Dosje javnega naročila 005038/2019
Naročnik: SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Gradnje: »Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219 (Dokončanje poslovne stavbe SŽ-VIT na Zaloški 219 v Ljubljani) gradbeno obrtniška in inštalacijska dela«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005038/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.07.2019
JN005038/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.07.2019
JN005038/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.08.2019
JN005038/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.08.2019

    JN005038/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.sz-vit.si/
https://www.sz-vit.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/317037/Objava.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/317037/espd/Narocnik_ESPD_VIT-GOI.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11392
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219 (Dokončanje poslovne stavbe SŽ-VIT na Zaloški 219 v Ljubljani) gradbeno obrtniška in inštalacijska dela«
Referenčna številka dokumenta: 92/2019/08
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del (GOI del) za »Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219 namenjenih dokončanju poslovne stavbe SŽ-VIT na Zaloški 219 v Ljubljani. Vsebina javnega naročila so gradbeno obrtniška dela, strojne inštalacije in elektro ter TK inštalacije. Rok za izvedbo je 74 delovnih dni od podpisa pogodbe.
Priloga A: Projekt za izvedbo (PZI) »Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219 , Ljubljana, junij 2019 je objavljen na spletni strani Slovenskih železnic https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Zaloška cesta 219
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del (GOI del) za »Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219 namenjenih dokončanju poslovne stavbe SŽ-VIT na Zaloški 219 v Ljubljani. Vsebina javnega naročila so gradbeno obrtniška dela, strojne inštalacije in elektro ter TK inštalacije. Rok za izvedbo je 74 delovnih dni od podpisa pogodbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 74
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.08.2019   10:01
Kraj: Avtomatsko v elektronskem informacijskem sistemu eJN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.08.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2019   10:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko priložimo kavcijska zavarovanja kjer je napisano bančna garancija?
hvala za odgovor

lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik zahtev glede finančnih zavarovanj ne bo spreminjal.

Lep pozdrav!


Datum objave: 17.07.2019   21:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

hvala za odgovor,
potem smatramo iz RD in in obrazcev, da lahko tudi ustrezno zavarovanje, če ustreza le-ta razpisnim obrazcem/podlogam?

lp

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik je v RD v točki 9. Finančna zavarovanja zapisal »V roku deset delovnih dni po podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik naročniku predložiti nepreklicno bančno garancijo, unovčljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 10% pogodbene vrednosti z DDV, v skladu z vzorcem, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, obrazec 9 oz. 10 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. «. Naročnik zahteva BREZPOGOJNO BANČNO GARANCIJO , vnovčljivo na prvi poziv, tako za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti kot za odpravo napak v garancijski dobi, tako kot je zapisal v razpisno dokumentacijo in obrazce, ki so del razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!


Datum objave: 18.07.2019   19:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima nas način obračuna?

1. V pogodbi je napisano fiksne cene in po dejanskih količinah.

2.V popisu del pa piše v smislu izvedbe "na ključ".

Zanima nas ali prva ali druga varianta?

ODGOVOR

Spoštovani!

Izbrani ponudnik mora predmet javnega naročila izvesti tako, da bo le-ta funkcionalen in opremljen tako, da je primeren za takojšno uporabo. Obračun se bo vršil po fiksnih cenah na enoto mere po dejansko izvedenih količinah.

Lep pozdrav!Datum objave: 31.07.2019   07:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za objavo PZI dokumentacije-načrti izvedbe del.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani!

PZI dokumentacija je objavljena na spletni strani Slovenskih železnic - https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi .

Lep pozdrav!
Datum objave: 31.07.2019   09:01
VPRAŠANJE
Spoštovani, v RD ste zapisali, da mora biti ponudnik, ki se prijavlja za izvedbo GOI del, registriran sledeče: Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti tehnično preizkušanje in analiziranje, raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije, raziskovanje trga in javnega mnenja, podjetniško in poslovno, oddelek 72 in 73 po Evropski uredbi o NACE Rev. 2; Standardna klasifikacija dejavnosti 2008. To je napaka kajne? Prosimo za popravek!

ODGOVOR

Spoštovani!

Žal je res prišlo do napake. Napaka bo odpravljena.

Lep pozdrav!Datum objave: 31.07.2019   09:17
VPRAŠANJE
Spoštovani, omenjate ESPD obrazec, ki ni objavljen. Prosimo za objavo le tega. Hvala!

ODGOVOR

Spoštovani!

ESPD je objavljen skupaj z javnim naročilom 16.07.2019. V dosjeju JN pod I.3 Sporočanje na linku:
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/317037/espd/Narocnik_ESPD_VIT-GOI.zip

Lep pozdrav!


Datum objave: 31.07.2019   10:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

PZI dokumentacija, ki ste jo preko wee transferja objavili na vaši strani, ni več dostopna. Prosim, da vse skupaj objavite še enkrat. Hvala!

ODGOVOR

Spoštovani!

PZI je ponovno dostopen na spletni strani Slovenskih železnic.

Lep pozdrav!


Datum objave: 01.08.2019   11:33
VPRAŠANJE
Spoštovani, nadomestek za noraplan tlake je? Je projektant predvidel kaj enakovrednega? Hvala za hiter odgovor

ODGOVOR

Spoštovani!

Novi tlaki bodo dopolnjevali že obstoječe tlake, zato je želja investitorja, da se novo tlakovanje po lastnostih (velikost, barva, struktura, čiščenje, vzdrževanje, požarna odpornost) čimbolj približa obstoječemu. Zaradi tega investitor preferira noraplan tlake. Če izvajalec ponudi primerno enakovredno alternativo, se je seveda ne izključuje, ni pa zaželena.

Lep pozdrav!


Datum objave: 01.08.2019   11:34
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali dovolite potrjene referenčne obrazce na drugih referenčnih obrazcih? Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani!

Da, v kolikor vsebujejo vse zahtevane podatke iz obrazca v RD.

Lep pozdrav!