Dosje javnega naročila 004947/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: NABAVA OPERACIJSKIH LUČI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 153.452,70 EUR

JN004947/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.07.2019
JN004947/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.07.2019
JN004947/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2019
JN004947/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.10.2019
JN004947/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004947/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek nabave opreme
nabava@ukc-mb.si
+386 23212607
+386 23212522

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/316489/RD_NMV_OP_luci.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11326
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NABAVA OPERACIJSKIH LUČI
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33167000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NABAVA OPERACIJSKIH LUČI
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33167000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NABAVA OPERACIJSKIH LUČI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 80
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.07.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 26.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.07.2019   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.07.2019   12:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v predračunu za opremo (OBR.2.1.) navajate pod postavko 1, OPERACIJSKA SVETILKA (Glavna OP svetilka +OP svetilka satelit), 9 kos. V razpisni dokumentaciji, v poglavju C) specifikacija zahtev naročnika, zahteva za glavno svetilko in zahteva za op svetilko satelit pa navajate 7 kosov. Prosimo vas za pojasnitev dejanskih potreb ter za spremembo podatkov.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
V Specifikaciji zahtev naročnika (poglavje C) smo po pomoti navedli napačne količine za glavno OP svetilko in OP svetilko satelit. Pravilna količina je 9 kosov.
Pravilna količina je torej navedena v obrazcu predračuna za opremo (OBR-2.1).
Datum objave: 18.07.2019   09:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na vrednost in zahteve iz razpisne dokumentacije ter pogostost nabav v RS menimo da je referenčno obdobje 3 leta prekratko. V skladu z navedenim, vas pozivamo, da spremenite referenčno zahtevo iz veljavnost reference 3 leta od objave obvestila, v 4 leta od objave obvestila. S tem boste zagotovili večjo konkurenčnost na javnem razpisu in še vedno lahko utemljeno sklepate, da ima tak ponudnik ustrezno zannje in izkušnje, potrebne za izvedbo tega javnega naročila, kar je tudi smisel reference.

Lep pozdrav

ODGOVOR

V Zakonu o javnem naročanju je v točki b) osmega odstavka 77. člena predvideno, da se referenca nanaša na obdobje zadnjih 3 let, naročnik pa zaradi namena po zagotovitvi večje konkurenčnosti podaljšuje obdobje na 4 leta od datuma objave obvestila o javnem naročilu.
Pogoj, ki se nanaša na referenco (2 točka točke 2.10.2.1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) se pravilno glasi:
»Ponudnik je v zadnjih štirih (4) letih od datuma objave obvestila o tem javnem naročilu, uspešno in v skladu s pogodbo izvedel dobavo in montažo vsaj dveh stropnih operacijskih luči, ki se sestojita iz glavne OP svetilke svetilnosti vsaj 120.000 luxov in OP svetilke-satelit svetilnosti vsaj 100.000 luxov.«
Naročnik bo zaradi spremembe obdobja reference objavil popravek razpisne dokumentacije v okviru katerega bo spremenil tudi obrazec OBR-3.1.
Datum objave: 18.07.2019   09:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pozivamo vas, da zaradi večje konkurenčnosti na javnem razpisu upoštevate tudi reference s strani proizvajalca.

lp


ODGOVOR

Namen zahtevane reference je preveritev strokovne in tehnične sposobnosti ponudnika za izvedbo predmeta javnega naročila, zaradi česar ostaja referenca nespremenjena.Datum objave: 19.07.2019   10:09
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
na podlagi postavljenih tehničnih zahtev naročnika, ki so v določeni meri v delih navedb zahtev absolutnih vrednosti navedene brez odstopanja, vas naprošamo da dovolite odstopanja +/- 10%.


ODGOVOR
Pojasnjujemo, da naročnik v zahtevah z numeričnimi podatki ne zahteva določenih vrednosti, temveč pri večini zahtev z numeričnimi podatki zahteva minimalno vrednost z navedbo »vsaj« ali »min«, kar pomeni da dopušča odstopanja oziroma višje vrednosti od navedenih.
Pri nekaterih zahtevah naročnik dopušča, da znašajo ponujene karakteristike opreme med navedenima vrednostnima (npr. »Barvna temperatura: med 3500 K in 4500 K«), pri nekaterih (npr. »Nastavitev osvetlitve: 31-100%«) pa naročnik zahteva vsaj navedeno območje nastavitve, kar pomeni, da je dopuščeno tudi širše območje od navedenega. Pri vozičku je navedena najvišja dovoljena višina vozička, kar pomeni, da je dopuščeno odstopanje, saj dopuščamo nižjo višino.
Zaradi vsega navedenega naročnik ne spreminja podanih zahtev.
Datum objave: 19.07.2019   10:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naše vprašanje se nanaša na tehnične zahteve pod zap. št. 1.45; Medcinski video rekorder, (DVI, SDI in CVBS video output) ali (DVI 2x ter dodatno adapter/pretvornik, ki zagotavlja analogni video izhod kot npr. S-video, RGB, Composite), avdio input in povezava na nožno stopalko, vsaj 1 terabyte (TB) notranjega trdega diska, podpora DICOM, možnost snemanja na zunanji USB disk.

Glede na to, da je zahteva sistema v celoti podrejena Full HD resoluciji (monitor,kamerasnemalnik) nas zanima, če lahko ponudimo samo priključke, ki ustrezajo novejši tehnologiji; torej Full HD tehnologiji. Predlagamo, da eliminirate zahtevo po "pter/pretvornik, ki zagotavlja analogni video izhod kot npr. S-video, RGB, Composite".

ODGOVOR
Glede na to, da obstajajo za prenos video signala pri različnih proizvajalcih medicinskih video rekorderjev različni priključki, naročnik v izogib morebitnim nejasnostim umika del zahteve, ki se nanaša na vrsto priključkov.

Nova zahteva št. 1.46 se zaradi navedenega glasi:

»Medicinski video rekorder z vsaj dvema priključkoma za prenos video vsebin v kvaliteti Full HD, povezava na nožno stopalko, vsaj 1 terabyte (TB) notranjega trdega diska, podpora DICOM, možnost snemanja na zunanji USB disk.«