Dosje javnega naročila 005031/2019
Naročnik: OBČINA BREZOVICA, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Gradnje: Preureditev dveh medgeneracijskih igrišč na Preserju in na Rakitni
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 107.169,40 EUR

JN005031/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.07.2019
JN005031/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.07.2019
JN005031/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.07.2019
JN005031/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.07.2019
JN005031/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.07.2019
JN005031/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.07.2019
JN005031/2019-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.07.2019
JN005031/2019-K07 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.07.2019
JN005031/2019-K08 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.08.2019
JN005031/2019-K09 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.08.2019
JN005031/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.08.2019
JN005031/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.09.2019
JN005031/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.09.2019
JN005031/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 02.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005031/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BREZOVICA
Tržaška cesta 390
1351
SI
Brezovica pri Ljubljani
Slovenija
ga. Nataša Smrekar
natasa.smrekar@brezovica.si
+386 13601785

Internetni naslovi
https://www.brezovica.si/

OSNOVNA ŠOLA PRESERJE
Preserje 60
1352
SI
Preserje
Slovenija
os.preserje@guest.arnes.si
+386 13601260

Internetni naslovi
https://www.ospreserje.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RAKITNA
Rakitna 42
1352
SI
Preserje
Slovenija
natasa.smrekar@brezovica.si
+386 13601785

Internetni naslovi
https://www.pgd-rakitna.si

ŠPORTNO DRUŠTVO RAKITNA
Rakitna 66
1352
SI
Preserje
Slovenija
natasa.smrekar@brezovica.si
+386 13650069

Internetni naslovi
https://www.brezovica.si/organizacije/drustva/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/316660/JN_preureditev_igrišč_RD_ESPD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11403
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Preureditev dveh medgeneracijskih igrišč na Preserju in na Rakitni
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212290
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Preureditev dveh medgeneracijskih igrišč na Preserju in na Rakitni z dobavo in montažo opreme
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212290
45214210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Preureditev dveh medgeneracijskih igrišč na Preserju in na Rakitni z dobavo in montažo opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Program razvoja podeželja 14-20
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.07.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.07.2019   09:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.07.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA BREZOVICA
Tržaška cesta 390
1351
Brezovica pri Ljubljani
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.07.2019   13:47
VPRAŠANJE
Kje imate popise del?

ODGOVOR
Popise imamo v objavljanju na tem portalu. Po lektoriranju bodo tudi objavljeni. Zaradi velikosti dokumentov se ne morejo objaviti istočasno. Hvala za razumevanje.


Datum objave: 17.07.2019   10:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo za pojasnilo, zakaj za obnovo igrišč zahteva reference za visoke gradnje, ki z omenjenim javnim naročilom nimajo nikakršne veze in celo kršijo 8.člen ZJN-3 ki govori o sorazmernosti.

ODGOVOR
Naročnik pogoj spremenja iz "visokih" na "nizke" gradnje.
Datum objave: 19.07.2019   10:20
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Objavo ste na tem portalu objavili 16.7.2019. Tri dni po objavi še vedno nimate objavljenih popisov del!

ODGOVOR
Popisi so bili objavljeni 16.7.2019!
Datum objave: 19.07.2019   10:20
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Objavo ste na tem portalu objavili 16.7.2019. Tri dni po objavi še vedno nimate objavljenih popisov del!

ODGOVOR
Popisi so bili objavljeni na Portalu javnih naročil.
Datum objave: 19.07.2019   21:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za specifikacijo asfalta v popisih in detalj ali skico stopnišča.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil korigirane popise zato se ponudnike poziva, da trenutno še ne pripravljajo ponudbe po objavljenih popisih. Naročnik bo pravočasno in za zadosten čas tudi podaljšal rok za oddajo ponudb.
Datum objave: 26.07.2019   17:44
VPRAŠANJE
Spoštovani.


obrazec ponudbe navaja, da se "Obračun se izvaja po načelu »ključ v roke«.

točka 4.3 priložene pogodbe navaja "Po dokončanju del se nemudoma pristopi k primopredaji del. Končni obračun se izvede najkasneje 60 dni po primopredaji del. Zaradi spremenjene končne pogodbene vrednosti se izdela ugotovitveni aneks k pogodbi. Po sklenitvi ugotovitvenega aneksa in predaji ustreznih finančnih zavarovanj s strani izvajalca, izvajalec izda končno situacijo".

