Dosje javnega naročila 004940/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Blago: Vzpostavitev sistema in upravljanje sistema izposoje koles GO-KOLO
ZJN-3: Odprti postopek

JN004940/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.07.2019
JN004940/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.07.2019
JN004940/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.07.2019
JN004940/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.08.2019
JN004940/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.08.2019
JN004940/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2019
JN004940/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004940/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Tanja Žgur
tanja.zgur@nova-gorica.si
+386 53350175
+386 53021271

Internetni naslovi
http://www.nova-gorica.si

RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 3
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Jasmina Nikić
jasmina.nikic@rra-sp.si
+386 53350175
+386 53021271

Internetni naslovi
http://www.rra-sp.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/316438/Razpisna_dokumentacija_objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11320
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev sistema in upravljanje sistema izposoje koles GO-KOLO
Referenčna številka dokumenta: 430-20/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34430000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava, montaža in vzpostavitev sistema izposoje koles v Mestni občini Nova Gorica in zajema dobavo koles, ureditev lokacij, montažo postajališč in implementacijo informacijskega sistema, vzdrževanje in upravljanje sistema v obdobju 12 mesecev, z vsemi potrebnimi spremljajočimi aktivnostmi.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34430000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava, montaža in vzpostavitev sistema izposoje koles v Mestni občini Nova Gorica in zajema dobavo koles, ureditev lokacij, montažo postajališč in implementacijo informacijskega sistema, vzdrževanje in upravljanje sistema v obdobju 12 mesecev, z vsemi potrebnimi spremljajočimi aktivnostmi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Javno naročilo (naročnika Mestna občina Nova Gorica) se sofinancira iz Kohezijskega sklada v okviru Javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017) v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, prednostne osi 4: »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4: »Podpora
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Glej razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Glej razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.07.2019   10:05
Kraj: sistem eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.07.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2019   08:34
VPRAŠANJE
Zaradi časa dopustov, bi vljudno prosili za termine za ogled lokacij kolesarskih postaj enega v tem tednu (npr. sreda, četrtek) in enega npr. v naslednjem tednu.

V pogodbenem predračunu, pod rekapitulacijo navajate gradbena in obrtniška dela ter elektroinštalacijska dela, v popisu del in v razpisni dokumentaciji pa opisa teh del žal ne najdemo. Vljudno prosimo za pojasnilo postavk gradbena in obrtniška dela ter elektroinštalacijska dela v pogodbenem predračunu oz. za objavo PZI (priloge št. 2)


ODGOVOR

Ogled bo ponudnikom omogočen v četrtek, 18.7.2019 in v sredo, 24.7.2019. Zainteresirani ponudniki naj točen termin uskladijo z vodjo projekta ga. Matejo Zoratti na tel. 05 33 50 176.

Naročnik je zaradi preobsežnosti dokumentacije na svoji spletni strani objavil PZI dokumentacijo skupaj s popisom gradbenih in elektro inštalacijskih del.Datum objave: 26.07.2019   10:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pogoj za sodelovanje je povezljivost s sistemom v Gorici, kejr je v razpisu je navedeno:

M2) sistem je povezljiv s sistemom izposoje koles v Gorici(Italija)2
Ponudnik, ki ponudi sistem, ki je povezljiv s sistemom izposoje koles v Gorici(Italija),prejme 35točk.
Šteje se, da je sistem povezljiv, če izpolnjuje naslednje kriterije, pri čemer za posamezen kriterij ponudnik prejme določeno število točk, in sicer:
15 TOČK Sistem v Novi Gorici omogoča, da uporabnik kolo, ki si ga izposodi v sistemu Nova Gorica vrne v sistem izposoje koles v Gorici (Italija)
10 TOČK Sistem v Novi Gorici mora omogočati nadgradnjo aplikacije, tako da bo enako aplikacijo lahko uporabljala Gorica (Italija) (v primeru nadgradnje svojega sistema).
10 TOČK e-kolesa, ki jih ponudnik ponuja pri predmetnem javnem naročilu se polnijo tudi v sistemu izposoje koles v Gorici (Italija)

Prosimo za natančno opredelitev povezljivosti, kajti v Gorici nimajo upravitelja sistema, nimamo Električnih koles, kako se polnijo, ni aplikacije in nimamo dostopa do te aplikacije zaradi pomanjkljivosti prosimo za podaljšanje roka za prijavo.

S spoštovanjem,


ODGOVOR


Naročnik ponudnike obvešča, da bo glede kompatibilnosti sistema s sistemom v stari Gorici organiziral sestanek, na katerega bodo javno vabljeni vsi potencialni ponudniki. Na sestanku bodo potencialni ponudniki lahko dobili vse informacije o sistemu v stari Gorici.

Datum objave: 26.07.2019   10:27
VPRAŠANJE
- V tehnični specifikaciji pod točko 3.3. Električno kolo, navajate potrdilo neodvisne inštitucije kot dokazilo, da je minimalno število prevoženih kilometrov električnega kolesa z enim polnjenjem vsaj 80 km. To je zelo težko preizkusiti, saj je doseg baterije odvisen od terena in temperature, kjer se opravi test baterije. Zaradi tega rezultati testov različnih neodvisnih inštitucij ne bi bili realni in primerljivi, zato menimo, da zahtevano dokazilo ni potrebno in prosimo za umik tega pogoja.

- V razpisni dokumentaciji na strani 20 navajate pogoj, da mora biti gospodarski subjekt registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti: - ponudnik; - vsi partnerji v skupni ponudbi. Glede na to, da je predmet javnega naročila dobava, montaža in vzpostavitev sistema izposoje koles v Mestni občini Nova Gorica in zajema dobavo koles, ureditev lokacij, montažo postajališč in implementacijo informacijskega sistema, vzdrževanje in upravljanje sistema v obdobju 12 mesecev, z vsemi potrebnimi spremljajočimi aktivnostmi predlagamo, da se doda, da lahko pogoj izpolnjuje tudi podizvajalec, saj gre v naročilu za zelo raznovrstna dela.

- Pred izbiro ponudnika predlagamo, da se ne samo preveri ustreznost tehnične specifikacije ponujenega sistema ampak se zahteva tudi strokoven pregled ponujenih električnih in navadnih koles, kolesarskih postaj, delovanje zalednega sistema, delovanje terminalov, mobilne aplikacije in spletne strani ter morebitno integracijo z drugimi mestnimi storitvami za referenčni projekt z namenom preveritve ali ponudnik s svojo opremo in programskimi rešitvami izpolnjuje vse zahtevane pogoje predmetnega javnega naročila.


