Dosje javnega naročila 004990/2019
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Načrtovanje in izvedba tržno komunikacijskih orodij in aktivnosti za potrebe DUTB
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 256.200,00 EUR

JN004990/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.07.2019
JN004990/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN004990/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.08.2019
JN004990/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004990/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Skočir
petra.skocir@dutb.eu
+386 14293882
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/316707/Končna_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11361
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Načrtovanje in izvedba tržno komunikacijskih orodij in aktivnosti za potrebe DUTB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Načrtovanje in izvedba tržno komunikacijskih orodij in aktivnosti za potrebe DUTB
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Načrtovanje in izvedba tržno komunikacijskih orodij in aktivnosti za potrebe DUTB
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.07.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.07.2019   12:01
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2019   12:13
1. VPRAŠANJE
Prosimo za navedbo okvirne vrednosti javnega naročila.

ODGOVOR:
Skladno z ZJN-3 naročnik ni dolžan javno objaviti ocenjeno vrednost javnega naročila, ki jo je izračunal na podlagi 24. člena ZJN-3, in skladno s tem izoblikoval pogoje in merila za oddajo javnega naročila.

2. VPRAŠANJE
vezano na ta pogoj: 2.2.2.2. Ponudnik mora izkazati, da so njegovi letni prihodki iz poslovanja iz naslova storitev, ki so predmet javnega naročila, za katerega oddaja ponudbo, v zadnjih 3 poslovnih letih (v kolikor posluje manj kot tri leta pa sorazmerni delež) znašali najmanj 1.000.000,00 EUR (brez DDV) za vsa tri leta skupaj brez medijskega zakupa.
Zanima nas kako ta pogoj vpliva na kvaliteto opravljenih storitev oz. zakaj je za DUTB pomembno, da ima izvajalec tak letni promet?
Zanima nas kako bo DUTB v praksi pregledal vse izdane račune pri vseh podjetjih ki se bodo prijavila na ta razpis?
Zanima nas ali bo DUTB upošteval izdane račune kje bo postavka na računu svetovanje?

ODGOVOR:
Naročnik je določil minimalne pogoje, ki so sorazmerni s predmetom javnega naročila in na podlagi katerih bo lahko izbral ponudnika, ki bo izvajal razpisana dela kvalitetno.
Naročnik zaradi narave svojega dela ne more točno določiti, kakšno storitev bo v dani situaciji kdaj potreboval in jo v skladu s potrebami naročil, zato pričakuje, da se bodo na javno naročilo prijavili ponudniki, ki svoje delo izvajajo skrbno in kvalitetno, in ki imajo predhodno dokazljive in verodostojne izkušnje s primerljivim predmetom naročila.

Naročnik je v točki 2.2.2.1, razpisne dokumentacije med drugim navedel, da mora ponudnik predložiti dokazilo, iz katerega je razvidno, da izpolnjuje zahtevo naročnika. Ponudnik lahko sam izbere način dokazovanja zahtevanega pogoja.

3. VPRAŠANJE
Glede na prebran razpis in pogoje, ki so umeščeni, obstaja realen sum, da je razpis prirejen za že v naprej izbranega ponudnika.

Pozivamo naročnika, da izvede notranjo revizijo postopka in da razpis pregleda protikorupcijska komisija.

ODGOVOR:
Naročnik ostro zavrača namigovanja potencialnega ponudnika. Naročnik je izoblikoval pogoje in merila glede na ocenjeno vrednost naročila, ki sledi zapovedim dobre tako domače kot tuje poslovne in strokovne prakse.

4. VPRAŠANJE
pri pogojih je v točki 2.2.3 TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST potrebno predložiti vsaj 6 referenc v minimalni vrednosti 25.000 brez DDV, ki so pridobljene iz vsaj enega od spodaj naštetih področij:
- s področja javnega sektorja,
- s področja prodaje nepremičnin,
- s področja bančnega oz. finančnega oz. zavarovalniškega sektorja.

Pri tem se področje "Javni sektor"' mora razumeti v širšem smislu in sicer neposredni in posredni proračunski uporabniki, javni gospodarski zavodi, javna podjetja in druge pravne osebe v katerih država ali občine odločilno vplivajo na upravljanje pravne osebe.

Zanima nas, če se pod reference "druge pravne osebe" lahko štejejo tudi družbe ali pravne osebe, kjer imajo država ali občine večinski delež (zavodi, elektrodistributerji, energetske družbe, turistična združenja, zbornice ipd.)?

ODGOVOR:
Naročnik pojasnjuje, da se pod reference "druge pravne osebe" lahko štejejo tudi družbe ali pravne osebe, kjer imajo država ali občine večinski delež.