Dosje javnega naročila 002846/2019
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Sanacija lovilnega bazena s fosforno kislino na TTT
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 106.489,15 EUR

JN002846/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.05.2019
JN002846/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.05.2019
JN002846/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.05.2019
JN002846/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.05.2019
JN002846/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.06.2019
JN002846/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.07.2019
JN002846/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.07.2019

    JN002846/2019-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Lar Hernog
lar.hernog@luka-kp.si
+386 56656804

Internetni naslovi
https://www.luka-kp.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija lovilnega bazena s fosforno kislino na TTT
Referenčna številka dokumenta: JN 537/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija lovilnega bazena s fosforno kislino na Terminalu tekočih tovorov. Dimenzije lovilnega bazena 33,3 × 49,5 m. Izvajanje sanacije, pranje pod visokim pritiskom.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 106.489,15 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002846/2019-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 07.05.2019


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
16.07.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
FINAL PASARIČ proizvodnja in trgovina d.o.o.
Spodnja Rečica 80F
3270
SI
Laško
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 132.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 106.489,15 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.07.2019