Dosje javnega naročila 005054/2019
Naročnik: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: ZDRAVILA
ZJN-3: Omejeni postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 95.025.890,14 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005054/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.07.2019
JN005054/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2019
JN005054/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.10.2019
JN005054/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.12.2019
JN005054/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 17.12.2019
JN005054/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 17.12.2019
JN005054/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 17.12.2019
JN005054/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.01.2020
JN005054/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 26.02.2020
JN005054/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 26.02.2020
JN005054/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 26.02.2020
JN005054/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 26.02.2020
JN005054/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 26.02.2020
JN005054/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 26.02.2020
JN005054/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 26.02.2020
JN005054/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 13.03.2020
JN005054/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.04.2020
JN005054/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.07.2020
JN005054/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 17.07.2020
JN005054/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2020
JN005054/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2020
JN005054/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.10.2020
JN005054/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.12.2020
JN005054/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.12.2020
JN005054/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 26.01.2021
JN005054/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 26.01.2021
JN005054/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 26.01.2021
JN005054/2019-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 26.01.2021
JN005054/2019-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.01.2021
JN005054/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.02.2021
JN005054/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.02.2021
JN005054/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.03.2021
JN005054/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.04.2021
JN005054/2019-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2021
JN005054/2019-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2021
JN005054/2019-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.04.2021
JN005054/2019-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 12.05.2021
JN005054/2019-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2021
JN005054/2019-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2021
JN005054/2019-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.07.2021
JN005054/2019-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.10.2021
JN005054/2019-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005054/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 136-334806
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba javnih naročil, Mojca Sluga Jamnik
sjn@onko-i.si
+386 15879605
+386 15879406

Internetni naslovi
http://www.onko-i.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.onko-i.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11366
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZDRAVILA
Referenčna številka dokumenta: JN-0032/2019-B-POG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Zdravila (zdravila s prometom, zdravila brez prometa)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zdravila s prometom
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zdravila s prometom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zdravila brez prometa
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zdravila brez prometa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.08.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.08.2019   12:00

Dodatne informacije:
Odpiranje prijav na portalu eJN je 23.08.2019 ob 09:15.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2019   10:33
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali pravilno razumemo RD, da v 1. fazi ni potrebno predložiti nobenega finančnega zavarovanja?
Hvala


ODGOVOR
Da, razumete prav. V prvi fazi ni potrebno prilagati nobenih finančnih zavarovanj.Datum objave: 25.07.2019   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. V navodili za izdelavo ponudbe ni zahtevano, da se priloži menica za resnost ponudbe. Ali je zahtevana? V kolikor je odgovor DA, prosimo za natančen naslov.

2. V navodili za izdelavo ponudbe ni zahtevano, da se priloži parafiran in žigosan OBR-5 in OBR-6. Ali drži?

3. V navodili za izdelavo ponudbe je zahtevano, da se priložijo OBR-9 Vzorec OS, OBR-10 Vzorec pogodbe in OBR-11 Vzorec pogodbe-urgentno povpraševanje. V razpisni dokumentacijo so ti obrazci označeni s številkami OBR-kla11, OBR-12 in OBR-13. Ali drži?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

1. V prvi fazi (torej v tej fazi) ni potrebno prilagati nobenih finančnih zavarovanj.

2. Da.

3. Da.Datum objave: 29.07.2019   13:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Iz razpisne dokumentacije izhaja, da se pogodba s podpisnikom sporazuma sklene za obdobje nekaj mesecev, po drugi strani pa naročnik lahko kadarkoli pozove vse ponudnike (podpisnike okvirnega sporazuma), da podajo ponudbo. Na ta način se kršijo določbe pogodbe, v kateri je določena veljavnost, poleg tega pa naročnik ponudnike postavlja v situacijo, ko jim lahko nastane poslovna škoda. Ponudnik se namreč s podpisom pogodbe zaveže, da bo dobavljal blago po določeni ceni in s fiksnim popustom. S to zavezo je ponudnik primoran blago/zdravilo ves čas trajanja pogodbe imeti na zalogi. V primeru, da naročnik izbere v času trajanja pogodbe drugega ponudnika, prvemu ostaja blago na zalogi in s potekom roka uporabnosti mu lahko nastane škoda, poleg škode izgube prihodka zaradi predčasnega prenehanja pogodbe.
Poleg tega je ponudnik ob podpisu pogodbe dolžan naročniku dostaviti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del z veljavnostjo še 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe, kljub temu da pogodba lahko preneha prej.
Kako zagotavljate skladnost postopka javnega naročila z veljavno zakonodajo, glede na to, da so z določbami razpisne dokumentacije kršena načela javnega naročanja (predvsem načelo transparentnosti) in pogodbeno pravo, ponudnikom pa pri tem grozi nastanek poslovne škode, poleg tega pa je dolžan predložiti garancijo tudi za obdobje, ko mogoče pogodba ne bo več veljavna?

