Dosje javnega naročila 005187/2019
Naročnik: ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Gradnje: Sukcesivno izvajanje elekto instalacijskih del
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 208.987,98 EUR

JN005187/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.07.2019
JN005187/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.08.2019
JN005187/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.08.2019
JN005187/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.09.2019
JN005187/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.10.2019
JN005187/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005187/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 139-341383
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA
Svetčeva ulica 9
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Polona Klenovšek
studentski.domovi@stud-dom-lj.si
+386 12421000
+386 12421010

Internetni naslovi
http://www.stud-dom-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/316882/JN_elektroinstalacije_2019.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11388
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivno izvajanje elekto instalacijskih del
Referenčna številka dokumenta: JN 13/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45310000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivno izvajanje elektro instalacijskih del.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivno izvajanje elektro instalacijskih del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot so opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot so opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.08.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.08.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.08.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA
Svetčeva ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.07.2019   07:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
dne 09.04.2018 ste sklenili pogodbo za isti predmet naročila, tj. sukcesivno izvajanje elektro instalacijskih del in sicer za 24 mesecev (vezano na JN000926/2018) . Ali boste pogodbo z novim izvajalcem sklenili dodatno ali je prejšnja pogodba neveljavna oz ali bo z novim izvajalcem pogodba sklenjena s potekom prejšnje (tj. 09.04.2020)? Prosimo za pojasnilo, saj to ni zanemarljiv podatek pri pripravi ponudb. Hvala lepa.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik bo takoj po končanem postopku JN005187/2019 sklenil pogodbo z izbranim izvajalcem, predvidoma v začetku oktobra 2019.
Lep pozdrav.Datum objave: 30.07.2019   12:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Skladno z zahtevami v razpisni dokumentaciji v tč. 10.1. mora ponudnik izročiti naročniku bančno oz. kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo v višini 10% od skupne ocenjene vrednosti. Prosimo za podatek, koliko je ocenjena vrednost.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

finančno zavarovanje se predloži v višini 10 % od skupne ocenjene vrednosti pogodbe (z DDV) za celotno obdobje trajanja naročila.

Lep pozdrav.


Datum objave: 30.07.2019   15:32
VPRAŠANJE
Spoštovani, vezano na vprašanje/odgovor z objavo dne 30.07.2019 ob 07:51 uri, nas zanima sledeče:

Ali boste torej od predvidoma oktobra 2019 do aprila 2020 imeli sklenjeno pogodbo z dvema izvajalcema?

hvala za odgovor

ODGOVOR
Spoštovani,

pogodba z dosedanjim izvajalcem preneha z začetkom veljavnosti pogodbe z izvajalcem, ki bo izbran v tem postopku.

Lep pozdrav.