ODGOVOR

- Naročnik spreminja 4. točko oddelka 3.3 Električno kolo Tehničnih specifikacij tako, da se glasi: Baterija mora imeti električno zmogljivost vsaj 250 Wh. Ponudniki naj o tem predložijo ustrezno dokazilo.

- Naročnik pojasnjuje, da mora biti ponudnik registriran vsaj za eno izmed dejavnosti, ki so predmet javnega naročila.

- Naročnik lahko kadarkoli preveri ustreznost ponujenega sistema in zahteva dodatna dokazila, iz katerih bo izhajalo, ali ponujeni sistem ustreza tehničnim zahtevam naročnika.


Datum objave: 26.07.2019   10:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sistem naj bi bil povezljiv s sistemom izposoje koles v Gorici (Italija). E-kolesa, ki jih ponudnik ponuja pri predmetnem javnem naročilu se polnijo tudi v sistemu
izposoje koles v Gorici (Italija) ter Sistem v Novi Gorici mora omogočati nadgradnjo aplikacije, tako da bo enako aplikacijo lahko uporabljala Gorica (Italija) (v primeru nadgradnje svojega sistema).

Ali ponudnik v Gorici (Italija) ponuja možnost API integracije sistema? Kakšne so specifikacije električnih koles ter polnilnic v Gorici (Italija)?
Zahtevate, da je sistem povezljiv z ITA sistemom, ki sploh ne živi. Električnih koles in polnilnic še sploh ni na voljo, niti ni navedeno, kdo je ponudnik oz. nosilec sistema, s komer bi se naj povezoval vaš sistem.

Tehnične specifikacije na strani 9 sicer zelo skopo opisujejo sistem v Gorici (Italija), tudi zelo na splošno, brez kakršnih koli specifikacij, torej povsem nezadostno za ustrezno pripravo ponudbe.

Zahteve so nejasne in nepopolne, hkrati pa predstavljajo 35% točkovanja! Prosimo, da zahteve ustrezno dopolnite in jasno razložite, kako je zamišljena integracija oz. povezovanje s sistemom v Gorici (Italija), v nasprotnem primeru pa zahteve odstranite.

Lep pozdrav.


ODGOVOR


Naročnik ponudnike obvešča, da bo glede kompatibilnosti sistema s sistemom v stari Gorici organiziral sestanek, na katerega bodo javno vabljeni vsi potencialni ponudniki. Na sestanku bodo potencialni ponudniki lahko dobili vse informacije o sistemu v stari Gorici.

Datum objave: 26.07.2019   10:28
VPRAŠANJE
Ponudnik mora izkazati, da razpolaga z naslednjimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvajanju javnega naročila:
- najmanj 1 projektni vodja z univerzitetno izobrazbo tehnične smeri in referenco iz vodenja vsaj 2 podobnih
projektov v zadnjih letih (za podoben projekt se šteje projekt sistema izposoje koles, pri čemer posamezni referenčni
projekt obsega najmanj 50 navadnih in/ali električnih koles);
- najmanj 1 informacijskega inženirja z univerzitetno izobrazbo tehnične smeri in referenco iz izvedbe vsaj 2 podobnih
projektov v zadnjih letih (za podoben projekt se šteje projekt sistema izposoje koles, pri čemer posamezni referenčni
projekt obsega najmanj 50 navadnih in/ali električnih koles).

Ali nameravate kadre zaposliti v vaši ustanovi, da zahtevate določeno izobrazbo kadrov? Menimo, da zahteva omejuje konkurenco na način pogojevanja določenih nerealnih zahtev (izobrazba kadrov), saj POLEG tega zahtevate tudi s strani naročnikov potrjene referenčne posle za kadre, ki po našem mnenju zadostujejo iz vidika ustreznosti kadrov in kakovostno opravljenega dela!

Prosimo, da zahteve ustrezno popravite in odstranite zahteve po določeni izobrazbi vpletenih kadrov, saj je zahteva popolnoma odvečna, glede na potrjene reference s strani naročnikov!
Zahteva jasno nakazuje preferiranje določenega ponudnika in omejevanje konkurence!

ODGOVOR


Naročnik spreminja 4. točko oddelka 9.2.4. Tehnična in strokovna sposobnost tako, da se glasi:
Ponudnik mora izkazati, da razpolaga z naslednjimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvajanju javnega naročila:
- najmanj 1 projektni vodja z referenco iz vodenja vsaj 2 podobnih projektov v zadnjih letih (za podoben projekt se šteje projekt sistema izposoje koles, pri čemer posamezni referenčni projekt obsega najmanj 50 navadnih in/ali električnih koles);
- najmanj 1 informacijskega inženirja z referenco iz izvedbe vsaj 2 podobnih projektov v zadnjih letih (za podoben projekt se šteje projekt sistema izposoje koles, pri čemer posamezni referenčni projekt obsega najmanj 50 navadnih in/ali električnih koles).
Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju / podizvajalcu, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.


Datum objave: 26.07.2019   10:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ponudnik mora izkazati:
1. Da je v zadnjih 5 letih pred rokom za prejem ponudb upravljal vsaj z dvema sistemoma izposoje koles, v katerih je
letno vsaj 15.000 izposoj in vključuje klicni center (24/7), servisno službo,informacijsko podporo in vzdrževanje
(premikanje koles po lokaciji).
2. Da je imel v zadnjih 5 letih pred rokom za prejem ponudb aktivno/delujočo spletno aplikacijo, preko katere je bilo
(je še sedaj) mogoče izvajati izposojo koles, in ki deluje v sistemu, v katerih je letno vsaj 15.000 izposoj.
3. Da je imel v zadnjih 5 letih pred rokom za prejem ponudb aktivno/delujočo mobilno aplikacijo, preko katere je
mogoče izvajati izposojo koles, in ki deluje v sistemu, v katerih je letno vsaj 15.000 izposoj.
4. Da je imel v zadnjih 5 letih pred rokom za prejem ponudb delujoč programski (api) in uporabniških vmesnikov, ki je
integriran s katero od drugih spletne platforme (občine. Turistične organizacije, mesta).
5. Da je v zadnjih 5 letih pred rokom za prejem ponudb integriral sistem izposoje koles z drugimi sistemi pametnega
mesta (multi modalen transport, enotna potniška vozovnica, mestna kartica, integracija s storitvami pametnih mest).

