Dosje javnega naročila JN7086/2009
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na športnih objektih
ZJN-2:

JN7086/2009 - Predhodno informativno obvestilo (EU 1 - SL), objavljeno dne 01.09.2009
    JN7086/2009 Predhodno informativno obvestilo (EU 1 - SL)
   Dodatna pojasnila
2009/S 170-245306
PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO

Poslano tudi na TED

Gradnje

Gradbena dela na športnih objektih

Datum objave: 1. 9. 2009
Številka objave: JN7086/2009


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: sonja.stramec@ljubljana.si, V roke: Sonja Štramec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01-306-4448. Telefaks 01-306-4407. E-pošta sonja.stramec@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta izgradnje Plavalno gimnastičnega centra Ilirija, skupaj z garažno hišo in spremljajočim trgovskim centrom (v nadaljevanju: PGC Ilirija)
II.2)VRSTA NAROČILA IN MESTO GRADNJE Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana
Sifra NUTS: SI021.
II.3)TO OBVESTILO VKLJUČUJE OKVIRNI SPORAZUM ne.
II.4)KRATEK OPIS VRSTE IN OBSEGA GRADNJE Na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in ob smiselni uporabi 69. člena Zakona o javnem naročanju lahko javni partner pred začetkom postopka izbora izvajalca javno-zasebnega partnerstva z gospodarskimi subjekti (potencialnimi promotorji oz. kandidati) izvede strokovni dialog in v okviru tega zaprosi ali upošteva nasvete, ki jih bo lahko uporabil pri pripravi odločitve o javno-zasebnem partnerstvu in razpisne dokumentacije, pod pogojem, da taki predlogi ne preprečujejo ali omejujejo konkurence.
Povabljeni kandidati v postopku izvedbe javno-zasebnega partnerstva ne bodo imeli nobene prednosti in bodo obravnavani enakopravno s kandidati, ki se strokovnega dialoga ne bodo udeležili.
Razdelitev na sklopeII.5)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45212200 (Gradbena dela na športnih objektih)
45213312 (Gradbena dela na parkirni hiši)
II.6)PREDVIDENI DATUM ZAČETKA POSTOPKA ODDAJE IN TRAJANJE NAROČILAII.7)NAROČILO JE VKLJUČENO V SPORAZUM O VLADNIH NAROČILIH (GPA)II.8)DODATNE INFORMACIJEIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo Predvideva se javno-zasebno partnerstvo. Pogoji plačil v tej fazi postopka še niso znani oziroma so predmet predlogov kandidatov.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Pridržana naročilaVI.1)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJE Povabilo oziroma dokumentacijo o povabilu je mogoče dobiti na http://www.praetor.si/javna_narocila/aktualna/. Rok za prejem vlog je 14.09.2009 do 12:00 na naslov: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana. Ostali podatki in podrobnejša vsebina je opredeljena v povabilu.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.praetor.si/javna_narocila/aktualna/
VI.3)INFORMACIJE O SPLOŠNEM UREDITVENEM OKVIRUVI.4)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 9. 2009

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II.A: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.09.2009   07:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Dokumentcaije še ni na navedenem naslovu. Kdaj bo dosegljiva?

ODGOVOR:
Dokumentacija je že dosegljiva na: http://www.praetor.si/javna_narocila/aktualna/2009090307523368/