Dosje javnega naročila 005095/2019
Naročnik: OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 Litija
Storitve: Projektna dokumentacija za ureditev kolesarskih površin, sanacijo vozišča in plazov na LC 069030, na odseku med Litijo od G2-108 in vznožjem serpentin v naselju Pogonik, v skupni dolžini 5160 m
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 145.790,00 EUR

JN005095/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.07.2019
JN005095/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.08.2019
JN005095/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.10.2019
JN005095/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005095/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270
SI
Litija
Slovenija
Blaž Zarnik
blaz.zarnik@litija.si
+386 18963450
+386 18963460

Internetni naslovi
http://www.litija.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.litija.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11449
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Projektna dokumentacija za ureditev kolesarskih površin, sanacijo vozišča in plazov na LC 069030, na odseku med Litijo od G2-108 in vznožjem serpentin v naselju Pogonik, v skupni dolžini 5160 m
Referenčna številka dokumenta: 430-79/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Naročnik naroča projektno dokumentacijo za ureditev kolesarskih površin, sanacijo vozišča in plazov na LC 069030 na odseku med Litijo od G2-108 in vznožjem serpentin v naselju Pogonik, v skupni dolžini 5070 m
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LC 069030 na odseku med Litijo od G2-108 in vznožjem serpentin v naselju Pogonik, v skupni dolžini 5160 m
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik naroča projektno dokumentacijo za ureditev kolesarskih površin, sanacijo vozišča in plazov na LC 069030 na odseku med Litijo od G2-108 in vznožjem serpentin v naselju Pogonik, v skupni dolžini 5160 m
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
NAVEDENI V RAZPISNI DOKUMNETACIJI.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.08.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.08.2019   09:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 7. 8. 2019 in se bo začelo ob 9.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.07.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.07.2019   16:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pod točko M.2 - a) zahtevana ekonomska in finančna sposobnost navajate, da mora imeti gospodarski subjekt bonitetno oceno min. SB4.
Ta ocena zelo omejuje krog možnih ponudnikov, zato vas prosimo, da omilite pogoj na min. oceno vsaj SB5.

Hvala.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani,

Glede na to, da je zanesljiva in kvalitetna izvedba posla v predvidenih rokih za naročnika bistvenega pomena, saj ima za posledico uspešno koriščenje državnih in evropskih sredstev, je za izvedbo posla nujno potrebno, da je izvajalec vsaj tako dobro stoječe podjetje, kot se odraža skozi bonitetno oceno SB4, zato naročnik vztraja pri postavljenem pogoju. Naročnik se glede na obseg razpisanega predmeta javnega naročila želi na vsak način izogniti situaciji, da bi izvajalec v primeru zaostritve razmer v poslovnem okolju ali nastop drugih nepredvidljivih dogodkov prišel v položaj, ko ne bo sposoben poravnavati svojih obveznosti. Bonitetna ocena SB4 zagotavlja, da bo ponudnik lahko razpisani posel izvedel kljub morebitnim zaostritvam razmer v poslovnem okolju ali nastopu drugih nepredvidljivih dogodkov.

Lep pozdrav.Datum objave: 29.07.2019   08:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zaradi kratkega termina oddaje ponudbe in pridobivanja potrjenih referenc vas prosimo za podaljšanje roka oddaje za en teden.
Hvala. Lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,
že v razpisni dokumentaciji je navedeno, da je spoštovanje opredeljenih rokov ključnega oz. bistvenega pomena za naročnika, saj je bil naročniku s strani države postavljen rok za izdelavo projektne dokumentacije, ki je predmet tega razpisa, kot pogoj za sofinanciranje izvedbe na podlagi izdelane projektne dokumentacije s strani EU in nacionalnih sredstev. Vsled navedenega, ne moremo podaljšati roka za oddajo ponudb.
Lep pozdrav.