Zahteve jasno nakazujejo na že dogovorjenega dobavitelja in omejevanje konkurence. Zahteva za letno vsaj 15.000 izposoj ne izkazuje nobene odličnosti sistema, saj je letno število izposoj nerealen podatek, ki je odvisen predvsem od kolesarske kulture v mestu, kolesarske infrastrukture (VARNIH kolesarskih povezav) ter cenovne politike sistema - torej v veliki meri odvisen od NAROČNIKA posla in ne od ponudnika.
Prosimo, da zahtevo glede števila letnih izposoj umaknete.

ODGOVOR


Naročnik spreminja 3. točko oddelka 9.2.4. Tehnična in strokovna sposobnost tako, da se glasi: Ponudnik mora izkazati:
1. Da je v zadnjih 5 letih pred rokom za prejem ponudb upravljal vsaj z dvema sistemoma izposoje koles, v katerih je letno vsaj 10.000 izposoj in vključuje klicni center (24/7), servisno službo, informacijsko podporo in vzdrževanje (premikanje koles po lokaciji).
2. Da je imel v zadnjih 5 letih pred rokom za prejem ponudb aktivno/delujočo spletno aplikacijo, preko katere je bilo (je še sedaj) mogoče izvajati izposojo koles, in ki deluje v sistemu, v katerih je letno vsaj 10.000 izposoj.
3. Da je imel v zadnjih 5 letih pred rokom za prejem ponudb aktivno/delujočo mobilno aplikacijo, preko katere je mogoče izvajati izposojo koles, in ki deluje v sistemu, v katerih je letno vsaj 10.000 izposoj.
4. Da je imel v zadnjih 5 letih pred rokom za prejem ponudb delujoč programski (api) in uporabniških vmesnikov, ki je integriran s katero od drugih spletne platforme (občine. Turistične organizacije, mesta).
5. Da je v zadnjih 5 letih pred rokom za prejem ponudb integriral sistem izposoje koles z drugimi sistemi pametnega mesta (multi modalen transport, enotna potniška vozovnica, mestna kartica, integracija s storitvami pametnih mest).


Datum objave: 26.07.2019   10:32
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji v Pogodbi za izvajanje na strani 77 navajate zahtevo:
Izvajalec zagotavlja, da bo imenovani vodja projekta prisoten ves čas izvajanja del. (str. 24 razpisne dokumentacije, projektni vodja z univerzitetno izobrazbo tehnične smeri z referenco iz vodenja vsaj 2 podobnih projektov v zadnjih dveh letih).
Menimo, da je zahteva po izobrazbi univerzitetni izobrazbi zgolj tehnične smeri neutemeljena in da zadostujejo potrjene dvoletne reference iz vodenja podobnih projektov v zadnjih dveh letih z univerzitetno izobrazbo bodisi tehnične bodisi družboslovne smeri oz. predlagamo, da se v razpisni dokumentaciji med obveznimi pogoji pri referencah kadrov smer univerzitetne izobrazbe izpusti.


ODGOVOR


Naročnik spreminja 4. točko oddelka 9.2.4. Tehnična in strokovna sposobnost tako, da se glasi:
Ponudnik mora izkazati, da razpolaga z naslednjimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvajanju javnega naročila:
- najmanj 1 projektni vodja z referenco iz vodenja vsaj 2 podobnih projektov v zadnjih letih (za podoben projekt se šteje projekt sistema izposoje koles, pri čemer posamezni referenčni projekt obsega najmanj 50 navadnih in/ali električnih koles);
- najmanj 1 informacijskega inženirja z referenco iz izvedbe vsaj 2 podobnih projektov v zadnjih letih (za podoben projekt se šteje projekt sistema izposoje koles, pri čemer posamezni referenčni projekt obsega najmanj 50 navadnih in/ali električnih koles).
Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju / podizvajalcu, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.


Datum objave: 26.07.2019   10:33
VPRAŠANJE
Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za prejem ponudb uspešno implementiral najmanj dva (2) projekta vzpostavitve sistema izposoje koles.
Ponudnik zahteve izkazuje tudi z ENIM (1) projektom vzpostavitve, kakršna je tudi stalna praksa zahtev referenčnih del pri javnih naročilih. Prosimo, da v izogib omejevanja konkurence zahteve ustrezno zmanjšate!

ODGOVOR


Naročnik vztraja pri pogoju, da mora ponudnik izkazati najmanj dva (2) projekta vzpostavitve sistema izposoje koles, kot je opredeljen v referenčnem pogoju.

Datum objave: 26.07.2019   10:34
VPRAŠANJE
Ponudnik mora izkazati, da je imel v zadnjih treh poslovnih letih (2018, 2017, 2016) (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni čisti
letni prihodek od prodaje najmanj 400.000,00 EUR.
Zahteva je pretirana, glede na oceno vrednosti projekta. Prosimo, da v izogib izkrivljanja konkurence zahtevo ustrezno zmanjšate na 200.000,00 EUR.

ODGOVOR


Naročnik spreminja 2. točko oddelka 9.2.3. Ekonomski in finančni položaj tako, da se glasi: Ponudnik mora izkazati, da je imel v zadnjih treh poslovnih letih (2018, 2017, 2016) (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni čisti letni prihodek od prodaje najmanj 300.000,00 EUR.Datum objave: 26.07.2019   10:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:
1. Reference - kjer je navedeno:
''Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za prejem ponudb uspešno implementiral najmanj dva (2) projekta vzpostavitve sistema izposoje koles, pri čemer posamezni referenčni projekt obsega najmanj pet (5) postaj, s po najmanj šestimi (6) stojali za navadna in električna kolesa. Sistem mora biti v operativnem delovanju.''
V nadaljevanju vedno navajate in/ali navadna oz. električna kolesa. Ali tudi v zgoraj omenjenem primeru velja in/ali?
2. Reference kjer je navedeno:
''Da je v zadnjih 5 letih pred rokom za prejem ponudb upravljal vsaj z dvema sistemoma izposoje koles, v katerih je letno vsaj 15.000 izposoj in vključuje klicni center (24/7), servisno službo, informacijsko podporo in vzdrževanje (premikanje koles po lokaciji). ''
Menimo, da je dovolj, da izkazujemo strokovnost že z enim poslom ter 3.000 izposojami letno. Prosimo za popravek reference, saj se v nasprotnem primeru preferira točno določen, tuj ponudnik.
3. Vprašanje glede kadrov:
Navajate, da je potreben referenčni posel z najmanj 50 navadnih in/ali električnih koles. V prilogi št. 10 pa je navedeno da potrebujemo referenčni posel z najmanj 500 navadnih in/ali električnih koles. Ali je to napaka?
4. Navajate, da je potrebno določene obrazce elektronsko podpisati. Prosimo za navodila, kako se elektronsko podpiše ter v formatu .pdf naloži na portal. Ali pa je morda vse obrazce možno lastnoročno podpisati ter naložiti scan na portal.

