Dosje javnega naročila 005107/2019
Naročnik: OBČINA ČRENŠOVCI, Ulica Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci
Gradnje: »Rekonstrukcija čistilne naprave Bistrica«
ZJN-3: Odprti postopek

JN005107/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.07.2019
JN005107/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.07.2019

    JN005107/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ČRENŠOVCI
Ulica Prekmurske čete 20
9232
SI
Črenšovci
Slovenija
Stanko Lebar, Stanko Lebar
stanko@obcina-crensovci.si
+386 25735756
+386 25735758

Internetni naslovi
http://www.obcina-crensovci.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/317374/Črenšovci_JN_čistilna_objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11462
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Rekonstrukcija čistilne naprave Bistrica«
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
»Rekonstrukcija čistilne naprave Bistrica«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
»Rekonstrukcija čistilne naprave Bistrica«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 28.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.08.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.08.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ČRENŠOVCI
Ulica Prekmurske čete 20
9232
Črenšovci
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.07.2019   15:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;

V popisu del med ostalimi deli na poziciji 9.6 imate navedeno: Izdelava varnostnega načrta in koordinacija varstva pri delu.

To ne more biti strošek izvajalca del, ampak je to po zakonu strošek naročnika. Prosimo za popravek popisa del.
ODGOVOR


Spoštovani!

V popisu del med ostalimi deli pod postavko 9.6 je varnostni načrt, ki pa ga v ponudbi ne upoštevate oz. podate znesek 0 (nič). Investitor sam uredi varnostni načrt.

Datum objave: 23.07.2019   14:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;

Zahtevate, da se pri ponudbi doda: "celotna skenirana ponudbena dokumentacija". Nam lahko plastično razložite, kaj je mišljeno s tem? Ali to pomeni, da želite da skeniramo tudi razpisno dokumentacijo in jo dodamo prijavi?

lp

ODGOVOR
Naročnik zahteva ponudnikovo ponudbo v celoti skenirano (to je ponudnikova dokumentacija). Razpisne dokumentacije ne potrebuje.Datum objave: 23.07.2019   14:09
VPRAŠANJE
Zdravo;

Prosimo za objavo tehničnega poročila, saj bomo le tako lahko pravilno ocenili stroške rekonstrukcije.

ODGOVOR

Na spletni strani Občine Črenšovci je pod rubriko »razpisi« objavljeno obvestilo o javnem razpisu , zraven pa so pod rubriko »priloge« objavljena tudi tehnična poročila.


Datum objave: 23.07.2019   14:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;

Ugotavljamo, da v RD ni točke 8 na katero se nanašate, da je potrebno za izpolnjevanje pogojev v skupni ponudbi. Prosimo za popravek razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
Besedilo iz 8. točke navodil za izdelavo ponudbe se črta in pravilno glasi: Če skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev (razloge za izključitev, pogojev poklicne, ekonomske in finančne sposobnosti) ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.Datum objave: 24.07.2019   00:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;

Pri pregledu razpisne dokumentacije se nam je pojavilo vprašanje kako je z stroški bančnih garancij. Glede na to, da ne veste ali se bo druga faza izvajala v letu 2020 ali 2021, povečujete stroške svojega bodočega izvajalca. Mi predlagamo, da zamenjate finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih aktivnosti iz bančne garancije na menico ali izvršnico, saj bodoči izvajalec ne more pravilno oceniti svojih stroškov.

ODGOVOR


Bančno garanciojo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo moral ponudnik zagotoviti za vsako fazo posebej in ne istočasno za obe fazi.


Datum objave: 25.07.2019   14:10
VPRAŠANJE
Spoštovani

Naprošamo vas za objavo projektne dokumentacije (načrtov).

Hvala

ODGOVOR


Projekti so prav tako objavljeni na spletni strani Občine Črenšovci » REKONSTRUKCIJA ČN BISTRICA«


Datum objave: 26.07.2019   14:18
VPRAŠANJE

Spoštovani.

Naprošamo za popravek na 5 let. ker ni v skladu z ZNJ - 3.

Da ima vodja del v zadnjih treh letih ustrezne reference z izvedbo vsaj ene primerljive gradnje objekta v vrednosti najmanj 300.000,00 EUR brez DDV.

