Dosje javnega naročila 005184/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Javno naročilo za zavarovanje helikopterja AW169
ZJN-3: Odprti postopek

JN005184/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.07.2019
JN005184/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.07.2019
JN005184/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2019
JN005184/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005184/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 139-342478
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Služba za javna naročila in nabave
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434
+386 14285791

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/316837/ZA_OBJAVO.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11429
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za zavarovanje helikopterja AW169
Referenčna številka dokumenta: 430-736/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je zavarovanje helikopterja AW169
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
66514000
66515000
66516000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje helikopterja AW169
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.08.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 19.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.08.2019   10:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 19.8.2019, in se bo pričelo ob 10.uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot zgoraj navedenoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.08.2019   23:59

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.

Opomba k točki I.4:
Javno naročilo izvaja Ministrstvo za notranje zadeve po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve - Policije.

Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg javnega naročila sta podrobneje podana v objavljeni razpisni dokumentaciji.

Opomba k točki II.2.7:
Trajanje javnega naročila je podrobneje podano v razpisni dokumentaciji.

Opomba k Oddelku III.:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.07.2019   11:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali pri zavarovalnem poslu sodeluje posredniška družba?

ODGOVOR

Ne, pri zavarovalnem poslu ne sodeluje posredniška družba.


Datum objave: 26.07.2019   11:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za uskladitev roka za sprejem ponudnikovih vprašanj. V razpisni dokumentaciji navajate rok 7.8.2019 do 15 ure, medtem, ko je na portalu objavljen rok 7.8.2019 do 23.59 ure.

ODGOVOR
Rok za prejem zahtev za dodatna pojasnila je najkasneje do 7. 8. 2019 do 23.59 ure.Datum objave: 07.08.2019   12:47
VPRAŠANJE
Spoštovani
prosimo za objavo informacij koliko ur naleta imajo piloti, ki bodo upravljali s helikopterjem na splošno in na kakšnih tipih helikopterjev?

ODGOVOR
Nalet pilotov in kopilotov na tipih helikopterja AB412, AB212, AB206, EC135, A109, AW169:
- vodje helikopterja: več kot 2500 ur (večina okoli 3500-4000 ur) skupnega letenja na helikopterjih, od tega na večmotornih/turbinskih (ME/MP) helikopterjih: 1500-2000 ur;
- kopiloti: okvirno 1500-2000 ur letenja, od tega na večmotornih/turbinskih helikopterjih (ME/MP): okvirno 1000 ur.
Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.


VPRAŠANJE
Ali imajo piloti s tem tipom helikopterja že opravljene ure naleta in če, koliko ur?

ODGOVOR
Piloti imajo na tem tipu helikopterja opravljeno usposabljanje v skladu z zahtevami (EU) No 1178/2011. Usposabljanje zajema teoretično in praktično (simulator in helikopter) usposabljanje. Nalet usposabljanja je zajemal 32 ur simulatorja in 2 uri letenja na helikopterju po pilotu. Piloti so ustrezno usposobljeni za samostojno opravljanje helikopterja v skladu z zahtevami EU in imajo ustrezne licence v skladu s predpisi, ki veljajo za civilno letalstvo.
Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.


VPRAŠANJE
Ali bo začasno letel s helikopterjem tovarniški pilot?

ODGOVOR
Po prevzemu helikopterja bodo proizvajalčevi inštruktorji opravili operativno usposabljanje pilotov in tehnikov LPE, in sicer v obsegu 5 ur letenja po pilotu oz. tehniku (usposabljanje za uporabo dodatne opreme, ki je na helikopterju oz. seznanitev z razlikami glede na helikopterje, ki jih LPE sedaj uporablja).
Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.


VPRAŠANJE
Ali so piloti že pričeli s treningi za tovrstni tip helikopterja?

ODGOVOR
V skladu s pogodbo o nakupu helikopterja so bila vsa usposabljanja izvedena v roku 6-1mesec pred predvidenim prevzemom helikopterja, usposabljanja je izvedel proizvajalec helikopterja.
Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.


VPRAŠANJE
Kateri je letnik izdelave helikopterja?

ODGOVOR
Letnik izdelave: 2019.
Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kakšna je serijska številka helikopterja?

ODGOVOR
Serijska številka helikopterja: 69102.
Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.


VPRAŠANJE
Ali so že znani podatki o registrski oznaki in če, kakšna bo registrska oznaka?

ODGOVOR
Registrska oznaka: S5-HPI.
Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.


VPRAŠANJE
Spoštovani.
Kakšen je natančen podatek o MTOM s standardno opremo helikopterja ali s posebno opremo, ki bo nameščena na helikopterju?

ODGOVOR
MTOM = 4600kg osnovna (4800kg s posebno opremo).
Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.