Hvala za odgovore,

ODGOVOR

1. Naročnik pojasnjuje, da tudi v zgoraj omenjenem primeru velja, da mora referenčni objekt obsegati najmanj pet (5) postaj, s po najmanj šestimi (6) stojali za navadna in/ali električna kolesa.

2. Naročnik spreminja 3. točko oddelka 9.2.4. Tehnična in strokovna sposobnost tako, da se glasi: Ponudnik mora izkazati:
1. Da je v zadnjih 5 letih pred rokom za prejem ponudb upravljal vsaj z dvema sistemoma izposoje koles, v katerih je letno vsaj 10.000 izposoj in vključuje klicni center (24/7), servisno službo, informacijsko podporo in vzdrževanje (premikanje koles po lokaciji).
2. Da je imel v zadnjih 5 letih pred rokom za prejem ponudb aktivno/delujočo spletno aplikacijo, preko katere je bilo (je še sedaj) mogoče izvajati izposojo koles, in ki deluje v sistemu, v katerih je letno vsaj 10.000 izposoj.
3. Da je imel v zadnjih 5 letih pred rokom za prejem ponudb aktivno/delujočo mobilno aplikacijo, preko katere je mogoče izvajati izposojo koles, in ki deluje v sistemu, v katerih je letno vsaj 10.000 izposoj.
4. Da je imel v zadnjih 5 letih pred rokom za prejem ponudb delujoč programski (api) in uporabniških vmesnikov, ki je integriran s katero od drugih spletne platforme (občine. Turistične organizacije, mesta).
5. Da je v zadnjih 5 letih pred rokom za prejem ponudb integriral sistem izposoje koles z drugimi sistemi pametnega mesta (multi modalen transport, enotna potniška vozovnica, mestna kartica, integracija s storitvami pametnih mest).

3. Da, gre za očitno pisno pomoto. Naročnik razpisno dokumentacijo v delu Priloge št. 10, ki predstavlja Seznam priglašenega kadra na projektu s seznamom referenčnih poslov, pod točko 1 spreminja tako, da se glasi: Reference projektnega vodje - referenco iz vodenja vsaj 2 podobnih projektov v zadnjih letih (za podoben projekt se šteje projekt sistema izposoje koles, pri čemer posamezni referenčni projekt obsega najmanj 50 navadnih in/ali električnih koles).

4. Naročnik pojasnjuje, da je ustrezno, če ponudniki dokumentacijo lastnoročno podpišejo in na portal naložijo skenirane dokumente.


Datum objave: 26.07.2019   10:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


Vprašanje 1:
-----------------
Ponudnik mora izkazati, da razpolaga z naslednjimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvajanju javnega naročila:
- najmanj 1 projektni vodja z univerzitetno izobrazbo tehnične smeri in referenco iz vodenja vsaj 2 podobnih projektov v zadnjih letih (za podoben projekt se šteje projekt sistema izposoje koles, pri čemer posamezni referenčni projekt obsega najmanj 50 navadnih in/ali električnih koles);
- najmanj 1 informacijskega inženirja z univerzitetno izobrazbo tehnične smeri in referenco iz izvedbe vsaj 2 podobnih projektov v zadnjih letih (za podoben projekt se šteje projekt sistema izposoje koles, pri čemer posamezni referenčni projekt obsega najmanj 50 navadnih in/ali električnih koles).
---------------------
V zgornji zahtevi so neskladja glede zahteve, saj če je projektni vodja ali informacijski inženir že izvedel po dva projekta, potem je že s tem izkazal svojo sposobnost za izvedbo dotičnega projekta oz. je njegova izobrazba merilo oz. zagotovilo njegovih sposobnosti za izvedbo projekta. Zahteva je nesorazmerna. Predlagamo, da se zahtevo spremeni, da se zahteva ali primerna izobrazba ali delovne izkušnje.Vprašanje 2:
----------------------
Ponudnik mora izkazati, da je imel v zadnjih treh poslovnih letih (2018, 2017, 2016) (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni čisti letni prihodek od prodaje najmanj 400.000,00 EUR.
-------------------------
Glede na zagotovljena sredstva, ki jih imate na projektu GO Bikes, je ta zahteva pretirana.
Prosimo za znižanje kriterija.


Vprašanje 3:
--------------------------
2. PREDMET JAVNEGA NAROČANJA

Zahtevate slednje

Izposoja javnih koles mora biti možna na štiri (4) načine:
- Brezstična kartica
- Vpis imena uporabnika in gesla (preko zaslona ali tipkovnice)
- Mobilni telefon NFC protokol ali podobno
-Plačila kartica predvsem za turiste

naprej

3. SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA

25. Zaradi možnosti uporabe čim širšega kroga uporabnikov (različnih starostnih skupin, sposobnosti in zmožnosti) naj bo komunikacijska postaja opremljena s sistemom, ki mora omogočati plačevanje z običajnimi in brezstičnimi plačilnimi, kreditnimi in debetnimi karticami (Maestro, MasterCard, Diners, Visa, American Express) kot tudi s pomočjo mobilne aplikacije
------------------------
Kot verjetno že veste je ves monetarni promet strogo reguliran in s tem tudi vsa povezana tehnologija in protokoli.

Same naprave, ki omogočajo vzpostavitev POS (Point of Sale) terminala so strogo določene in pogojevane od strani banke pravne osebe, ki izvaja prodajo. Zgolj kopica dobaviteljev je licencirana in pristojna za dobavo že omenjene tehnolgije in naprav, ki po avtorizaciji pristojne banke postane POS terminal in omogoča plačila z različnimi plačilnimi sredstvi.

V primeru občin, ki so prejemnice javnih financ, se pa kot že veste vsa plačila procesirajo prek UJP (Uprava Republike Slovenije za javna plačila). V tem primeru je še en dodatni nivo procedur.
Zato menimo, da ne morete in ne smete zahtevati dobave opreme in zagotavljanja storitve, ki ni v pristojnosti ponudnikov (razen če ne pričakujete da se bo ena izmed bank prijavila na razpis za postavitev sistema za izposojo javnih koles).

