objave: 18.07.2019   10:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. pri serijski opremi ste postavko 15 označili z rdečo zvezdico. Prosimo vas, da navedete razlog označitve.
2. pri mizarskih delih ste pri postavki 7 navedli tekst: "Predelava obstoječega sprejemnega pulta, glede na potrebe investitorja". V popisu nove pohištvene opreme po naročilu je že zajeta postavka "izdelave novega sprejemnega pulta" v prostoru 6.1 oznake DPM1. Prosimo vas navedite, ali gre za isti sprejemni pult. V primeru, da ne, navedite točno za kateri pult gre in natančno specificirajte spremembe, ki jih je potrebno izvesti.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

1. Postavka je označena z rdečo zvezdico za lažje prepoznavanje v katalogu (skicah) opreme.
2. Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.


Datum objave: 18.07.2019   10:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali so zagotovljena sredstva naročnika enaka kot pri nedavno razveljavljenem javnem naročilu za isti predmet (tj. JN003867/2019)?

ODGOVOR

Ne.


Datum objave: 18.07.2019   10:54
VPRAŠANJE
Zdravo, ali pravilno razumemo, da mora biti vrtiljak stol "JURČEK"... SERIJSKA OPREMA - POZICIJA 9. brez koles, torej zgolj na nogicah??

ODGOVOR

Ja.


Datum objave: 18.07.2019   10:55
VPRAŠANJE
Ali boste ponudnika, ki ne bo predložil tehnične dokumentacije za zahtevane postavke izločili iz nadaljnjega postopka ocenjevanja oz. boste njegovo ponudbo označili kot nedopustno?

ODGOVOR

Ja.


Datum objave: 18.07.2019   10:55
VPRAŠANJE
Spoštovani, naročnik zahteva predložitev originalne zavarovalne police (dokazilo o zavarovanju za odgovornost za škodo ...; razpisna dokumentacija str.10, 1.1.4./točka 2.). Najbrž gre za pomoto, saj v ponudbi ne moremo predložiti originala (lahko sken originala oz. bo izbrani ponudnik predložil original na vpogled). Prosimo za pojasnilo in popravek razpisne dokumentacije.

ODGOVOR


Naročnik dovoljuje predložitev skana zavarovalne police v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva predložitev zavarovalne police v originalu.

Datum objave: 18.07.2019   10:56
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji navajate, da mora ponudnik predložiti za vodjo del M1 obrazec in še dokazilo(pogodbo/izpisek ZPIZ) , da je vodja del pri ponidniku zaposlen za polni delovni čas. Glede na to, da je iz obrazca M1 popolnoma razvidno ali je kader zaposlen za polni ali polovični delovni čas, predlagamo, da zahtevo po dodatnem dokazilu umaknete. Hvala

ODGOVOR

Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.


Datum objave: 18.07.2019   10:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Glede na dejstvo, da je čas kolektivnih dopustov pri nekaterih ključnih dobaviteljih, vas prijazno pozivamo, da podaljšate čas izvedbe javnega naročila vsaj za 15 dni.
Prosimo vas, da tekst glede roka izvedbe spremenite kot sledi:
»Rok za izvedbo vseh pogodbenih del je največ 60 koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe. Rok za uvedbo v delo je največ 15 koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe. Rok za izvedbo vseh GOI del je največ 45 koledarskih dni od dneva uvedbe v delo.«

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR


Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.