Dosje javnega naročila 005043/2019
Naročnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba komunikacijskih kampanj Green. Creative. Smart. in SPOT
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 155.990,77 EUR

JN005043/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.07.2019
JN005043/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.07.2019
JN005043/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019
JN005043/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.12.2019
JN005043/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2019
JN005043/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.01.2020
JN005043/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.05.2020
JN005043/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 15.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005043/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Verovškova ulica 60
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Glavna pisarna
info@spiritslovenia.si
+386 15891870

Internetni naslovi
http://www.spiritslovenia.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/316977/JNMV_-_16._7._2019_-_za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11401
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba komunikacijskih kampanj Green. Creative. Smart. in SPOT
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79340000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba komunikacijskih kampanj Green. Creative. Smart. in SPOT.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79340000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba komunikacijskih kampanj Green. Creative. Smart. in SPOT.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor se bo projekt iz objektivno opravičljivih okoliščin podaljšal.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt SPOT sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija Evropski sklad za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.08.2019   15:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.08.2019   15:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.08.2019   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.07.2019   12:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naveden čas odpiranja ponudb se razlikuje med objavo na enarocanje.si in v dokumentaciji razpisa.
Prosim, sporočite, kateri datum in čas sta pravilna.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani, pravilni datum odpiranja je 13.8. ob 9:00 uri, popravek na e-JN je izveden tako, da se datuma skladata.Datum objave: 06.08.2019   09:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kakšna je razlika v oddaji ponudbe, kot skupna ponudba ali ponudba z podizvajalci?
V kakšnem razmerju morajo biti partnerji pri skupni ponudbi, razen tega, da imajo podpisano pogodbo o sodelovanju?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Kot izhaja iz Navodil ponudnikom, partnerji odgovarjajo solidarno za izvedbo predmeta naročil in je naročnik z vsemi partnerji v razmerju, pri podizvajanju pa samo z glavnim ponudnikom. V primeru obeh nastopov skupna ponudba, ali nastop s podizvajalecem, pa mora biti v ponudbi poleg ostalih podatkov priložene pogodbe o sodelovanju/podizvajanju. Napotujemo na preučitev 7. in 8. točke Navodil ponudnikom.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na vas se obračamo z nekaj vprašanji vezanimi na razpis in vsebino razpisne dokumentacije.

1. Zanima nas kakšna je predvidena dolžina krajših področnih videov? Na strani 30 ste zapisali 30 do 45s, v poglavju 6.1.2.1. pa ste zapisali 45 do 60s.

2. V dokumentaciji prav tako prihaja do razlik pri navodilih za reference Multimedijskega /grafičnega oblikovalca. Na strani 18 navajate "Imenovani strokovnjaki morajo imeti večletne delovne izkušnje na področju grafičnega oblikovanja." v prilogi reference pa za to pozicijo navajate (Grafični oglikovalec 1) tudi reference iz področja rabe multimedijskih orodji in 10 projektov iz področja produkcije predstavitvenih filmov. Lahko lepo prosim potrdite kakšne so zahtevane reference?

3. Lahko bolj natančno definirate teritorij rabe materialov? V vzorcu dogovora o prenosu avtorskih pravic navajate le Republiko Slovenijo in tujino.

Najlepša hvala!
Klemen

ODGOVOR

1. Zanima nas kakšna je predvidena dolžina krajših področnih videov? Na strani 30 ste zapisali 30 do 45s, v poglavju 6.1.2.1. pa ste zapisali 45 do 60s.

Dolžina krajšega image videa je 30-45 sekund kot je pravilno navedeno v poglavju 4.1.1., na strani 30. Navedba dolžine krajšega krovnega videa v poglavju 6.1.2.1. na strani 44 je napačna.


2. V dokumentaciji prav tako prihaja do razlik pri navodilih za reference Multimedijskega /grafičnega oblikovalca. Na strani 18 navajate "Imenovani strokovnjaki morajo imeti večletne delovne izkušnje na področju grafičnega oblikovanja." v prilogi reference pa za to pozicijo navajate (Grafični oglikovalec 1) tudi reference iz področja rabe multimedijskih orodji in 10 projektov iz področja produkcije predstavitvenih filmov. Lahko lepo prosim potrdite kakšne so zahtevane reference?