Predlagamo, da se te zahteve umaknejo ali pa da vsaj spremenite pogoje v pogoj, kjer mora izbrani ponudnik omogočiti integracijo opreme in protokolov za plačvenja s kreditnimi karticami na samih kioskih.
Vprašanje 4:
-------------------------
3.2. Klasično kolo

Zahtevate slednje
7.
Kolo je izvedeno po principu »pametnega kolesa« - smart bike, ki omogoča: v izjemnih primerih in v skladu z zakonom GPS slednje koles.
--------------------------
Informacijska pooblaščenka republike Slovenije se je po uvedbi GDPR (25.5.2018) podala negativno mnenje glede poizvedbe o možnosti sledenja odtujenim kolesi v sistemih za avtomatizirano izposojo javnih koles zaradi možnosti grobega posega v zasebnost uporabnikov. Torej, odtujenim kolesom in je v skladu s tedanjimi spremembami in novostmi na EU ravni nadaljnje preverjanje možnosti izvedbe pogojevala z izdelavo "Ocene učinka na varstvo podatkov" ob izvajanju takih aktivnosti. Spet, na specifičnem primeru.

Predlagamo, da to zahtevo umaknete ker ni v skladu s stališčem Informacijske pooblaščenke ali pa da spremenite v zahtevo, da v primeru da IP ugodi prošnji ob zadovoljivi Oceni učinka ponudnik ustrezno opremi kolesa.

Glede na to, da je pri takem sledenju potreben prenos podatkov, naročnik mora dobaviti primerne SIM kartice in skleniti pakete za prenos podatkov.Vprašanje 5:
--------------------------
Sistem v Gorici (IT)
Sistem bike sharinga v Gorici obsega 4 postajališča s kolesi v delovanju ter 4 v postopku izgradnje (dokumentacija in javno naročilo pripravljeni). Pri čemer so obstoječa postajališča klasična s stebrički za navadna kolesa, (z enojnim vpetjem), nova v procesu izgradnje pa bodo s streho, fotovoltaičnimi celicami na strehi ter možnostjo parkiranja in polnjenja električnih koles.
Sistem v osnovi deluje na osnovi kartice, ki jo vsak uporabnik prejme na občini. Prvih 15 minutuporabe je vožnja brezplačna. Uporabnik ravno tako prejme ključavnico, da lahko kolo parkira kjerkoli (ključavnica je sledljiva).
Kolo je poleg tega, da je na stebričku zaklenjeno, s sistemom povezano preko RFID značke, ki je nameščena tako na priklopu kolesa kot tudi na priklopu na samem stebričku. Preko RFID signala upravljalec lahko spremlja, katero kolo je nameščeno na katerem stebričku, katera postajališča so zapolnjena, katera so prazna.
Kolesa so bila izdelana posebej po naročilu, so precej klasične oblike, kar po eni strani pomeni boljšo voznost, po drugi pa večjo verjetnost kraje in preprodaje.
Sistem je razširljiv in mogoče ga je povezati s sistemom v Novi Gorici. V letu 2012 je bilo to že planirano, v Novi Gorici je bila že nameščena postaja, ki pa je bila kasneje odstranjena.
Sistem v Gorici omogoča spremljanje ključavnic -uporabnikom je namreč omogočeno, da kolo pustijo kjerkoli želijo, upravljavec pa potem na osnovi lokacije »ključavnice« poišče kolo in ga namesti na postajališče.
Spletna in mobilna aplikacija v Gorici še nista razviti in v uporabi.
--------------------------
Glede na to, da gre v Gorici za zelo star sistem in o njem ni možno pridobiti veliko informacij, je naša zmožnost zagotavljanja kompatibilnega sistem nemogoča. Prosili bi, če nam lahko podate podatke za kakšen sistem gre, kakšne so zahteve za zaklep kolesa oz skico zaklepnega mesta, prav tako za kakšno tehnologijo gre pri karticah, kakšne čitalce premore sistem v Gorici. Od nas ponudnikov se zahteva kompatibilnost, ki pa jo ne moremo doseči, ker nimamo vseh podatkov, prav tako ti podatki niso na voljo na trgu. Predvsem pa bi bilo primerno, da se objavi kdo upravlja oz. s katerim od izvajalcev sistema v Gorici se je potrebno povezati za realizacijo kompatibilnosti obeh sistemov. Dokumentacija je v trenutni obliki izključujoča, se lahko samo ponudnik iz Gorice, ki ima vse potrebne podatke, odda ponudbo z možnostjo dosega največjega števila možnih točk. Tako ima ponudnik sistem iz Gorice že na začetku 35 pik naskoka pred drugimi. Še posebej je to kritična točka razpisa, saj je to del merila za izbiro ponudnika.
Dodatno zahtevate dokazila, ki potrjujejo povezljivost. Kako lahko dokažemo, da je sistem povezljiv, če nimamo niti podatkov na kakšen način se zaklepa, kakšen protokol je za komuniciranje s ključavnicami, itd.
Prosimo za dodatno razlago in enakovredno obravnavo ponudnikov.


Vprašanje 6:
_____________
Glede na veliko nejasnosti glede kompatibilnosti sistema z Gorico, prosimo da podaljšate rok za oddajo dokumentacije in podaljšate rok za zastavitev vprašanj.

Hvala


ODGOVOR

VPRAŠANJE 1: Naročnik spreminja 4. točko oddelka 9.2.4. Tehnična in strokovna sposobnost tako, da se glasi:
Ponudnik mora izkazati, da razpolaga z naslednjimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvajanju javnega naročila:
- najmanj 1 projektni vodja z referenco iz vodenja vsaj 2 podobnih projektov v zadnjih letih (za podoben projekt se šteje projekt sistema izposoje koles, pri čemer posamezni referenčni projekt obsega najmanj 50 navadnih in/ali električnih koles);
- najmanj 1 informacijskega inženirja z referenco iz izvedbe vsaj 2 podobnih projektov v zadnjih letih (za podoben projekt se šteje projekt sistema izposoje koles, pri čemer posamezni referenčni projekt obsega najmanj 50 navadnih in/ali električnih koles).
Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju / podizvajalcu, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.

VPRAŠANJE 2: Naročnik spreminja 2. točko oddelka 9.2.3. Ekonomski in finančni položaj tako, da se glasi: Ponudnik mora izkazati, da je imel v zadnjih treh poslovnih letih (2018, 2017, 2016) (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni čisti letni prihodek od prodaje najmanj 300.000,00 EUR.

