Dosje javnega naročila 005056/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
Blago: Nadgradnja in vzdrževanje Oracle okolja in nadgradnja Hitachi diskovnega sistema
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 554.763,39 EUR

JN005056/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.07.2019
JN005056/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.08.2019
JN005056/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2019
JN005056/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.10.2019
JN005056/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005056/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 136-334671
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Masarykova cesta 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Peter Arnež
gp.mizs@gov.si
+386 14005454
+386 14005321

Internetni naslovi
http://www.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.gov.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11209
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja in vzdrževanje Oracle okolja in nadgradnja Hitachi diskovnega sistema
Referenčna številka dokumenta: 30-327/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Oprema bo zaradi povečane razpoložljivosti podvojena. Na primarni strani bosta nova strežnika Oracle Server X8-2 z virtualizacijo Oracle OVM, operacijskim sistemom Oracle Linux in diskovnim sistemom Hitachi Virtual Storage Platform G350. Slednji bo za potrebe podatkovne baze opremljen z hitrimi diski SSD. Na sekundarni strani bo strežnik Oracle Server X8-2 z virtualizacijo Oracle OVM, operacijskim sistemom Oracle Linux in obstoječim diskovnim sistemom Hitachi Virtual Storage Platform G350.
Postavitev primarne strani , ki je namenjena glavnemu produkcijskemu delu je virtualizirana in redundantna (podvojena strežnika). Virtualizacija omogoča postavitev več ločenih okolij in omejitev števila licenc programske opreme Oracle glede na trenutne potrebe.
Za povečanje razpoložljivosti in zaščite podatkov bosta na sekundarni strani postavljena en strežnik in diskovni sistem za sprotno replikacijo podatkov s pomočjo funkcionalnosti Oracle Data Guard. Vse spremembe podatkov na primarni strani, se
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 470.326,73 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Masarykova 16, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet te pogodbe je nadgradnja in vzdrževanje Oracle okolja in nadgradnjo Hitachi diskovnega sistema, ki vključuje dobavo:
1. Tehnologija Oracle:
Št. Opis
1 Podatkovni strežnik Oracle X8-2: 2 x procesor Intel Xeon Gold 5218 16-core 2.3 GHz, pomnilnik 768 GB, 2 x disk SATA SSD 480 GB , krmilnik RAID, 4 x disk SAS 1,2 TB, 6 x priključek ethernet 10 Gb/s UTP, 2 x priključek FC 32 Gb/s, Oracle VM, Oracle linux, tehnična podpora eno leto 3 x
2 Nadzorni strežnik Oracle X8-2: 2 x procesor Intel Xeon Gold 5218 16-core 2.3 GHz, pomnilnik 256 GB, 2 x disk SATA SSD 480 GB , krmilnik RAID, 4 x disk SAS 1,2 TB, 6 x priključek ethernet 10 Gb/s UTP, Oracle linux, tehnična podpora eno leto 1 x1
3 Oracle Partitioning - Processor Perpetual z enoletno podporo 6 x2
4 Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual z enoletno podporo 6 x2
5 Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual z enoletno podporo 6 x2
6 Namestitev zgoraj navedene strojne opreme
7 Vključitev opreme v obstoječe IT okolje in Implementacija OVM okolja

2. Nadgradnja diskovnega sistema Hitachi
Št. Opis
1 Diskovni sistem Hitachi VSP G350: 2 x krmilnik, 128 GB cache, 8 portov FC 16/32 Gb/s, 8 vmesnikov SFP SW 32 Gb/s, 14 x disk SSD 3,8 TB, 27 x disk SAS 2,4 TB 10.000vrt/min, ca 20 TB neto SSD RAID 10, ca 40 TB neto SAS RAID 6, programska oprema Foundation Base Package, tehnična podpora eno leto 1 x
2 Stikalo Brocade 620: 64 portov, omogočenih 24 portov z vmesniki SW SFP 32 Gb/s 2 x
3 Namestitev zgoraj navedene strojne opreme
4 Vključitev opreme v obstoječe IT okolje in Implementacija nadzornih konzol
5 Strojna oprema in licence za neomejeno kapaciteto za vzpostavitev aktivne gruče Hitachi GAD
6 Vzpostavitev aktivne gruče Hitachi GAD

3. Namestitev in migracija podatkovnih baz
Št. Opis
1 Namestitev podatkovnih baz na novo okolje, migracija podatkovnih baz Oracle Database 18c (dveh produkcijskih in dveh testnih) in nadzornega sistema (Oracle EM) iz obstoječega okolja v novo okolje, konfiguracija data guard

4. licence Oracle za dodatni procesor (CPU)
Št. Opis
1 Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual z enoletno podporo 1 x
2 Oracle Partitioning - Processor Perpetual z enoletno podporo 1 x
3 Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual z enoletno podporo 1 x
4 Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual z enoletno podporo 1 x

5. nakup ur za sistemsko podporo/vzdrževanje/svetovanje
Št. Opis Kol.
1 Ure za sistemsko podporo/vzdrževanje/svetovanje do izteka garancijske dobe. (naročnik se ne zavezuje naročiti vseh predvidenih ur. Naročil in plačal jih bo po potrebi) 192 ur
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 470.326,73 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.08.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.08.2019   09:05
Kraj: https://ejn.gov.si/


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.08.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Masarykova cesta 16
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.07.2019   10:43
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nadgradnja-in-vzdrzevanje-oracle-okolja-in-nadgradnja-hitachi-diskovnega-sistema-2/

Datum objave: 18.07.2019   12:04
VPRAŠANJE
Na internetnem naslovu http://www.gov.si ne najdemo razpisne dokumentacije.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Ne najdemo razpisne dokumentacije.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Na spletni stranki, ki jo navajate kot mesto za dostop do razpisne dokumentacije, razpisne dokumentacije ne najdemo. Prosimo za objavo.

ODGOVOR

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nadgradnja-in-vzdrzevanje-oracle-okolja-in-nadgradnja-hitachi-diskovnega-sistema-2/