Dosje javnega naročila 002283/2019
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: PODALJŠANJE POMOLA I - DOBAVA IN VGRADNJA TESTNIH PILOTOV Z IZVEDBO STATIČNIH IN DINAMIČNIH PREIZKUSOV
ZJN-3: Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije (EU 15)
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 638.608,19 EUR

JN002283/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 12.04.2019
JN002283/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 22.07.2019
JN002283/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.07.2019

    JN002283/2019-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2019/S 140-345984

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Področje investicij, Mara Žerjal
mara.zerjal@luka-kp.si
+386 31772876

Internetni naslovi
http://www.luka-kp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PODALJŠANJE POMOLA I - DOBAVA IN VGRADNJA TESTNIH PILOTOV Z IZVEDBO STATIČNIH IN DINAMIČNIH PREIZKUSOV
Referenčna številka dokumenta: JN 128/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je:
- Dobava pilotov dimenzij in količin kakor določeno v projektni dokumentaciji
- Izdelava jeklenega prekladnega nosilca kakor določeno v projektni dokumentaciji
- Vgradnja pilotov
- izvedba statičnih in dinamičnih obremenilnih preskusov kakor določeno v projektni dokumentaciji
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 638.608,19 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je:
- Dobava pilotov dimenzij in količin kakor določeno v projektni dokumentaciji
- Izdelava jeklenega prekladnega nosilca kakor določeno v projektni dokumentaciji
- Vgradnja pilotov
- izvedba statičnih in dinamičnih obremenilnih preskusov kakor določeno v projektni dokumentaciji
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Dela predvidena znotraj JN so predmet projekta Improving North Adriatic ports' maritime accessibility and hinterland connections to the Core Network (NAPA4CORE), št. projekta 2014-EU-TM-0343-M, ki se izvaja pod okriljem programa CEF in je delno sofinanciran s sredstvi EU.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni dialog
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002283/2019-L01
Številka obvestila v UL: 2019/S 074-176463
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 10.04.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
13.05.2019
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ADRIAING Podjetje za proizvodnjo, storitve, inženiring in prodajo, d.o.o. Koper
Ankaranska cesta 7
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija

Da
KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o.
Industrijska cesta 2
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 670.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 638.608,19 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.07.2019