Hvala in lp,
Dušan

ODGOVOR


Spremeni se razpisna dokumentacije, tako da glasi:
10. Da ima vodja del v zadnjih PETIH letih ustrezne reference z izvedbo vsaj ene primerljive gradnje objekta v vrednosti najmanj 300.000,00 EUR brez DDV.

Datum objave: 26.07.2019   14:21
VPRAŠANJE
Spoštovani

Pri pregledu popisov del smo opazili, da v fekalni kanalizaciji nimate v popisu del kanalizacijskih cevi,
revizijski jašek pa ima naveden premer DN325, kar je verjetno napaka saj tak jašek sploh ne obstaja!

ODGOVOR

Pri pregledu popisov del smo opazili, da v fekalni kanalizaciji nimate v popisu del kanalizacijskih cevi,
V popisu del pod poglavje ''gradbena dela fekalne kanalizacije'' so zajeta gradbena dela za fekalno kanalizacijo, ki se delno izvede iz nerjavečih cevi (AISI), delno pa iz PEHD cevi. Cevi so v postavki 24 in 27 v tehnološki opremi. Glej tudi risbo št. 1.5.2.3 in 1.5.2.4 v načrtu arhitekture ter risbo 7.5.2 v tehnološkem načrtu.
revizijski jašek pa ima naveden premer DN325, kar je verjetno napaka saj tak jašek sploh ne obstaja!
Tiskarska napaka projektanta, biti mora DN625 kot je prikazano v načrtu arhitekture na risbi št. 1.5.1.12 in 1.5.2.3.Datum objave: 26.07.2019   14:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Zanima nas zakaj projektant v tesarskih delih navaja enostranske opaže sten, če je sten potrebno opažit z obe strani?

Najbolj neodgovorno od projektanta pa je še, da v popisu navaja enostranski opaž okroglega stebra, kar sploh ni možno izvesti!

ODGOVOR


Zanima nas zakaj projektant v tesarskih delih navaja enostranske opaže sten, če je sten potrebno opažit z obe strani?
Ko se betonira nova stena ob obstoječi, ni možna izvedba dvostranskega opaža. Glej načrt arhitekture na risbi št. 1.5.2.6, 1.5.2.6 in 1.5.2.9 ter načrt gradbenih konstrukcij - statika na risbi 3/2.5.2.3, 3/2.5.2.4, 3/2.5.2.5 in 3/2.5.2.6.
Najbolj neodgovorno od projektanta pa je še, da v popisu navaja enostranski opaž okroglega stebra, kar sploh ni možno izvesti!
Pravilno je opaž okroglega stebra.


Datum objave: 26.07.2019   14:22
VPRAŠANJE
Spoštovani

V poglavju ZUNANJA UREDITEV, podpoglavje FEKALNA KANALIZACIJA vam v popisu del manjkajo kanalizacijske cevi!

Je to pomota ali niso potrebne?
Če cevi ni nam ni jasno zakaj se potem izvajajo izkopi in katere cevi naj pregledamo in po končanih delih očistimo?

ODGOVOR


V poglavju ZUNANJA UREDITEV, podpoglavje FEKALNA KANALIZACIJA vam v popisu del manjkajo kanalizacijske cevi!
V popisu del pod poglavje ''gradbena dela fekalne kanalizacije'' so zajeta gradbena dela za fekalno kanalizacijo, ki se delno izvede iz nerjavečih cevi (AISI), delno pa iz PEHD cevi. Cevi so v postavki 24 in 27 v tehnološki opremi. Glej tudi risbo št. 1.5.2.3 in 1.5.2.4 v načrtu arhitekture ter risbo 7.5.2 v tehnološkem načrtu.

Je to pomota ali niso potrebne?
Če cevi ni nam ni jasno zakaj se potem izvajajo izkopi in katere cevi naj pregledamo in po končanih delih očistimo?
Podajte ceno za posamezna dela v poglavju ''gradbena dela fekalne kanalizacije'', saj jih boste v nasprotnem primeru izvajali zastonj.


Datum objave: 26.07.2019   14:24
VPRAŠANJE
Spoštovani

V poglavju ZUNANJA UREDITEV, podpoglavje FEKALNA KANALIZACIJA vam v popisu del manjkajo kanalizacijske cevi!

