Dosje javnega naročila 001588/2019
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: Vgradnja sistema zaznavanja ovir na MD2(G345) in MD3(G880) na terminalu EET
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodnega javnega razpisa
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 72.280,00 EUR

JN001588/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 19.03.2019
JN001588/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 16.07.2019
JN001588/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2019

    JN001588/2019-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL)

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Področje investicij, Mara Žerjal
mara.zerjal@luka-kp.si
+386 31772876

Internetni naslovi
http://www.luka-kp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vgradnja sistema zaznavanja ovir na MD2(G345) in MD3(G880) na terminalu EET
Referenčna številka dokumenta: JN 185/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51511000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Sistem zaznavanja ovir na MD2 in MD3 služi upravljalcu dvigala kot pomoč pri preprečevanju trka roke dvigala v ovire (ladijski most, ladijsko dvigalo). Hitrsot vožnje dvigala se ob zaznavi ovire na določeni razdalji ustrezno zmanjša oz ustavi. Ob zaznavi ovire mora sistem upravljalca dvigala opozoriti z zvočnim signalom, prav tako pa se mora izpisati »dogodek« na panelu v kabini upravljalca ter na nadzornem računalniku in panelu v elektro prostoru. Sistem mora biti integriran v krmilje dvigala.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 72.280,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42414100
42419000
51511000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Sistem zaznavanja ovir na MD2 in MD3 služi upravljalcu dvigala kot pomoč pri preprečevanju trka roke dvigala v ovire (ladijski most, ladijsko dvigalo). Hitrsot vožnje dvigala se ob zaznavi ovire na določeni razdalji ustrezno zmanjša oz ustavi. Ob zaznavi ovire mora sistem upravljalca dvigala opozoriti z zvočnim signalom, prav tako pa se mora izpisati »dogodek« na panelu v kabini upravljalca ter na nadzornem računalniku in panelu v elektro prostoru. Sistem mora biti integriran v krmilje dvigala.
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 50 Direktive 2004/25/EU
  • Dodatne dobave prvotnega dobavitelja, naročene pod natančno določenimi pogoji iz Direktive

Razlaga:
Sistem zaznavanja ovir na obalnih dvigalih MD2 in MD3 služi upravljalcu dvigala kot pomoč pri preprečevanju trka roke dvigala v ovire (ladijski most, ladijsko dvigalo). Sistem mora biti integriran v krmilje dvigala. Glede na to, da gre za varnostni sistem, kateri je neposredno povezan na glavni krmilnik dvigala proizvajalca Konecranes, je podjetje Konecranes edini možni izvajalec. Na ta način dvigala ne izgubijo CE certifikata ter Izjavo o skladnosti delovnega sredstva, kar je pogoj za uporabo le-tega.

Skladno z navedenim naročnik izvaja postopek s pogajanji brez predhodne objave skladno z določilom b) točke 3. odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3), ki določa, da se postopek s pogajanji brez predhodne objave lahko uporabi tudi za naslednja javna naročila blaga: za dodatne dobave blaga prvotnega dobavitelja, ki so namenjene za delno nadomestilo blaga ali inštalacij ali za povečanje obsega obstoječega blaga ali inštalacij, če bi moral naročnik zaradi zamenjave dobavitelja nabaviti blago, ki ima drugačne tehnične lastnosti, kar bi povzročilo neskladnost ali nesorazmerne tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001588/2019-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 18.03.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
21.05.2019
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Konecranes and Demag Ibérica, S.L.U.
Ctra. Sant Hipòlit, 16
08500
ES
Vic (Barcelona)
Španija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 80.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 72.280,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2019