VPRAŠANJE 5: Naročnik ponudnike obvešča, da bo glede kompatibilnosti sistema s sistemom v stari Gorici organiziral sestanek, na katerega bodo javno vabljeni vsi potencialni ponudniki. Na sestanku bodo potencialni ponudniki lahko dobili vse informacije o sistemu v stari Gorici.


Datum objave: 26.07.2019   10:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pošiljamo vam nekaj vprašanj vezanih na vaše javno naročilo:
1. V razpisna dokumentaciji na strani 23 navajate, 1. Da je v zadnjih 5 letih pred rokom za prejem ponudb upravljal vsaj z dvema sistemoma izposoje koles, v katerih je letno vsaj 15.000 izposoj in vključuje klicni center (24/7), servisno službo, informacijsko podporo in vzdrževanje (premikanje koles po lokaciji).
Na strani 56 pa navajate, 1.Da je v zadnjih 5 letih pred rokom za prejem ponudb upravljal vsaj z dvema sistemoma izposoje koles, v katerih je letno vsaj 30000 izposoj in vključuje klicni center (24/7), servisno službo, informacijsko podporo in vzdrževanje (premikanje koles po lokaciji). Prosimo sporočite ali zahtevate referenci z 15.000 ali 30.000 letnih izposoj.

2. Na strani 21 razpisne dokumentacije navajate, da mora ponudnik izkazati, da je imel v zadnjih treh poslovnih letih (2018, 2017, 2016) (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni čisti letni prihodek od prodaje najmanj 400.000,00 EUR.
Pod NASLEDNJA DOKAZILA V ELEKTRONSKI OBLIKI pa navajate: letna poročila (v kolikor niso javno objavljena), bonitetni obrazec ali drugo dokazilo, iz katerega izhaja izkazovanje višine čistih letnih prihodkov od prodaje v letih 2014, 2015 in 2016. Gre tukaj za napako v navedenih letih?

3. V tehnični specifikaciji na strani 4 pod 3.2. Klasično kolo navajate: Kolo je izvedeno po principu »pametnega kolesa« smart bike, ki omogoča: v izjemnih primerih in v skladu z zakonom GPS slednje koles. Predvidevamo, da imate enake zahteve tudi za električno kolo?

4. Na strani 8 tehnične specifikacije pod točko 3.9. Promocija in obveščanje navajate, da mora izvajalec pripraviti predstavitveni video v 3 jezikih z navodili za uporabo in dostopnost sistema (slovenski, angleški in italijanski jezik). Video se oblikuje v sodelovanju z naročnikom. Za oceno stroškov prosimo za specifikacijo dolžine videa.

5. V razpisni dokumentaciji v Pogodbi za izvajanje na strani 74 navajate, da izvajalec mora zagotoviti podporo (programsko in tehnično) brez dodatnega plačila najmanj za obdobje enega (1) leta od vzpostavitve sistema. Zaradi jasnosti predlagamo, da se izpusti besedo »najmanj«.

6. V razpisni dokumentaciji na strani 61 navajate pod referenco projektnega vodje: referenco iz izvedbe vsaj 2 podobnih projektov v zadnjih letih (za podoben projekt se šteje projekt sistema izposoje koles, pri čemer posamezni referenčni projekt obsega najmanj 50 navadnih in/ali električnih koles); Predvidevamo, da ste se na drugem mestu v enakem stavku, kjer ste navedli 500 pomotoma zatipkali.

7. V predlogu pogodbe imate zapisano, da bo moral izvajalec naročniku predati med drugim tudi medije z vso izvorno kodo, instalacijsko in izvorno kodo za vse programske izdelke narejene in dobavljene po tej pogodbi, vključno s programi za konfiguriranje, instalacijo preskušanje in podobno. Zahteva je utemeljena zgolj za del, ki bi bil narejen zgolj za potrebe naročnika. Glede na dejstvo, da mora izvajalec ponujati tovrstne rešitve tudi drugim naročnikom (kar zahtevate v referencah), je to ključni know how s katerim razpolaga izvajalec, zato predlagamo, da se tovrstni pogoj umakne (na podoben način se npr. ne more zahtevati od velikih ponudnikov programske opreme kot so npr. Microsoft, Oracle, SAP in drugih izvorno kodo). Se pa strinjamo, da se zahteva podrobno uporabnisko, razvojno in drugo tehnicno dokumentacijo.


ODGOVOR
1. Naročnik zahteva referenci z vsaj 10.000 letnimi izposojami.

2. Da, prišlo je do napake. Razpisna dokumentacija se spremeni tako, da se 2. točka oddelka 9.2.3. Ekonomski in finančni položaj glasi kot sledi: INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu IV.B in ga predložiti v elektronski obliki ter NASLEDNJA DOKAZILA V ELEKTRONSKI OBLIKI: letna poročila (v kolikor niso javno objavljena), bonitetni obrazec ali drugo dokazilo, iz katerega izhaja izkazovanje višine čistih letnih prihodkov od prodaje v letih 2018, 2017 in 2016 (oziroma če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje).

4. Naročnik ocenjuje, da je primerna dolžina videa 1:30 do 2:00 minuti.

5. Naročnik je pojasnjuje, da bo izbrani ponudnik moral nuditi podporo v trajanju enega leta od vzpostavitve sistema.

6. Naročnik razpisno dokumentacijo v delu Priloge št. 10, ki predstavlja Seznam priglašenega kadra na projektu s seznamom referenčnih poslov, pod točko 1 spreminja tako, da se glasi: Reference projektnega vodje - referenco iz vodenja vsaj 2 podobnih projektov v zadnjih letih (za podoben projekt se šteje projekt sistema izposoje koles, pri čemer posamezni referenčni projekt obsega najmanj 50 navadnih in/ali električnih koles).

7. Naročnik razume pomisleke ponudnika in spreminja predlog pogodbe tako, da se 21. člen glasi:
Izvajalec mora naročniku predati tudi vso uporabniško, razvojno in drugo tehnično dokumentacijo za vse programske izdelke narejene in dobavljene po tej pogodbi, vključno s programi za konfiguriranje, instalacijo preskušanje in podobno.
Ko naročnik prevzame dela, izvajalec izda Potrdilo o originalnosti programske opreme, v katerem izvajalec izjavlja, da naročnik z uporabo, prodajo ali drugim načinom razpolaganja dobavljene programske oprema oziroma njenih delov ne krši ne avtorskih, ne kakršnihkoli drugih pravic tretjih oseb.
Datum objave: 26.07.2019   12:03
VPRAŠANJE
1. Glede na velik obseg zahtevanih storitev in gradenj ter kompleksnost zahtevanih obrazcev, bi vljudno prosili, da se rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj ter rok za oddajo ponudb podaljša za en teden.