Je to pomota ali niso potrebne?
Če cevi ni nam ni jasno zakaj se potem izvajajo izkopi in katere cevi naj pregledamo in po končanih delih očistimo?

ODGOVOR
Naročnik bo objavil nove popise del, ki jih naj ponudniki uporabijo pri pripravi ponudbe.

Datum objave: 26.07.2019   14:35
VPRAŠANJE
Spoštovani

Pri pregledu računskih formul smo v popisu našli računsko napako.
Napaka je v zavihku TEHNOLOŠKA OPREMA, postavka 22 Cevovod plavajoče blato - NI PRAVILNO NASTAVLJEN ZMNOŽEK KOLIČINE IN CENE

ODGOVOR
Naročnik je objavil nove popise, prosimo vas, da uporabite te. Hvala.

Datum objave: 26.07.2019   14:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;

Pri pregledu elektro del smo naleteli na določene točke in so se nam pojavila vprašanja:

1. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA- 1 Razvod in kabelske trase- 1.4 Montažna dela- 1.4.3:
Ta dela izvaja distributer električne energije. Prosimo, da nam dostavite ponudbo distributerja za ta dela ali pa izbrišete to postavko iz popisa del.

2. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA, poglavje 2 Razdelilniki, 2.3 Demontažna dela, postavka 2.3.1
Navedite vrsto in prerez kabla, ki ga želite odklopiti in odstraniti iz obstoječega distributerja R-G.

3. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA, poglavje 2 Razdelilniki, 2.3 Demontažna dela, postavka 2.3.2
Navedite specifikacijo obstoječega razdelilnika in vgrajene opreme, ki jo je treba razstaviti in odstraniti (dimenzije omar, materiala omarice, seznam in specifikacije vgrajene opreme). Kam moramo deponirati razdelilnik ?

4 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA, poglavje 7. Inštalacije za video nadzor, 7.1 Oprema, postavka 7.1.2:
Navedite opremo video nadzora, ki jo je potrebno ponovno namestiti in povezati (seznam opreme, višina opreme, ...). Ta postavka navaja, da bo ta dela izvedla pooblaščena varnostna služba. Ali je to res, ali bo izvajalec izvedel ta dela? Če ta dela opravi pooblaščena varnostna služba, prosimo Naročnika, da jo izbriše ali pa da Naročnik dostavi ponudbo pooblaščene varnostne službe za ta dela

5. "NAČRT TELEMETRIJE, VODENJA IN NADZORA ČRPALIŠČ KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V OBČINI ČRENŠOVCI, poglavje 8.1. Razdelilnik 8.1.1 Razdelilniki R-ČRP-TIP 1, postavka 8.1.1.38
Prosimo, da Naročnik posredujete podatke (vrsto, različico in proizvajalca) obstoječe SCADA aplikacije. Ali ima obstoječa aplikacija SCADA dovolj prostih oznak za sprejemanje in pošiljanje signalov iz novih celic? Če ni podatkov o tem, koliko oznak potrebuje razširitev licence, oziroma koliko jih je zdaj in koliko bi bilo treba razširiti? Ali je aplikacija SCADA "odklenjena"? Ali ima Naročnik program za razvoj aplikacij SCADA?

6. ČRPALIŠČE KANALIZACIJE ČN BISTRICA, "NAČRT TELEMETRIJE, VODENJA IN NADZORA ČRPALIŠČ KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V OBČINI ČRENŠOVCI, poglavje 8.4. Splošna dela, 8.4.1 Splošna posla, postavka 8.4.1.5:
Stroški sodelovanja upravljavca kanalizacijskega omrežja (nadzor in preizkusi ) izvaja operater kanalizacijskega sistema. Prosimo, da nam posredujete ponudbo upravljavca kanalizacijskega sistema za ta dela ali pa to postavko izbrišete iz popisa del.ODGOVOR

1. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA- 1 Razvod in kabelske trase- 1.4 Montažna dela- 1.4.3:
Ta dela izvaja distributer električne energije. Prosimo, da nam dostavite ponudbo distributerja za ta dela ali pa izbrišete to postavko iz popisa del.

