Dosje javnega naročila 002229/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
Storitve: Prevzem, prevoz in obdelava odpadkov s številko 19 12 12
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.626.075,00 EUR

JN002229/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.04.2019
JN002229/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002229/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN002229/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.07.2019
JN002229/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.07.2019
JN002229/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 08.11.2019
JN002229/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 08.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002229/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 138-340604

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 58
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Metka Čretnik
gp.irsop@gov.si
+386 14204488
+386 14204483

Internetni naslovi
http://www.iop.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem, prevoz in obdelava odpadkov s številko 19 12 12
Referenčna številka dokumenta: 430-27/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prevzem, prevoz in obdelava odpadkov s številko 19 12 12.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 1.485.000,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90511000
90512000
90513000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zalog, Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Na območju nekdanjega obrata za obdelavo odpadkov na naslovu Zalog 21, 8000 Novo mesto se na parcelah 1403/10, 1610/3, 1610/8, 1610/30 vse k.o. 1447 Gorenja Straža nahaja okrog 7.500 ton odpadkov s številko 19 12 12, ki jih je treba odpeljati in oddati v obdelavo po postopku R1 (uporaba kot gorivo ali za drugo pridobivanje energije), R3 (recikliranje do proizvodov, ki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, prenehajo biti odpadek) ali D10 (sežig v sežigalnici odpadkov).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002229/2019-B01
Številka obvestila v UL: 2019/S 073-173096
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 10.04.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
14.06.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.
Leskovška cesta 2A
8270
SI
Krško
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1.500.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.485.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 58
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2019