2. Vljudno bi prosili še za tehnično dokumentacijo koles, postajališč in stebričkov za električna kolesa v Gorici.

3. Prosimo vas še za podatek o ocenjeni vrednosti.


ODGOVOR


1. Naročnik je rok za sprejem ponudb podaljšal na 14.8.2019 ob 10:00, rok za sprejemanje vprašanj pa na 1.8.2019 ob 12:00.

2. Naročnik ponudnike obvešča, da bo glede kompatibilnosti sistema s sistemom v stari Gorici organiziral sestanek, na katerega bodo javno vabljeni vsi potencialni ponudniki. Na sestanku bodo potencialni ponudniki lahko dobili vse informacije o sistemu v stari Gorici.

3. Naročnik ocenjene vrednosti ne objavlja.


Datum objave: 26.07.2019   12:03
VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija, priloga št. 10, reference projektnega vodje, zahtevano "pri čemer posamezni referenčni projekt obsega
najmanj 500 navadnih in/ali električnih koles". Verjetno gre za napako, v opisih je zahtevan obseg 50 koles?

ODGOVOR


Da, gre za očitno pisno pomoto. Naročnik razpisno dokumentacijo v delu Priloge št. 10, ki predstavlja Seznam priglašenega kadra na projektu s seznamom referenčnih poslov, pod točko 1 spreminja tako, da se glasi: Reference projektnega vodje - referenco iz vodenja vsaj 2 podobnih projektov v zadnjih letih (za podoben projekt se šteje projekt sistema izposoje koles, pri čemer posamezni referenčni projekt obsega najmanj 50 navadnih in/ali električnih koles).

Datum objave: 02.08.2019   15:18
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da bo dne 6.8.2019 ob 10:00 uri organiziral terenski ogled sistema koles v stari Gorici. Za potrditev udeležbe na ogledu in več informacij se lahko obrnete na Ano Kobe Tavčar (ana.kobe@nova-gorica.si, 05 3350 351).

Datum objave: 13.08.2019   20:10
VPRAŠANJE
Prosimo za bolj podrobno definiranje časovne uporabe avtorskih in lastninskih praviciz 4. odstavka 20. člena vzorca pogodbe za vzpostavitev sistema.

ODGOVOR
Materialne avtorske pravice se prenesejo časovno neomejeno.Datum objave: 13.08.2019   20:12
VPRAŠANJE
Glede na vaš predhodni odgovor glede izvorne kode, prosimo tudi za popravek 20. člena predloga pogodbe za vzpostavitev sistema, kjer se nanaša na enake zahteve kot v popravljenem 21. členu.

ODGOVOR

22. člen vzorca pogodbe se spremeni, tako da se glasi:
»Vse ideje, načela, koncepte, metode in postopke, ki jih je izvajalec predstavil oziroma predal naročniku oziroma uporabnikom v okviru izvajanja pogodbe in niso bili uporabljeni neposredno v končnih izdelkih po tej pogodbi, predstavljajo poslovno skrivnost izvajalca in jih je naročnik oziroma uporabnik dolžan varovati ter jih ne sme uporabljati sam v nasprotju s pogodbo ali jih posredovati oziroma dopustiti dostop do njih tretjim osebam.«Datum objave: 13.08.2019   20:26
VPRAŠANJE
M2) sistem je povezljiv s sistemom izposoje koles v Gorici (Italija)2

Ponudnik, ki ponudi sistem, ki je povezljiv s sistemom izposoje koles v Gorici (Italija), prejme 35 točk.

Šteje se, da je sistem povezljiv, če izpolnjuje naslednje kriterije, pri čemer za posamezen kriterij ponudnik prejme določeno število točk, in sicer:

- Sistem v Novi Gorici omogoča, da uporabnik kolo, ki si ga izposodi v sistemu Nova Gorica vrne v sistem izposoje koles v Gorici (Italija)

- Sistem v Novi Gorici mora omogočati nadgradnjo aplikacije, tako da bo enako aplikacijo lahko uporabljala Gorica (Italija) (v primeru nadgradnje svojega sistema).

- e-kolesa, ki jih ponudnik ponuja pri predmetnem javnem naročilu se polnijo tudi v sistemu izposoje koles v Gorici (Italija)


2 Naročnik pojasnjuje, da je namen, ki ga zasleduje s predmetnim javnim naročilom, zagotoviti povezljivost sistema MO Nova Gorica s sistemom izposoje koles v Stari Gorici.
Kot potencialni ponudniki uradno izražamo nestrinjanje s tako zahtevo in samim vrednotenjem.
ODGOVOR

Naročnik razpisne dokumentacije ne spreminja.


Datum objave: 13.08.2019   20:28
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva naslednje

ODZIVNI ČAS

3. člen Izvajalec mora biti za prerazporejanje koles naročniku na voljo 24 ur dnevno sedem dni v tednu. Izvajalec mora na poziv naročnika ali poziv klicnega centra prerazporediti kolesa v roku ene (1) ure, v kolikor je posamezna kolesarska postaja prazna ali polna. Izvajalec mora vzpostaviti sistem za beleženje akcij prerazporejanja koles po postajah, ki ga je dolžan na zahtevo predložiti na vpogled naročniku.

Izvajalec se prav tako zavezuje, da bo v primeru, da bi zaradi nepredvidenih okoliščin naročnik to potreboval (na primer izgredi, naravne nesreče ipd.), naročniku najkasneje v roku dveh (2) ur zagotovil dodatne terenske ekipe in dodaten kader, ki bo lahko kolesa in ostalo opremo, v kolikor bi bilo to potrebno, shranil na varno.

- Menimo, da je 24 urna razpoložljivost vseeno nerelana in preveč ostra zahteva, če upoštevamo da je v večini sistemov 95% uporabe med 8h in 20h. Posledično predlagamo, da se pogoj spremeni v 12h dnevno, sedem dni v tednu. Imeti osebe 24 ur v stanju pripravljenosti, kjer mora znotraj največ 1 ure prestaviti kolesa z ene postaj na drugo (tudi ob 3 zjutraj, kot trenutno zapisano narekuje) predstavlja konkreten strošek in nesorazmerno breme za vzdrževanje sistema glede na dejansko rabo.