1.4.3
Nadzor, stikalne manipulacije, prevzem in ostali stroški upravljalca distribucijskega omrežja
Pred izvedbo kabelske spojke je potrebno zagotoviti brez napetostno stanje s strani distributerja, vsa dela se izvajajo pod nadzorom distributerja. Predvidena sta dva obiska predstavnika ditributerja (skupno 4 ure)
4
ureIzvajalec izvede vodotesno kabelsko spojko na kablu NAYY-J 4x150+2,5mm2. Pred izvedbo del je potrebno zagotoviti brez napetostno stanje s strani distributerja.
Prav tako se vsa dela izvajajo pod nadzorom distributerja, Predvidena sta dva obiska predstavnika distributerja po 2h skupno 4 ure.


2. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA, poglavje 2 Razdelilniki, 2.3 Demontažna dela, postavka 2.3.1
Navedite vrsto in prerez kabla, ki ga želite odklopiti in odstraniti iz obstoječega distributerja R-G.

2.3.1
Odklop in izvlačenje enegetskih in krmilno signalnih kablov iz obstoječega razdelilnika R-G
Kabel 3x1,5 - 5x1,5mm: cca. 25 kos
Kabel 3x2,5 - 7x2,5mm: cca. 14 kos
Kabel 5x10mm: 1 kos
40
kosGre večinoma za kable preseka 1,5mm2 2,5mm2, ter za napajalni kabel preseka 10mm2


3. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA, poglavje 2 Razdelilniki, 2.3 Demontažna dela, postavka 2.3.2
Navedite specifikacijo obstoječega razdelilnika in vgrajene opreme, ki jo je treba razstaviti in odstraniti (dimenzije omar, materiala omarice, seznam in specifikacije vgrajene opreme). Kam moramo deponirati razdelilnik ?

2.3.2
Demontaža in trajno deponiranje obstoječega razdelilnika R-G iz jeklene pločevine zidne izvedbe dimenzij 1000x100x250mm in vgrajene opreme:
Inštalacijski odklopnik: cca. 15 kom
NV podnožje: cca. 3 kom
Krmilna oprema: cca. 20 kom
Ožičenje in inštalacijski kanali
1
kompl.Obstoječ razdelilnik je iz jeklene pločevine zidne izvedbe dimenzij cca. 1000x100x250mm, v katerem je vgrajena oprema za varovanje in krmiljenje ČN.
Oprema, ki se demontira:
- Inštalacijski odklopnik: cca. 15 kom
- NV podnožje: cca. 3 kom
- Krmilna oprema: cca. 20 kom
- Ožičenje in inštalacijski kanali

4 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA, poglavje 7. Inštalacije za video nadzor, 7.1 Oprema, postavka 7.1.2:
Navedite opremo video nadzora, ki jo je potrebno ponovno namestiti in povezati (seznam opreme, višina opreme, ...). Ta postavka navaja, da bo ta dela izvedla pooblaščena varnostna služba. Ali je to res, ali bo izvajalec izvedel ta dela? Če ta dela opravi pooblaščena varnostna služba, prosimo Naročnika, da jo izbriše ali pa da Naročnik dostavi ponudbo pooblaščene varnostne službe za ta dela

7.1.2
Ponovna montaža in priklop opreme videonadzora s strani pooblaščene varnostne službe, znotraj upravnega objekta po izvedbi del:
pristonost serviserja varnostne službe
odklop naprav pred pričetkom del
premestitev snemalne naprave
zagon in nastavitev
4
ureGre za manjša dela, zaradi nove lokacije komandnega prostora. Kamer v notranjosti objekta ni. Znotraj so le energetske vtičnice, ki napajajo kamere zunaj objekta na fasadi. Predvidena je premestitev snemalne naprave, ki se izvede v sodelovanju s serviserjem varnostne službe (skupno 4 ure).