Ključ v roke in aneks pač ne gre skupaj, zato naročnika pozivamo naj uskladi razpisno dokumentacijo in navede način obračuna.

ODGOVOR
Naročnik bo dokumentacijo ustrezno popravil.
Datum objave: 26.07.2019   17:51
Ponudnik je z datum prejema: 26.07.2019 ob 10:25 uri, postavil vprašanje

"obrazec ponudbe navaja, da se "Obračun se izvaja po načelu »ključ v roke«.

točka 4.3 priložene pogodbe navaja "Po dokončanju del se nemudoma pristopi k primopredaji del. Končni obračun se izvede najkasneje 60 dni po primopredaji del. Zaradi spremenjene končne pogodbene vrednosti se izdela ugotovitveni aneks k pogodbi. Po sklenitvi ugotovitvenega aneksa in predaji ustreznih finančnih zavarovanj s strani izvajalca, izvajalec izda končno situacijo".

Ključ v roke in aneks pač ne gre skupaj, zato naročnika pozivamo naj uskladi razpisno dokumentacijo in navede način obračuna. "

Naročnik odgovarja, da pogodbe ne bo spreminjal. V kolikor do spremembe pogodbene cene ne bo prišlo, tudi ne bo potrebno skleniti aneksa k pogodbi, če pa bi prišlo do spremembe pogodbene vrednosti iz naslova nepredvidenih del, pa bo potrebno skleniti uskladitveni aneks.

Datum objave: 29.07.2019   10:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik je na Poratlu e-naročanje podaljšal rok za oddajo ponudbe do 7.8.2019, na portalu E-Oddaja pa je rok za oddajo ponudbe še vedno 30.7.2019. Prosim, da naročnik podaljša rok za oddajo ponudbe še na portalu E-Oddaja.

ODGOVOR
Hvala za opozorilo!
Datum objave: 29.07.2019   10:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za specifikacijo asfalta v popisih in detalj ali skico stopnišča.

Hvala.

ODGOVOR
Stopnice morajo ostati 4m široke, potrebna količina betona pa je 3,6m3. Na portalu je objavljen tudi detail.
Datum objave: 29.07.2019   21:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

očitno pripravljalcu razpisnih pogojev ni jasen termin "izvedba na ključ". Ta namreč ne dopušča nobenih nepredvidenih del in s tem povišanje cene, kar je pa v vašem primeru s tako ubogim popisom več kot pričakovano.

Obračun del po sistemu ključ v roke, pri katerem mora izvajalec izvesti vsa dela, tudi nepredvidena in več dela za vnaprej določeno ponudbeno ceno na ključ, prav tako se obračun del ne zmanjša za manj izvedena dela. Kjer obseg del ni točno znan vnaprej, je takšen obračun del lahko sporen. Ker izvajalec nosi breme projektantove točnosti popisa del, si izvajalci običajno za takšen riziko prištejejo vsaj 10% povišanje pogodbene cene na ključ, zato takšen sistem ni najcenejši do naročnika, niti najbolj korektne do izvajalca.

ODGOVOR
Prosimo postavite vprašanje
Datum objave: 30.07.2019   10:07
VPRAŠANJE
Vprašanje je: ali se dela izvajajo na ključ ali po dejanskih izmerah na podlagi gradbene knjige? Izvedba na ključ IZKLJUČUJE vsa dodatna, nepredvidena in več dela.

ODGOVOR
Dela se izvajajo na ključ.
Datum objave: 30.07.2019   11:46
VPRAŠANJE
Če se dela izvajajo na ključ, objavite popravek pogodbe. Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je na vprašanje že odgovoril
Datum objave: 30.07.2019   12:51
VPRAŠANJE
Pa dobro a se vi norca delate? Če se dela izvajajo na ključ, brišite točko 4.3 pogodbe, v nasprotnem primeru vložimo zahtevek za revizijo.

