Dosje javnega naročila 005025/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup osebnih vozil z nizkimi emisijami po sistemu staro za novo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005025/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.07.2019
JN005025/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN005025/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005025/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Šmartinska cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gfu.fu@gov.si
+386 14783800
+386 14783900

Internetni naslovi
http://www.fu.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/316928/RD_ZA_OBJAVO.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11341
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup osebnih vozil z nizkimi emisijami po sistemu staro za novo
Referenčna številka dokumenta: 430-345/2019 (JN 18/2019 VOZILA)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup osebnih vozil z nizkimi emisijami po sistemu staro za novo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup osebnih vozil z nizkimi emisijami po sistemu staro za novo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.08.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.08.2019   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.07.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.07.2019   09:10
VPRAŠANJE
Katera rabljena vozila so vključena v postopek prodaje?
Znamka, Tip, leto 1.reg.,prev.km?

Hvala

ODGOVOR
Spoštovani,

želeni podatki so razvidni iz seznama vozil, ki je v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav.Datum objave: 29.07.2019   08:35
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Kot upravljalec premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnost(ZSPDSLS-1)i, ste v postopku odprodaje vozil oz.premoženja, dolžni izvesti prodajo na enega izmed predpisanih metod razpolaganja: javna dražba, zbiranje ponudb ali neposredna pogodba.
Ker iz razpisne dokumentacije javnega naročila izhaja, da je nakup novih vozil pogojen z odkupom rabljenih vozil,gre v postopku odprodaje rabljenih vozil za nezakonito ravnanje upravljalca, saj so kršene predpisane zakonito odrejene metode razpolaganja premoženja.
Prav tako ima javno naročilo elemente koruptivnega ravnanja, saj izkrivlja konkurenco in je potencialno zainteresirana javnost za nakup rabljenih vozil iz postopka izključena, saj posamezniku,ki se zanima za nakup posameznega vozila , sodelovanje v nakupu vozila ni omogočeno.
Glede na dejstvo ,da je FURS v predhodnih postopkih odprodaje vozil dosegal odlične rezultate, je ravnanje upravljalca, povsem nesmiselno in ekonomsko tudi neupravičeno.
V prvi vrsti pa nezakonito.

Organ pozivamo na umik prodaje rabljenih vozil po sistemu staro za novo in pričakujemo v nadaljevanju posamezno prodajo vozil,ko je bila praksa upravljalca v zadnjih letih.

ODGOVOR
Spoštovani,

Dokumentacija, ki se nanaša na nakup vozil, je v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), v delu, ki se nanaša na prodajo vozil, pa v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18). Objava obvestila o naročilu male vrednosti skupaj s prej navedeno dokumentacijo povsem ustreza prvemu odstavku 51. člena ZSPDSLS-1 in ustreza pozivu k javnemu zbiranju ponudb, ki je ena izmed metod prodaje premoženja upravljavca (naročnika). Na podlagi navedenega ocenjujemo, da naročnikovo ravnanje ni nezakonito.

ZSPDSLS-1 naročniku kot upravljavcu stvarnega premoženja ne predpisuje načina razpolaganja s stvarnim premoženjem v smislu, da mora upravljavec premične stvari prodajati posamično ali v paketu oziroma je odločitev v zvezi s tem prepuščena upravljavcu.

Kar se tiče očitka omejevanja konkurence, pa naročnik izpostavlja prvi odstavek 51. člena ZSPDSLS-1, ki določa, da se javno zbiranje ponudb lahko izvede na nedoločen ali določen krog oseb naslovljeno vabilo k dajanju ponudb za razpolaganje s premoženjem. Že navedba »določen krog oseb« navaja, da ZSPDSLS-1 dopušča omejevanje konkurence z naslovitvijo vabila k dajanju ponudb določenemu krogu oseb. Nadalje naročnik poudarja, da lahko zainteresirani ponudniki za odkup vozil upravljavca v postopku oddaje javnega naročila sodelujejo s ponudniki, ki prodajajo nova vozila. Takšen način izvedbe postopka, kot ga je izbral naročnik, tudi ne krši nobenih pravic zainteresiranega ponudnika za odkup vozil upravljavca, saj gre pri postopku prodaje vozil upravljavca za akt poslovanja organa in ne za odločanje o pravicah in obveznostih zainteresiranih ponudnikov.

V zvezi z očitkom ekonomske neupravičenosti tega postopka v primerjavi z ločenim postopkom prodaje vozil upravljavca pa naročnik ocenjuje, da temelji ocena na predvidevanjih, katerih rezultata ni mogoče vnaprej predvideti. Izpostavljamo, da tudi ločeni postopki prodaje vozil upravljavca v preteklosti še zdaleč niso bili tako uspešni, kot se poskuša prikazati, saj so nekateri ponudniki po izbiri odstopali od svojih ponudb, hkrati pa je bilo zaradi številnih ponudnikov treba pripraviti veliko dokumentov in opraviti veliko dejanj za realizacijo same prodaje vozil.

Lep pozdrav.
Datum objave: 29.07.2019   08:36
VPRAŠANJE
Zakaj prodaja rabljenih službenih vozil ni izvedena skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti ZSPDSLS-1?


ODGOVOR
Odgovor na enako vprašanje je objavljen pri prejšnjem vprašanju.