5. "NAČRT TELEMETRIJE, VODENJA IN NADZORA ČRPALIŠČ KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V OBČINI ČRENŠOVCI, poglavje 8.1. Razdelilnik 8.1.1 Razdelilniki R-ČRP-TIP 1, postavka 8.1.1.38
Prosimo, da Naročnik posredujete podatke (vrsto, različico in proizvajalca) obstoječe SCADA aplikacije. Ali ima obstoječa aplikacija SCADA dovolj prostih oznak za sprejemanje in pošiljanje signalov iz novih celic? Če ni podatkov o tem, koliko oznak potrebuje razširitev licence, oziroma koliko jih je zdaj in koliko bi bilo treba razširiti? Ali je aplikacija SCADA "odklenjena"? Ali ima Naročnik program za razvoj aplikacij SCADA?

Pomotoma je v razpisu izostalo poglavje Nadzorni sistem.8.1.1.1.3
Sistemska programska oprema in aplikacijska programska oprema za nadzorni računalnik PC v nadzornem centru B185:
Siemens WinCC 7.4 SP1 za do 35 ekranskih slik
Telecontrol server basic V3 z možnostjo povezave do 64 oddaljenih postaj - PROGRAM ZA
KOMUNIKACIJO S POSTAJAMI - LICENCA ZA TeleControl Server Basic 64 V3.1
1
kos


8.1.1.1.4
Sistemska programska oprema in aplikacijska programska oprema za nadzorni računalnik v nadzornem centru:
Siemens WinCC 7.4 SP1 za do 35 ekranskih slik - LICENCA ZA SCADA WinCC system software V7.4 SP1, RT 8192 (8192 PowerTags)

Programska oprema mora omogočati vizualizacijo in nadzor celotnega sistema kanalizacije za čistilni napravi ČN Črenšovci in ČN Bistrica, prikaz stanja opreme in logiranje podatkov, zapis in izris merilnih podatkov (po opisu v tekstu in po zahtevah tehnologa)
1
kos

6. ČRPALIŠČE KANALIZACIJE ČN BISTRICA, "NAČRT TELEMETRIJE, VODENJA IN NADZORA ČRPALIŠČ KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V OBČINI ČRENŠOVCI, poglavje 8.4. Splošna dela, 8.4.1 Splošna posla, postavka 8.4.1.5:
Stroški sodelovanja upravljavca kanalizacijskega omrežja (nadzor in preizkusi ) izvaja operater kanalizacijskega sistema. Prosimo, da nam posredujete ponudbo upravljavca kanalizacijskega sistema za ta dela ali pa to postavko izbrišete iz popisa del.

Predvideno je sodelovanje predstavnika pri zagonu in preizkusu črpališča cca. 2uri / črpališče.Datum objave: 26.07.2019   14:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za obrazložitev ali je dehidracija in končna dispozicija blata ter čiščenje bazenov strošek ponudnika
in če je, kje v predračunu je postavka za omenjena dela in prosimo za količine (tekoče blato, dehidrirano blato).

Za odgovor se vam najlepše zahvaljujemo.


ODGOVOR
Prosimo vas za obrazložitev ali je dehidracija in končna dispozicija blata ter čiščenje bazenov strošek ponudnika
V poglavju ostala dela v postavki 9.15 je zajeto poskusno obratovanje, kjer morajo biti zajeti vsi stroški v času poskusnega obratovanja torej tudi stroški dehidracije in končne dispozicije blata in čiščenje bazenov.

in če je, kje v predračunu je postavka za omenjena dela in prosimo za količine (tekoče blato, dehidrirano blato).
Količine blata so podane v tehnološkem načrtu v tehničnem poročilu pod točko 5. dimenzioniranje na strani 10.

Za odgovor se vam najlepše zahvaljujemo.Datum objave: 27.07.2019   16:52
VPRAŠANJE
Zahtevate zavarovanje splošne odgovornosti v vrednosti 200.000. Takšno zavarovanje naj bi bilo zahtevano za projekte enake ali večje od 1,0 in manjše od 2,0 mio evrov brez DDV navaja Direktorat za javno naročanje pri smernicah za javno naročanje gradenj- to je skupina E. Menimo, da projekt Rekonstrukcija ČN Bistrica spada v skupino F (Projekti s pogodbeno vrednostjo enako ali več od 0,4 in manj od 1,0 mio. evrov brez DDV), kar pomeni, da vi zahtevate previsoko zavarovanje splošne odgovornosti.
Prosim popravite vašo zahtevo.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spremeni se razpisna dokumentacija, tako da morajo ponudniki predložiti zavarovanje za splošno odgovornost v vrednosti 100.000 EUR.