Zahtevane reference za Multimedijskega/grafičnega oblikovalca so pravilno navedene na strani 18, kjer je navedeno:
Strokovnjak morajo imeti večletne delovne izkušnje na področju grafičnega oblikovanja. Strokovne reference morajo izkazovati s sodelovanjem pri izvedbi vsaj 5-ih projektov na področju grafičnega oblikovanja.
Navedba referenc multimedijskega / grafičnega oblikovalca 1 v poglavju prilog XXIII (Podatki o kadru 5. Multimedijski / grafični oblikovalec 1) na strani 90 je napačna.

Tudi (6.) multimedijski / grafični oblikovalec 2, (7.) multimedijski / grafični oblikovalec 3 in (8.) multimedijski / grafični oblikovalec 4 morajo izkazovati strokovne reference s sodelovanjem pri izvedbi vsaj 5-ih projektov na področju grafičnega oblikovanja.


3. Lahko bolj natančno definirate teritorij rabe materialov? V vzorcu dogovora o prenosu avtorskih pravic navajate le Republiko Slovenijo in tujino.

Naročnik želi z danim naročilom male vrednosti pridobiti neomejene pravice za uporabo materialov, ne glede na teritorij. To pomeni, da bo materiale lahko uporabljal na vseh trgih, brez kakršnihkoli omejitev.VPRAŠANJE
Naročnik je v točki XIV. razpisne dokumentacije (13. Merilo) kot merilo v okviru ekonomsko najugodnejše ponudbe pod zaporedno številko P5 določil tudi merilo reference projektne ekipe. Gospodarski subjekt na podlagi navedenega merila, z dodatnim številom referenc, ki presegajo zahtevano število referenc iz poglavja 12.10. Kadrovska usposobljenost, pridobi dodatne točke.

Eno od temeljnih načel javnega naročanja, načelo sorazmernosti, od naročnika zahteva, da javno naročilo izvaja sorazmerno predmetu javnega naročanja. Omenjeno merilo (merilo P5) je diskriminatorno in ne izpolnjuje ene poglavitnih lastnosti merila, to je razvrščanja ponudb glede na njihove ekonomske ter komercialne prednosti. Naročnik namreč že kot pogoj za preverjanje usposobljenosti ponudnikov zahteva predložitev kadra z minimalnimi referencami, ki mora sodelovati pri izvedbi javnega naročila ( projektni vodja, media polaner, strokovnjak za digitalni marketing, diplomirani inženir multimedije, multimedijski/grafični oblikovalec). Dodatne reference kadra naročniku ne bodo zagotovile nobenih dodatnih ekonomskih ali komercialnih prednosti.

Predmetno javno naročilo bo lahko kvalitetno izvedel vsak usposobljeni ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje za sodelovanje, kar pomeni, da bo pri izvedbi javnega naročila sodeloval kader z ustreznim številom referenc. Merilo dodatnih referenc kadra, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, namreč ne izraža kakovosti, ekonomskih ali socialnih vidikov, povezanih s predmetom javnega naročila, kot to določa drugi odstavek 84. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju. Takšno merilo naročniku ne zagotavlja ekonomske prednosti, ponudnikom pa ne zagotavlja konkurenčnih možnosti.

Zaradi očitne kršitve načela sorazmernosti, ki je povezana tudi s kršitvijo načela zagotavljanja konkurence med ponudniki in enakopravne obravnave ponudnikov, predlagamo, da naročnik sporno merilo umakne.

ODGOVOR
Uvodoma naročnik pojasnjuje, da ZJN-3 jasno in nedvoumno določa, da se kot merilo za izbor ekonomsko najugodnejšega ponudnika šteje usposobljenost kadra, v kolikor je kader ključen za izvedbo predmeta naročila. Tako 84. člen ZJN-3: »Ekonomsko najugodnejša ponudba se določi na podlagi cene ali stroškov, ob uporabi pristopa stroškovne učinkovitosti, na primer z izračunom stroškov v življenjski dobi, kot ga določa ta zakon, in lahko zajema tudi najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, ocenjeno na podlagi meril, ki se nanašajo na kakovost ter okoljske ali socialne vidike, povezane s predmetom javnega naročila. Takšna merila lahko na primer vključujejo:
b) organiziranost, usposobljenost in izkušenost osebja, ki bo izvedlo javno naročilo, če lahko kakovost osebja bistveno vpliva na raven izvedbe javnega naročila;«.

Naročnik glede na obseg in kompleksnost predmeta naročila kot ekonomsko ugodnejšega ponudnika vrednosti ponudnika, katerega kader je strokovno bolj usposobljen in izkušen, kar se izraža preko dodatnih referenc kadra. Naročnik merila ne bo spremijal, saj je le-ta skladen s pravili ZJN-3 in temeljnimi načeli.


VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji v točki 12.9. Reference navaja:

12.9. Reference
Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih treh letih pred objavo obvestila o naročilu male vrednosti že izvedel storitve, ki so predmet naročila:
izdelal 7 večjih video oglasov, v minimalni vrednosti produkcije posameznega video oglasa 20.000 EUR neto
izvedel 5 večjih medijskih kampanj z zakupom medijskega prostora, v minimalni vrednosti posameznega zakupa 100.000 EUR neto
izvedel vsaj 5 uspešnih kampanj na billboardih s pripadajočo kreativno rešitvijo (Oblikovanje, tisk in zakup medijskega prostora), v minimalni vrednosti posamezne kampanje 50.000 EUR neto
izvedel zakup medijskega prostora, oblikovanje in produkcijo vsaj 3 večjih digitalnih kampanj v slovenskih medijih, v minimalni vrednosti kampanje 100.000 EUR neto
in
V zadnjih 10-ih letih dosegel vsaj 1 večji dosežek na področju izvedenih digitalnih kampanj v obliki nagrade, prejete na nacionalnem ali mednarodnem tekmovanju za digitalne kampanje (navedeno primeroma, a ne izključno: nagrada festivala SOF, SEMPL)

Zakon o javnem naročanju v svojem 76. členu med drugim določa, da lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost. Naročnik v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima kandidat ali ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila.

Naročnik v točki 12.9. razpisne dokumentacije uvodoma zapiše, da bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih treh letih pred objavo obvestila o naročilu male vrednosti že izvedel storitve, ki so predmet naročila, hkrati pa zapiše, da je v zadnjih 10-ih letih dosegel vsaj 1 večji dosežek na področju izvedenih digitalnih kampanj v obliki nagrade, prejete na nacionalnem ali mednarodnem tekmovanju za digitalne kampanje (navedeno primeroma, a ne izključno: nagrada festivala SOF, SEMPL). Omenjeni dosežek oz. prejeta nagrada ni storitev, ki bi dokazovala, da je gospodarski subjekt v preteklosti že opravil storitev, ki je istovrstna predmetu javnega naročila in ne ustreza definiciji reference. Prav tako dosežek ali nagrada na nekem tekmovanju ne dokazuje ustreznost za poklicno dejavnost, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost. Tak pogoj ni objektiven, ni povezan s predmetom javnega naročila in z ničemer ne dokazuje, da gospodarski subjekti, ki nagrade še niso prejeli, niso sposobni izvesti istovrstno javno naročilo.
Število zahtevanih referenc prav tako ne odraža sorazmernosti, saj gospodarski subjekt, ki je v določenem časovnem obdobju že izvedel najmanj 1 istovrstni referenčni posel, dokazuje, da ima ustrezno znanje, opremo in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila. Vsakršna zahteva za večje število referenc terja objektivne razloge, ki pa jih naročnik v razpisni dokumentaciji ne navaja.

Tako definirani referenčni pogoji, poleg kontradiktornosti razpisne dokumentacije, predstavljajo kršitev načela sorazmernosti veljavnega zakona o javnem naročanju, ki določa, se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. Diskriminatorni način izvedbe javnega naročila oz. pogoji omejujejo konkurenco in ne zagotavljajo gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev.

Prosimo, da sporne »reference« in njihovo število umaknete oz. prilagodite načelu sorazmernosti.

ODGOVOR

Naročnik je določil zahteve upoštevajoč kompleksnost in vsebino predmeta javnega naročila, vsled česar izhaja, da so zahteve in pogoji za sodelovanje povezani s predmetom javnega naročila in z njim sorazmerni. Obseg predmeta naročila izhaja iz podrobnega ponudbenega predračuna. Glede na zahtevnost predmeta naročila, želi naročnik pridobiti usposobljene ponudnike in je določil objektivno opravičljive zahteve, zato pogojev in zahtev ne bo spreminjal.


Datum objave: 07.08.2019   07:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji ni nikjer navedeno v kakšni obliki se pričakuje, da je pripravljena in oddana dokumentacija vezana na predlog medijskega načrta. Ali obstajajo kakšne posebne zahteve, za ta del razpisne dokumentacije?

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik nima posebnih zahtev glede oblike oddanega predloga medijskega načrta. Naročnik pričakuje, da bo iz predloga medijskega načrta identificiral zakupljene medije, ciljne trge, neto in bruto vrednost medijskega zakupa ter razbral način ponujenih izpostavitev, predviden doseg, število prikazov in časovni okvir oglaševanja.