Dosje javnega naročila 004996/2019
Naročnik: OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki
Gradnje: POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME V KOSTANJEVICI NA KRKI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 179.596,32 EUR

JN004996/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.07.2019
JN004996/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.07.2019
JN004996/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.08.2019
JN004996/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2019
JN004996/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.10.2019
JN004996/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004996/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI
Ljubljanska cesta 7
8311
SI
Kostanjevica na Krki
Slovenija
Občina Kostanjevica na Krki, direktorici občinske uprave
judita.lajkovic-mladkovic@kostanjevica.si
+386 074987275

Internetni naslovi
http://www.kostanjevica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME V KOSTANJEVICI NA KRKI
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45223300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih del za izgradnjo postajališča za avtodome v Kostanjevici na Krki.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45223300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu »OBR-Popisi del« , ki je priloga dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Za izvedbo predmeta javnega naročila se bo sklenila gradbena pogodba po pogodbeni klavzuli "na enoto mere". Rok za izvedbo vseh del je najkasneje do dne 31. 11. 2019.

Predmet naročila je enoten in ni razdeljen na sklope.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.07.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.07.2019   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali ponudbo, je določen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.07.2019   08:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za objavo situacij (gradbena, situacija fekalne kanalizacije, vodovoda, EKK).

Najlepša hvala.

ODGOVOR
Naročnik objavlja zbirno situacijo komunalnih vodov. Lp