ODGOVOR
Naročnik spreminja prvi odstavek 3. člen Vzorca pogodbe tako, da se ta glasi: Izvajalec mora biti za prerazporejanje koles naročniku na voljo 12 ur dnevno sedem dni v tednu in sicer od 8:00 ure do 20:00 ure. Izvajalec mora na poziv naročnika ali poziv klicnega centra prerazporediti kolesa v roku ene (1) ure, v kolikor je posamezna kolesarska postaja prazna ali polna. Izvajalec mora vzpostaviti sistem za beleženje akcij prerazporejanja koles po postajah, ki ga je dolžan na zahtevo predložiti na vpogled naročniku.Datum objave: 13.08.2019   20:32
VPRAŠANJE
Vezano na zahtevane reference glede kadrov, se omenja, da mora ponudnik izkazati, da razpolaga z kadri kot so: Projketni vodja in Informacijski inžinir.
Oba morata sodelovati na vsaj dveh projektih, ki obsegata postavitev vsaj dveh podobnih projektih in posamezen projekt obsega vsaj dobavo 50 koles.
Glede na to, da v razpisu zahtevate oz. kupujete 41 koles predlagamo, da referenčen pogoj ustrezno znižate, da bo primeren dejanskim količinam, ki jih kupujete.

Predlog je, da se količina koles zniža iz 50 na 40 koles.

Hvala

ODGOVOR
Naročnik spreminja 4. točko razdelka 9.2.4. Tehnična in strokovna sposobnost tako, da se glasi: Ponudnik mora izkazati, da razpolaga z naslednjimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvajanju javnega naročila:
- najmanj 1 projektni vodja z referenco iz vodenja vsaj 2 podobnih projektov v zadnjih letih (za podoben projekt se šteje projekt sistema izposoje koles, pri čemer posamezni referenčni projekt obsega najmanj 40 navadnih in/ali električnih koles);
- najmanj 1 informacijskega inženirja z referenco iz izvedbe vsaj 2 podobnih projektov v zadnjih letih (za podoben projekt se šteje projekt sistema izposoje koles, pri čemer posamezni referenčni projekt obsega najmanj 40 navadnih in/ali električnih koles).
Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju / podizvajalcu, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.
Datum objave: 13.08.2019   20:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zahtevana kompatibilnost s sistemom izposoje koles v Gorici (ITA) zahteva točno iste in zelo specifične komponente, katere verjetno ni možno kupiti v redni oz. prosti prodaji na trgu.
Za natančno preverjanje možnosti kompatibilnosti potrebujemo naslednje informacije:
1. Tehnično risbo obojestranskega pritrdilnega elementa, kateri se pritrdi/montira na kolo in se vpne stebriček ko se kolo vrne na postajo. Prav tako potrebujemo točen kontakt proizvajalca (naziv podjetja, naslov, email, tel. itd), njegovo izjavo da bomo lahko kupili omenjen del pri njih ter ceno, kajti v tako kratkem času ne bomo sposobni pridobiti cene glede na dopuste v Italji.
2. Tehnično risbo priključnega mesta na stebričku. Potrebujemo tudi točen kontakt proizvajalca (naziv podjetja, naslov, email, tel. itd), njegovo izjavo da bomo lahko kupili omenjen del pri njih ter ceno, kajti v tako kratkem času ne bomo sposobni pridobiti cene glede na dopuste v Italji.
3. Tehnično risbo konektorja, kateri je vgrajen v obojestranski pritrdilni element na kolesu. Potrebujemo tudi točen kontakt proizvajalca (naziv podjetja, naslov, email, tel. itd), njegovo izjavo da bomo lahko kupili omenjen del pri njih ter ceno, kajti v tako kratkem času ne bomo sposobni pridobiti cene glede na dopuste v Italji.
4. Izjavo upravljavca sistema v Gorici Italiji, da bomo imeli dostop do naših koles v Italiji in da jih bodo lahko vzdrževalci premeščali
5. Informacijo upravljavca sistema v Gorici, kakšne kartice uporabljajo za uporabnike, kakšen je protokol, kakšni čitalcivse kar je potrebno za kompatibilnost.

Hvala,
Lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik je v objavo poslal popravek, s katerim podaljšuje rok za prejem ponudb in objavlja tehnične risbe.

Dodatne informacije, ki bi jih ponudniki potrebovali v zvezi s sitemom v Gorici, dobite na naslednjem kontaktu: Intese S.t.l., Manuela info@intesesrl.it

Datum objave: 14.08.2019   13:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, če preverite število priključnih mest za lokacijo Pristava.
V objavljenem dokumentu 413_CE_PZI_TP_RevB sta navedena dva različna podatka.
V dokumentu 445_CE_PZI_TP sta podatka enaka, ampak vseeno drugačna kot v dokumentu Popis del, v zavihku Popis RRA.

Prosimo za obrazložitev, hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik pojasnujeje, da je priključnih mest 8.


Datum objave: 14.08.2019   13:51
Naročnik spreminja tretji odstavek poglavja 6.1 razpisne dokumentacije, tako da se po novem glasi:
"Naročnik vse potencialne ponudnike seznanja, da obstaja možnost, da bo pri lokaciji Pristava prišlo do zamenjave lokacije, in sicer da bo namesto navedene lokacije sistem vzpostavljen na lokaciji urbani del naselja Šempeter. Naročnik bo o spremembi lokacije obvestil izbranega ponudnika najpozneje 14 dni preden se bodo po terminskem planu začela izvajati dela na lokaciji Šolski Kare ob Magistrali. Izbrani ponudnik nima nobene pravice do spremembe ponudbene cene v primeru, da bi prišlo do spremembe lokacije in mora to okoliščino upoštevati že pri pripravi svoje ponudbe."

Nadalje se spreminja vrstni red izvedbe del po lokacijah, tako da je vrstni red, kot je opredeljen v poglavju 6.2 Rok izvedbe naslednji:
Izvajalec je dolžan gradbeno obrtniška dela na lokacijah, kjer se bo vzpostavil sistem izposoje koles za izvesti po naslednjem terminskem planu:
1. Rožna Dolina Univerza
2. Pristava / urbani del naselja Šempeter
3. Gradnikova
4. Solkan most
5. Vrtnica
6. Eda center 2
7. Kromberk Damber
8. Šolski kare ob Magistrali.

Naročnik ponudnike seznanja, da je zgoraj navedeni vrstni red le predviden in se lahko ob sklenitvi pogodbe spremeni.