Dosje javnega naročila 004922/2019
Naročnik: OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
Gradnje: Vodovod v naselju Zminec, hišne številka 26, 27, 67, 68, 69, 122, 123
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 105.217,83 EUR

JN004922/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.07.2019
JN004922/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN004922/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.09.2019
JN004922/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004922/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠKOFJA LOKA
Mestni trg 15
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
Irma Tancek
irma.tancek@skofjaloka.si
+386 45112382
+386 45112301

Internetni naslovi
http://www.skofjaloka.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/316372/Dokumentacija_Obcina_Skofja_Loka_JN_Vodovod_Zminec.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11297
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vodovod v naselju Zminec, hišne številka 26, 27, 67, 68, 69, 122, 123
Referenčna številka dokumenta: 430-0014/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232150
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja vodovoda v delu naselja Zminec, za hišne številke 26, 27, 67, 68, 69, 122, 123 v občini Škofja Loka.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232150
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naselje Zminec v občini Škofja Loka.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja vodovoda v delu naselja Zminec, za hišne številke 26, 27, 67, 68, 69, 122, 123 v občini Škofja Loka.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedba naročila se lahko podaljša samo v primeru, če tako odloči naročnik sam in ne iz razlogov, ki bi nastali na strani izvajalca gradnje.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.07.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.07.2019   12:15
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.07.2019   17:49
Odgovor na vprašanje št. 1

Vprašanje ponudnika:

Popis za vodovodni material je nekoliko nenavaden.
1) Prosimo, da avstrijske standarde zamenjate s slovenskimi.

2) Prosimo, da objasnite, zakaj se zahteva klasa cevi K9 (kar je mimogrede staro poimenovanje klas), če je v popisu hkrati zahteva za cevi PN25? Klasa K9 pri dimenziji DN100 omogoča z navadnimi tesnili delovni tlak 85bar! Ker ni navedeno, da so potrebna sidrna tesnila, predlagamo, da se klasa spremeni vsaj na C40 (z navadnimi tesnili za delovni tlak do 40bar). Poleg tega tudi ne razumemo, zakaj je za cevi zahtevan tlak PN25, fazoni in armature so pa očitno lahko PN10/16. Koliko je sploh predviden delovni tlak v omrežju?

3) V popisu je omenjena zunanja zaščita cevi iz cinka. Tudi to je dokaj zastarela zahteva, saj se dandanes za zunanjo zaščito cevi večinoma uporablja zmes cink-aluminija (400g/m2, v razmerju 85/15) ter seveda epoxy barvo. Se lahko ponudi tudi cevi s takšno zaščito?

4) Zahteva, da morajo biti cevi dolge 5m je (najbrž nehote) prirejena določenemu proizvajalcu. Standard dovoljuje dolžine cevi 5m, 5,5m in 6m. Prosimo za odgovor, če se lahko ponudi tudi v kakšni drugi dolžini, kot 5m.


Odgovor naročnika:

1. Cevi morajo ustrezati standardu EN 545:210
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010 EN

2. Vgradijo se cevi klase C40. Delovni tlak v sekundarnem omrežju bo 4-6 barov. Na priključnem odseku, magistralni cevovod jašek za redukcijo je tlak 11 barov (slednji se potem reducira).

3. Lahko se ponudi predlagana zaščita cevi, torej 400 g/m2 v razmerju 85 % Zn, 15 % Al.

4. Lahko se uporabijo cevi drugih dolžin, skladno z EN 545:200, C40.

naročnik
Občina Škofja Loka


Datum objave: 16.07.2019   15:35
Odgovor na vprašanje št. 2

Vprašanje ponudnika:

1. Pri tehničnem opisu za duktilne cevi ste omejili dolžino cevi na 5m, to je v nasprotju z ravnanjem dobrega gospodarja. Saj 6 m cevi omogocajo 20% manj spojev, ki pa so najbolj kritična točka cevovoda. Prosimo da spremenite dolžino cevi na 6 m.

2.Za cevi in fazonske kose je zahteva po standardu ONORM....ki je Avstrijski standard, za države evropske unije pa je edini veljavni standard EN 545. Prosimo da spremenite standarde v EN545, ki je edini veljavni evropski standard za duktilne cevi in fazonske kose.

Zanima nas, ali boste spremenili dolžino cevi iz 5 m na 6 m in zahtevali standarde, ki so veljavni v evropski uniji EN545 ?

Odgovor naročnika:

1. Lahko se uporabijo cevi dolžin, ki so skladne z EN 545:200, C40 (torej 5 ali 6 m).
2. Cevi morajo ustrezati standardu EN 545:210.
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010 EN.
3. Dolžine so lahko 5 ali 6 m.

naročnik
Občina Škofja Loka