Dosje javnega naročila 004989/2019
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA Izola, d.o.o. Azienda pubblica KOMUNALA Isola, S.r.l., Industrijska cesta 8, 6310 Izola - Isola
Gradnje: REKONSTRUKCIJA VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 251.504,00 EUR

JN004989/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.07.2019
JN004989/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN004989/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.09.2019
JN004989/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004989/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE KOMUNALA Izola, d.o.o. Azienda pubblica KOMUNALA Isola, S.r.l.
Industrijska cesta 8
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
mojca.stravs@komunala-izola.si
mojca.stravs@komunala-izola.si
+386 56634950
+386 56634949

Internetni naslovi
https://www.komunala-izola.si
https://www.komunala-izola.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/316685/REKONSTRUKCIJA_VEČSTANOVANJSKEGA_OBJEKTA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11359
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: REKONSTRUKCIJA VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA
Referenčna številka dokumenta: 7/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
REKONSTRUKCIJA VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA NA NASLOVU SMREKARJEVA ULICA 52 V IZOLI
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBČINA IZOLA - SMREKARJEVA ULICA 52
II.2.4 Opis javnega naročila
REKONSTRUKCIJA VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
POGOJI NAVEDENI V RAZPISNI DOKUMENTACIJI


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.08.2019   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.07.2019   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.07.2019   12:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na obseg dela in naravo lokacije, katera nam je zelo dobro poznana iz preteklih projektov, menimo da je rok izvedbe del neprimerno kratek. Ne poznamo ozadja te naglice, zato sprašujemo ali je smiselno rok izvedbe podaljšati za vsaj 2 meseca, saj to se vendar dela v zimskem času. Stavbe so kamnite in s tem se ob vsaki rušitvi lahko pojavi nepredvidljivo delo. Vlaga?...

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik ne bo spreminjal roka izvedbe del po tem javnem naročilu.
V primeru nepredvidenih del, ki bi se izkazala za potrebna, je v skladu z razpisno dokumentacijo in pogodbo podana tudi možnost podaljšanja roka izvedbe del.

Lep pozdrav.Datum objave: 24.07.2019   10:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas zakaj ne sprejemate reference manjših vrednosti od 150.000,00 npr. 100.000,00 eur saj tako zmanjšujete konkurenčnost.

ODGOVOR
Spoštovani,

določanje višine vrednosti referenčnih del je v domeni naročnika. Z referenčnimi deli, gospodarski subjekti dokazujejo, da imajo zadostne izkušnje za izvedbo javnega naročila. Vrednost referenčnih del je nižja od ocenjene vrednosti tega javnega naročila.
Naročnik ne bo spreminjal tehničnih zahtev v tem javnem naročilu.
Datum objave: 24.07.2019   11:11
VPRAŠANJE
Ali obstajajo kakšne sheme stavbnega pohištva in ključavničarskih izdelokv?

ODGOVOR

Spoštovani,
sheme stavbnega pohištva in ključavničarskih izdelkov ne obstajajo.
Lep pozdrav.Datum objave: 25.07.2019   14:56
VPRAŠANJE
Zakaj naročnik zahteva bančno garacijo za dobro izvedbo? Lepo prosimo, da nam omogočite izvedbo z garancijo v obliki enakovrednega kavcijskega zavarovanja. Priporočilo Ministrstva za finance je, da se omilijo zahteve po garancijah, kjer je to smiselno in mogoče. Naročnika pozivamo, da spremeni pogoj garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter omogoči kavcijsko zavarovanje.

ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik spreminja postavljen pogoj v razpisni dokumentaciji. Poleg bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik sprejel tudi kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno s točko 10.6 razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.