Dosje javnega naročila 005097/2019
Naročnik: OBČINA APAČE, Apače 42B, 9253 Apače
Gradnje: SANACIJA PLAZU V VRATJEM VRHU - II. FAZA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 224.472,26 EUR

JN005097/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.07.2019
JN005097/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.07.2019
JN005097/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN005097/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.10.2019
JN005097/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005097/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA APAČE
Apače 42B
9253
SI
Apače
Slovenija
Mag.Severin Sobočan, Melita Vučković
melita.vuckovic@obcina-apace.si
+386 25698550
+386 25698551

Internetni naslovi
http://www.obcina-apace.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.obcina-apace.si
ESPD: http://www.obcina-apace.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11450
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SANACIJA PLAZU V VRATJEM VRHU - II. FAZA
Referenčna številka dokumenta: 430-0010/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45453100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija plazu v Vratjem Vrhu - II. faza
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45453100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: VRATJI VRH PARCELA 77/3 K.O. VRATJI VRH
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija plazu v Vratjem Vrhu - II. faza
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.07.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.07.2019   12:05
Kraj: Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11450


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.07.2019   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.07.2019   10:36
POJASNILO NAROČNIKA - SPREMEMBA PRI ZAHTEVANIH REFERENČNIH DELIH:

"Ponudnik mora navesti, da je v obdobju zadnjih petih let pred objavo obvestila o naročilu kvalitetno in pravočasno že izvedel primerljiva gradbena dela-sanacijo plazu na dveh (2) objektih V SKUPNI vrednosti najmanj 100.000,00 EUR BREZ DDV. "Datum objave: 18.07.2019   11:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni


Sprašujemo, če lahko ponudnik predloži dve referenci, katere se seštevata v skupni vrednosti 200.000 EUR brez DDV v zadnjih 5 letih od oddaje ponudbe.Hvala za odgovor

ODGOVOR:
Naročnik je v zvezi z zahtevanimi referenčnimi deli objavil pojasnilo.
Objavljeni odgovori in pojasnila so sestavni del razpisne dokumentacije.

Datum objave: 18.07.2019   13:29
vprašanje:
Datum prejema: 18.07.2019 12:09
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno POZDRAVLJENI,


V POPISU DEL SMO ZASLEDILI NAPAKO, PROSIM ZA PREGLED FORMUL V SKLOPU C., PROSIM ZA POPRAVEK.

ODGOVOR:
Na spletni strani objavljen popravljen popis del z dne 18.7.2019!

Datum objave: 19.07.2019   11:46
POJASNILO V ZVEZI Z ZAVAROVANJEM ZA RESNOST PONUDBE PRI TOČKI V.1. RAZPISNE DOKUMENTACIJE -NAVODIL ZA PRIPRAVO PONUDBE:
IN SICER SE USKLAJUJE Z UREDBO O FINANČNIH ZAVAROVANJIH:

Ponudnik predloži bianco menico z menično izjavo za resnost ponudbe (OBR-3) v višini 5.700,00 EUR.