ODGOVOR
Naročnik je spremenil 6. člen okvirnega sporazuma tako, da je črtal 3. odstavek tega člena.
Naročnik bo popravljen okvirni sporazum objavil na spletni strani Onkološkega inštituta Ljubljana, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, in sicer po roku za vprašanja.Datum objave: 08.08.2019   14:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
27.člen okvirnega sporazuma pravi: "Okvirni sporazum se sklepa za obdobje trideset (30) mesecev oziroma do podpisa novega okvirnega sporazuma ali pogodbe na podlagi na novo izvedenega javnega naročila in stopi v veljavo z dnem podpisa zadnje od obeh strank sporazuma." Kakšna je maksimalna veljavnost okvirnega sporazuma, 30 mesecev od dneva podpisa zadnje od obeh strank? V kolikor temu ni tako, vas prosimo za natančnejšo opredelitev, do kdaj najdlje je okvirni sporazum veljaven.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Da, okvirni sporazum velja 30 mesecev, od dneva podpisa zadnje od obeh strank.


Datum objave: 08.08.2019   14:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v točki 1.12 naročnik navaja, da "je priloga računa podpisana dobavnica s strani naročnika, za dobavljen material. Datum na računu ne sme biti starejši od datuma prejema materiala s strani naročnika." Zanima nas, ali res potrebujete, da vam k izdanemu računu priložimo podpisano dobavnico s strani naročnika, saj iz logističnega razloga na strani ponudnika ne moremo vsi izpolniti pogoja, da na dan dobave blaga k izdanemu računu priložimo tudi podpisano dobavnico za dobavljeno blago s strani naročnika?
Glede na to, da naročnik obdrži en izvod podpisane dobavnice ob prejemu blaga, vas prosimo za odgovor, ali lahko ponudnik izda račun brez omenjene priloge (podpisane dobavnice s strani naročnika)?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik lahko izda-pošlje e-račun na portal UJP brez kopije podpisane dobavnice o prejetem blagu s strani naročnika, v kolikor mu informacijski sistem tega ne omogoča.Datum objave: 08.08.2019   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v 15. členu vzorca okvirnega sporazuma je navedeno, da mora dobavnica vsebovati tudi podatka EAN koda in ATC klasifikacija. Le-ta zahteva za nekatere ponudnike pomeni, da bi morali temu primerno prilagoditi naš informacijski sistem. Vljudno vas prosimo za obvestilo, da v kolikor prilagoditev našega informacijskega sistema tej vaši zahtevi ne bi bila možna, da bi bila za vas sprejemljiva tudi dobavnica brez teh dveh podatkov.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Za naročnika je sprejemljiva tudi dobavnica brez teh dveh podatkov, v kolikor ponudnik nima prilagojenega informacijskega sistema.


Datum objave: 08.08.2019   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji imate v 3.odstavku pod točko 1.2. navedeno: 'Naročnik lahko omeji število ustreznih kandidatov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe.' Prosimo vas za pojasnilo, na kakšen način natančno ima naročnik namen omejiti število ustreznih kandidatov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Pri pripravi razpisne dokumentacije je prišlo do napake. V točki 1.3. razpisne dokumentacije se črta stavek »Naročnik lahko omeji število ustreznih kandidatov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe«.Datum objave: 08.08.2019   14:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v točki 1.1 razpisne dokumentacije navajate: »Potencialne kandidate naročnik opozarja, da upoštevajo v prvi fazi samo tiste dele razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na oblikovanje prijav, ostali deli razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na oblikovanje ponudb v drugi fazi pa so sedaj informativne narave.« Ali to pomeni, da bomo ponudniki morebitna vprašanja, vezana na 2.fazo (povpraševanje, razpisani sklopi, merila...) imeli možnost postavljati naročniku v času izvajanja 2. faze z vaše strani?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik bo lahko postavljal vprašanja tudi v drugi fazi postopka.Datum objave: 08.08.2019   14:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v ESPD obrazcu nimate opredeljenega poglavja Del IV: Pogoji za sodelovanje, oddelek B: Ekonomski in finančni položaj, naveden v vašem pogoju za sodelovanje pod P3, kot tudi ne Del IV: Pogoji za sodelovanje, oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, naveden v P4. Prosimo za potrditev, ali sta ti navedeni zahtevi P3 in P4 izpolnjeni z obkljukanjem pod točko a: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje v Delu IV?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 08.08.2019   14:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v obrazec ESPD je vključen tudi Del V: Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov. Glede na to, da v sami razpisni dokumentaciji ni navedenih pogojev za zmanjšanje števila kandidatov, prosimo, da ta razdelek izločite iz ESPD-ja in objavite popravek ESPD obrazca.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Popravljen obrazec ESPD smo danes objavili na spletni strani OI, kjer je objavljena razpisna dokumentacija.Datum objave: 08.08.2019   14:27
NAROČNIK JE DANES OBJAVIL POPRVLJEN OBRAZEC OKVIRNI SPORAZUM IN POPRAVLJEN OBRAZEC ESPD NA SPLETNI STRANI OI, KJER JE OBJAVLJENA RAZPISNA DOKUMENTACIJA. PONUDNIK MORA PRI PRIPRAVI PONUDBE UPORABITI POPRAVLJENE OBRAZCE.