Dosje javnega naročila 000831/2019
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: GRADNJA RO-RO VEZA V BAZENU III
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.396.484,17 EUR

JN000831/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 14.02.2019
JN000831/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.03.2019
JN000831/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.04.2019
JN000831/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 19.07.2019
JN000831/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.07.2019

    JN000831/2019-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2019/S 139-343274

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Področje investicij, Mara Žerjal
mara.zerjal@luka-kp.si
+386 31772876

Internetni naslovi
http://www.luka-kp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: GRADNJA RO-RO VEZA V BAZENU III
Referenčna številka dokumenta: JN 594/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je »Gradnja RO-RO veza v Bazenu III«. Nov privez je predviden Severno od obstoječega priveza VNT v Bazenu III in bo omogočal privezovanje RORO ladij za pretovor avtomobilov in tovornih vozil s prikolicami s krmeno kot ladij s tričetrtinsko rampo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 6.396.484,17 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je »Gradnja RO-RO veza v Bazenu III«. Nov privez je predviden Severno od obstoječega priveza VNT v Bazenu III in bo omogočal privezovanje RORO ladij za pretovor avtomobilov in tovornih vozil s prikolicami s krmeno kot ladij s tričetrtinsko rampo.
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Dela predvidena znotraj JN so predmet projekta CARESMATICImproving North Adriatic ports' maritime accessibility and hinterland connections to the Core Network (NAPA4CORE), št. projekta 2015-EU-TM-0250-M2014-EU-TM-0343-M, ki se izvaja v sklopu Instrumenta za povezovanje Evrope pod okriljem programa CEF in je delno sofinanciran s sredstvi EU.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000831/2019-E01
Številka obvestila v UL: 2019/S 033-075329
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 11.02.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
07.05.2019
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ADRIAING Podjetje za proizvodnjo, storitve, inženiring in prodajo, d.o.o. Koper
Ankaranska cesta 7
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 8.150.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 6.396.484,17 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.07.2019