ODGOVOR
Spoštovani ponudnik, naročnik vam je pojasnil, da se dela izvajaj po načelu "ključ v roke" skladno z določilom, 659. člena OZ. V primeru, da bi nepredvidena dela presegla 10% pogodbene vrednosti, praksa nakazuje na plačilo razlike nad tem odstotkom, ne glede na določilo "ključ v roke". Prav tako to določilo ne izključuje manjkajočih del. Prav tako sodna praksa kljub pogodbenemu določilu "ključ v roke" priznava plačilo nepredvidenih del v določenih primerih. Naročnik pa vam je tudi sicer že primarno pojasnil, da je uskladitveni aneks predviden le v primeru, da bi prišlo do razhajanj v ceni iz takega ali drugačnega razloga. Eden od teh bi lahko bil obračun pogodbene kazni v okviru končnega obračuna. V nasprotnem primeru aneks seveda v kontekstu določbe ne bo potreben.

V kolikor se s pojasnilom še vedno ne strinjate vas prosimo za vašo nasprotno argumentacijo. Seveda pa imate na voljo tudi ustrezna pravna sredstva.

Hvala za razumevanje.

Datum objave: 02.08.2019   16:45

VPRAŠANJE:

V popisu igrišče Preserje imate navedene tri opcije ograje. Glede na dejstvo da se dela izvajajo po sitemu "ključ v roke" sklepamo, da se vse tri opcije ne bodo izvedle. Prosimo da definirate katera opcija se ponudi.
Prosimo še za objavo detajla prižigališča, oziroma natančno specifikacijo električne opreme v prižigališču.

ODGOVOR:

Izvedla se bo opcija 2.

Specifikacija prižigališča za oba igrišča:

dobava in vgradnja prižigališča z vso pripadajočo opremo:
- prostostoječa omarica s podstavkom - PVC: omarica (šXvXg: 310x450x213); podstavek (šXvXg: 310x1000x190) kpl 1,00
- varovalke ETU B6 (ali drug proizvod enake kvalitete) kos 1,00
- varovalke ETU B16 (ali drug proizvod enake kvalitete) kos 3,00
- prenapetostni odvodnik PROTEC B2S 320V, 12,5kA, (10/350s) - (ali drug proizvod enake kvalitete) kos 3,00
- kontaktor 30A kos 1,00
- stikalna ura kos 1,00
- stikalo-enopolno GEWISS 16A (ali drug proizvod enake kvalitete) kos 3,00
- tipska ključavnica JR kos 2,00
- ožičenje kpl 1,00
- meritve izolacijskih upornosti kpl 1,00
- drobni material (vijaki, zaščitne plošče, .) % 5,00

VPRAŠANJE:

Prosimo za bolj natančno specifikacijo reflektorjev:

dobava in vgradnja zunanjih LED asimetričnih reflektorjev primernih za športna igrišča (npr.: moč 196 W, 26200 lm, CRI80, IP66 ik08, 4000 K, ENEC certifikat)- ocena

Kakšna mora biti osvetljenost igrišča? Za kakšen namen je igrišče?

ODGOVOR:

Predvsem gre za rekreativno rabo, a neglede na to, morajo biti primerno za športne objekte oz. primerni namenu. Ta primer reflektorja je iz igrišča za mali nogomet na Logu. Prepisano iz njihove ponudbe. Svetlost določajo lumni, 26.200lm. Namen razsvetljave je, da bo omogočila izvajanje aktivnosti v večernih urah or. takrat ko je vidljivost manjša.
Datum objave: 02.08.2019   16:48
NAROČNIK PODAJA DODATNI ODGOVOR NA VPRAŠANJE PONUDNIKA IN SICER:

VPRAŠANJE:

Prosimo za bolj natančno specifikacijo reflektorjev:

dobava in vgradnja zunanjih LED asimetričnih reflektorjev primernih za športna igrišča (npr.: moč 196 W, 26200 lm, CRI80, IP66 ik08, 4000 K, ENEC certifikat)- ocena

Kakšna mora biti osvetljenost igrišča? Za kakšen namen je igrišče?

ODGOVOR:

Predvsem gre za rekreativno rabo, a neglede na to, morajo biti primerno za športne objekte oz. primerni namenu. Ta primer reflektorja je iz igrišča za mali nogomet na Logu. Svetlost določajo lumni, 26.200lm. Namen razsvetljave je, da bo omogočila izvajanje aktivnosti v večernih urah or. takrat ko je vidljivost manjša.