Dosje javnega naročila 005001/2019
Naročnik: OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
Gradnje: Prenova otroškega igrišča v Kidričevi ulici "Srce soseske"
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005001/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.07.2019
JN005001/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN005001/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005001/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOČEVJE
Ljubljanska cesta 26
1330
SI
Kočevje
Slovenija
Tanja Štajdohar Urh
tanja.stajdohar-urh@kocevje.si
+386 18938251

Internetni naslovi
http://www.kocevje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kocevje.si/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11377
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova otroškega igrišča v Kidričevi ulici "Srce soseske"
Referenčna številka dokumenta: 351-67/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45112723
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija otroškega igrišča v Kidričevi ulici zajema odstranitev obstoječih elementov, shranjevanje nekaterih in ponovno montažo, gradbena, zemeljska in saditvena dela, kar zajema urejanje reliefa, dobavo in montažo novih igral za otroke in odrasle, ureditev parkovne javne razsvetljave, izdelavo dveh večjih betonskih klopi za druženje, zasajevanje drevnine in grmovnic, setev zelenice, menjavo ograje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45112723
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija otroškega igrišča v Kidričevi ulici zajema odstranitev obstoječih elementov, shranjevanje nekaterih in ponovno montažo, gradbena, zemeljska in saditvena dela, kar zajema urejanje reliefa, dobavo in montažo novih igral za otroke in odrasle, ureditev parkovne javne razsvetljave, izdelavo dveh večjih betonskih klopi za druženje, zasajevanje drevnine in grmovnic, setev zelenice, menjavo ograje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 29.07.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izbrani ponudnik bo po prejetju odločbe za sofinanciranje projekta s strani MGRT pozvan k podpisu pogodbe. V primeru, da naročnik ne pridobi končne potrditve, si naročnik pridrži pravico, da odstopi od predmetnega javnega naročila. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve morebitni
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Investicija se izvaja kot operacija projekta, potrjenega na 2. javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017, ki se sofinancira iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.07.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.07.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2019   07:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Kaj je mišljeno pri postavki dobava in vgrajevanje lesenih hlodov premera med 20 in 24 cm kot robni elementi varne podlage, ali gre za impregnirane okroglice fi 20 do 24 cm ali očiščena debla odporne drevesne vrste, npr. akacija robinija oziroma kaj drugega?

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav


ODGOVOR:
Spoštovani,
Mišljene so impregnirane okroglice premera 20 cm.

Hvala za postavljeno vprašanje.
Datum objave: 17.07.2019   09:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Ali je ogled objekta obvezen?
Se lahko referenca izkazuje z referenco podizvajalca?
Ali mora biti pri izdelavi betonskih klopi A1 in A2 upoštevan tudi izkop ali je že upoštevan v količinah pri zemeljskih delih?
Sejanje trave imate napisano v dveh postavkah - zemeljska dela poz. 5. ter v saditvenih delih poz. 20. Ali moramo nuditi sejanje trave v obeh postavkah ali pa je napaka v popisih?
Hvala za odgovore

ODGOVOR:
Spoštovani,

Ogled objekta ni obvezen.
Referenca se izkazuje KUMULATIVNO s podizvajalci, kakor je tudi navedeno v razpisni dokumentaciji.
Pri izdelavi klopi A1 in A2 upoštevajte še dodaten izkop za klopi.
Gre za napako v popisu, da je postavka ponovljena, upoštevajte le prvo pri gradbenih delih.Datum objave: 17.07.2019   09:41
VPRAŠANJE
Spoštovani
Kdo je projektant betonskih klopi A1 in A2 ?
Hvala za odgovor

ODGOVOR
Pozdravljeni,
Projektant igrišča in elementov na njem je Občina Kočevje.Datum objave: 17.07.2019   10:14
VPRAŠANJE
Spoštovani
Kaj se potem naredi pri postavki 20. pri sadilnih delih - se v polje s ceno vpiše cena 0,00 eur ?
Hvala za vaš odgovor

ODGOVOR
Presodite sami, lahko pustite prazno in dodate opombo v zvezi s tem.Datum objave: 17.07.2019   13:05
VPRAŠANJE
Prosimo, da glede postavke 20. pri sadilnih delih daste ekzakten odgovor. Glede takšnih "brezveznih formalnosti " so bili ponudbe na javnih naročilih že izločene kot nepopolne.
Hvala

ODGOVOR
Pustite prazno in dodate opombo v zvezi s tem - da je postavka ponovljena.
Na spletni strani, kjer je objavljeno gradivo, pa bomo zamenjali popis, da bo brez te napake.Datum objave: 18.07.2019   11:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Prosimo za detajl ali podrobnejši opis za postavki 2. in 3. v poglavju IV. Zgornji ustroj. Kaj pomeni betonski zid do višine 30 cm ( ali 50 cm ) Ali toliko zidu gleda iz zemlje ven ali je to kompletna višina zidu. Ali ima zid temelj, kakšne dimenzije je temelj, koliko armature upoštevamo v zidu, je potrebno upoštevati tudi izkop in zasip ali imajo zidci pobrane robove (vstavljena trikotna letvica), kakšne so debeline zidu ipd.
Hvala za vaš odgovor

ODGOVOR:
Spoštovani,

Detajl je bil dodatno izrisan in bo dodan med objavljeno gradivo na spletnem naslovu https://www.kocevje.si/objava/204108.
Betonski zid poteka z nivojem zelenice za njim, in se dviga od tal z višine 0 do višine 50 cm (stranska kraka sta poševna od 0 do 50 cm višine, sredinski krak je cel na višini 50 cm od tal). To ni kompletna višina zidu, saj je pod nivojem tal tudi temelj. Dimenzije in materiali so vrisani v dodatni risbi. Izkop je že upoštevan v postavki zemeljskih del. Zidci imajo pobrane robove, debelina zidu je 30 cm.

Opravičujemo se za manjkajoče detajle in se vam zahvaljujemo za vprašanje.
Datum objave: 19.07.2019   08:54
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali naročnik lahko objavi, kolikšna je ocenjena vrednost investicije?

ODGOVOR
Naročnik bi lahko, ampak ne bo objavil ocenjene vrednosti investicije.