Dosje javnega naročila 005047/2019
Naročnik: OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Gradnje: Širitev Centra za krepitev zdravja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 53.325,03 EUR

JN005047/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.07.2019
JN005047/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.08.2019
JN005047/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.12.2019
JN005047/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005047/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250
SI
Brežice
Slovenija
Vilma Zupančič
vilma.zupancic@brezice.si
+386 76205561
+386 74990052

Internetni naslovi
http://www.brezice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.brezice.si/objave/javna_narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11423
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Širitev Centra za krepitev zdravja
Referenčna številka dokumenta: JN 20-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je obnova dodatnih prostorov za potrebe izvajanja programov Zdravstvenega doma Brežice na lokaciji Cesta bratov Milavcev 18. Predmet javnega naročila je tudi pisarniška oprema in invalidska stopniščna ploščad.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45410000
45420000
45440000
45450000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Brežice
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbena dela obsegajo odstranitev pohištvene opreme ter notranjih vrat in vgradnjo novih vrat, brušenje obstoječih ometov sten, odstranitev itisona in vgradnja talne obloge iz PVC-ja v rolah oz. keramike na stopnišču, rušenje obstoječega strešnega okna in vgradnja novega, izvedba spuščenega stropa, pleskanje, zamenjava svetil. Predmet javnega naročila je tudi dobava in montaža nove pohištvene opreme, dobava in vgradnja invalidske stopniščne ploščadi oz. vsa predvidena dela v skladu s priloženim popisom del.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.07.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.07.2019   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.07.2019   12:00

Dodatne informacije:
Začetek javnega naročila: Takoj po podpisu pogodbe (naročilo opreme). Pričetek del na objektu predvidoma 9. 9. 2019.
Zaključek javnega naročila: V 45 dneh od pričetka del na objektu.
Za datum dokončanja del šteje datum pisnega obvestila naročniku, da je izvajalec zaključil z deli in da so le-ta pripravljena za prevzem. Končni prevzem izvedenih del (po odpravi kakovostnih pomanjkljivosti) se predvidoma opravi v 30 dneh od obvestila o dokončanju del.

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.07.2019   15:10
VPRAŠANJE
V RD je zaposana zahteva za reference, vendar ni priloženega obrazca.
Vprašanje: A zahtevate reference?

V RD so zapisana navodila za ESPD obrazec, ki pa ga nismo zasledili.
Vprašanje: A zahtevate ESPD obrazec?

Hvala za odgovora!

ODGOVOR
Niso zahtevane ne reference, ne ESPD obrazec (glej točko B.I in B.III).Datum objave: 22.07.2019   15:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. prosim za objavo projektov, tlorisi, skice pohištva..., oz. navedite podatke projektanta.
2. okenska senčila ali so zunanja ali notranja
3. navedite izvajalca oz. dobavitelja pohištva v pisarni 1 in 2 ter predavalnici, saj le tako lahko ponudimo ekvivalent
4. navedite dim. čajne kuhinje

ODGOVOR
1. Projektov ni, razpolagamo samo s popisi del.
2. Okenska senčila so notranja.
3. Dobavitelj pohištva v pisarnah 1, 2 ter predavalnici je bilo podjetje M plus 2000 trgovina s pohištvom d.o.o.
4. Kuhinjska niša je lahko dolga največ 180 cm.
Datum objave: 23.07.2019   09:35
VPRAŠANJE
Na obrazcu PONUDBAmoramo zapisati ali ponudbo oddajamo SAMOSTOJNO, oziroma KOT VODILNI PARTNER V PARTNERSTVU.
Naše podjetje bo ponudbo oddalo v sodelovanju s podizvajalci, te opcije pa ni. Ali ponudbo s podizvajalci smatrate kot SAMOSTOJNO? Ali dopišemo opcijo S PODIZVAJALCI?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Da. V kolikor oddajate ponudbo s podizvajalci, na obrazcu "Ponudba" označite "samostojno", podatke o podizvajalcih pa podate na obrazcu "Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev".