Dosje javnega naročila 005099/2019
Naročnik: OBČINA LUČE, Luče 106, 3334 Luče
Storitve: Prevozi šolskih otrok
ZJN-3: Odprti postopek

JN005099/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.07.2019
JN005099/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2019
JN005099/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005099/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 137-337692
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LUČE
Luče 106
3334
SI
Luče
Slovenija
tajnik@luce.si, Klavdij Strmčnik
tajnik@luce.si
+386 38393550

Internetni naslovi
http://www.luce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/317090/Dokumentacija_Obcina_Luce_JN_prevozi_solskih_otrok.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11420
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevozi šolskih otrok
Referenčna številka dokumenta: 430-8/2w019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so redni prevozi šolskih otrok na območju občine Luče, po posameznih sklopih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 1. sklop: relacija Krnica 1, relacija Krnica 2
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: relacija Krnica 1 (Moličnik - Robnik - Haber - Luče), relacija Krnica 2 (Ogradnik - Jerovčnik - Luče)
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so redni prevozi šolskih otrok na relaciji Krnica 1 in relaciji Krnica 2.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 2. sklop: relacija Konjski Vrh
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: relacija Konjski Vrh (Prepadnik - Golob - Podpečnik - Veternik - Luče)
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so redni prevozi šolskih otrok na relaciji Konjski Vrh.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: 3. sklop: relacija Strmec, relacija Struge 2
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: relacija Strmec (Suhadolnik - Sp. Stmčnik - Luče), relacija Struge 2 (Struge avtobusna postaja - Bife Perme - Luče)
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so redni prevozi šolskih otrok na relaciji Strmec in relaciji Struge 2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: 4. sklop: relacija Raduha 1
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Relacija Raduha 1 (Bevc - Pečovnik - Trate - Luče)
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so redni prevozi šolskih otrok na relaciji Raduha 1
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: 5. sklop: relacija Podveža - Podvolovjek
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Relacija Podveža - Podvolovjek (Planica - Korenovc - Kovnik - Luče)
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so redni prevozi šolskih otrok na relaciji Podveža - Podvolovjek.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: 6. sklop: relacija Podvolovjek
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Relacija Podvolovjek (prireditveni prostor Podvolovjek - Luče)
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so redni prevozi šolskih otrok na relaciji Podvolovjek.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.08.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.08.2019   11:15
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.08.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA LUČE
Luče 106
3334
Luče
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.07.2019   14:36
Odgovor na vprašanje št. 1

Vprašanje ponudnika

Ali je skupna dolžina relacije na dan v 4. SKLOPU (relacija RADUHA 1) pravilna?

Odgovor naročnika:

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na strani 31, pri sklopu 4 (relacija RADUHA 1) je navedena napačna skupna dolžina relacije/dan, in sicer je namesto 14,35 km/dan pravilna skupna dolžina relacije/dan: 26,78 km.

Za neljubo napako se opravičujemo in se ponudniku zahvaljujemo za opozorilo.

naročnik
Občina Luče


Datum objave: 06.08.2019   17:34
Odgovor na vprašanje št. 2

Vprašanje ponudnika:

Zanima nas ali se, v primeru že sklenjene najemne pogodbe za vozila, izpolnijo tabele o drugih gospodarskih subjektih (najemodajalec) na:
- strani 7, točka IX., Sklicevanje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov in
- strani 21, Obrazec št. 8, Tehnične in strokovne zmogljivosti za izvedbo naročila?

Ali je v takem primeru potrebno priložiti k ponudbi tudi ESPD obrazec za ta gospodarski subjekt (za najemodajalca)?

Odgovor naročnika:

V primeru sodelovanja pri izvedbi naročila z gospodarskim subjektom, ki ne nastopa v ponudbi (drugi gospodarski subjekt) se izpolni, kot je v vprašanju že izpostavljeno:
- OBRAZEC št. 1, točka IX (str. 7), tabela v katero se navede/jo drugi gospodarski subjekt/i (samo naziv in davčna, oziroma matična številka),
- OBRAZEC št. 8 (str. 20 in str. 21) tako v tabeli, ki se nanašajo na vozila, kakor v tabelo, ki se nanašajo na voznike, v kolikor ponudnik označi, da , da sam oziroma s soponudniki ali podizvajalci imenovanimi v ponudbi, ne zagotavlja kapacitet (vozil / voznikov).

Kot izhaja iz dokumentacije in je navedeno tudi v tabeli pod točko 4.1. Obrazci in izjave za sestavo ponudbe, je potrebno za drug gospodarski subjekt (torej tudi za najemodajalca) ponudbi priložiti:
- ESPD obrazec in
- OBRAZEC št. 4 Soglasje oseb, tako za pravno, kakor za fizično/ne osebo/be.

naročnik
Občina Luče