Dosje javnega naročila 004367/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve 3. nivoja podpore uporabnikom sistema e-JN
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 92.232,00 EUR

JN004367/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 24.06.2019
JN004367/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.07.2019
JN004367/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.07.2019

    JN004367/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve 3. nivoja podpore uporabnikom sistema e-JN
Referenčna številka dokumenta: 4300-44/2019; 2019/P 03
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve 3. nivoja podpore uporabnikom sistema e-JN
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 75.600,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve 3. nivoja podpore uporabnikom sistema e-JN
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov

Razlaga:
Predmetno javno naročilo se oddaja ponudniku po postopku s pogajanji brez predhodne objave, na podlagi 2. alineje, c) točke 1. odstavka 46. člena ZJN-3, saj iz tehničnih razlogov ni konkurence za predmet naročanja. Sistem e-JN omogoča elektronsko oddajo ponudb in uporabo elektronske dražbe v postopkih oddaje javnih naročil. Zaradi zakonsko predpisanih rokov gre za kritične procese in postopke, zaradi česar je treba zagotoviti najkrajši odzivni čas in čas rešitve težave. Razvijalec oziroma vzdrževalec sistema mora v primeru težav uporabnika težave analizirati, preveriti delovanje sistema in v primeru napake pripraviti programske popravke, jih posredovati naročniku, ki jih mora namestiti v produkcijsko okolje, da bo sistem nemoteno deloval naprej brez napak in večjih izpadov. Zaradi zahtevnosti procesa namestitve novih verzij oziroma popravkov, ki bodo zagotavljale pravilno delovanje sistema, noben drug izvajalec tehnično ne bi mogel zagotoviti preverjanja delovanja posameznih delov sistema e-JN, odkrivanja in odpravljanja napak. Samo obstoječi razvijalec oziroma vzdrževalec sistema ima vzpostavljeno razvojno okolje na katerem razvija popravke in nadgradnje sistema in s tem možnost reševanja težav uporabnikov, ki so povezane z nepravilnim delovanje sistema v kritičnem času. Zaradi vseh navedenih tehničnih razlogov tega naročila ne more izvajati drug izvajalec.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004367/2019-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 21.06.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
15.07.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SRC sistemske integracije d.o.o.
Tržaška cesta 116
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 76.131,15 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 75.600,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.07.2019