Datum objave: 27.07.2019   16:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;

V razpisni dokumentaciji navajate:
"...Višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti znaša 10 % ponudbene vrednosti te pogodbe z DDV.."
Glede na to, d je že direktorat za javno naročanje napisal:
Praviloma naj za zavarovanje resnosti ponudbe zahteva zavarovanje v višini do 3 % vrednosti naročila, za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zavarovanje v višini od 5 % do 10 % vrednosti naročila, za zavarovanje za odpravo napak pa zavarovanje v višini do 5 % vrednosti naročila.

Se z vašo zahtevo ne strinjamo, saj se gradnje zaračunavajo po obrnjeni davčni obveznosti. To pomeni, da zahtevate finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti več kot maksimalnih 10% vrednosti naročila.

Zahtevamo spremembo razpisne dokumentacije.


ODGOVOR
Način obračuna davka ni povezan s finančnim zavarovanjem, zato bo ob sklenitvi pogodbe izbrani izvajalec moral predložiti v višini 10% pogodbene vrednosti.

Datum objave: 27.07.2019   17:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;

V razpisni dokumentaciji zahtevate gradbeno in zavarovanje splošne odgovornosti med gradnjo. To je naročilo male vrednosti in ni osnove, da zahtevate obe zavarovanji. Vlada Republike Slovenije je v Priporočilih glede uporabe zavarovanje zapisala: "...Zahteve po zavarovanjih prav tako zmanjšujejo konkurenčnost v postopkih javnega naročanja, s čimer neposredno vplivajo na gospodarnost javnih naročil."
Prosimo za spremembo razpisne dokumentacije in zahtevo po samo enem zavarovanju.


ODGOVOR
Zavarovanje splošne odgovornosti je določeno z Gradbenem zakonu. Naročnik dodatno zahteva še dodatno gradbeno zavarovanje objekta v gradnji in od te svoje zahteve ne more odstopiti.


Datum objave: 29.07.2019   09:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;

Prosimo za objavo PZI načrtov za EI za vseh 9 črpališč, saj samo po popisu del ne moremo pripraviti kvalitetne ponudbe.
Lp


ODGOVOR
Objavljeno na spletni strani naročnika.

Datum objave: 29.07.2019   09:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;

Pregledali smo vso objavljeno dokumentacijo, vendar nismo nikjer zasledili projektov za črpališča. Prosimo, da jih nemudoma objavite.

ODGOVOR


Objavljeno na spletni strani naročnika.

Datum objave: 29.07.2019   09:42
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji navajate da bo rekonstrukcija ČN Bistrica razdeljena v 2 faze. Nam lahko pojasnite kako bodo dela razdeljena? Prosimo za natančno razdelitev del po fazah, saj to vpliva prerazporeditev sredstev.

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani objavil investicijski program.Datum objave: 29.07.2019   10:18
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji navajate da bo rekonstrukcija ČN Bistrica razdeljena v 2 faze. Nam lahko pojasnite kako bodo dela razdeljena? Prosimo za natančno razdelitev del po fazah, saj to vpliva prerazporeditev sredstev.

ODGOVOR
Po investicijskem programu bodo izvedena v letu 2019 v višini 48%, ostalo pa v letu 2020.
Naročnik objavlja spremebo odgovora: Naročnik ne bo objavil investicijskega programa na svoji spletni strani.Datum objave: 29.07.2019   13:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za odgovor se vam zahvaljujemo, ampak naše vprašanje
v zvezi s stroškom dehidarcije in končne dispozicije blata se je nanašalo
na postavki:"Objekt 01 poz. 1.1.9. in Objekt 03 poz. 3.1.4."

Prosimo vas za obrazložitev ali je dehidracija in končna dispozicija blata ter čiščenje bazenov, pred pričetkom rušitvenih del, strošek ponudnika, v povezavi z zgoraj nevedenima postavkama.

Za odgovor se vam najlepše zahvaljujemo.

ODGOVOR


Dehidracija in končna dispozicija blata pred pričetkom gradnje je strošek investitorja.
Čiščenje ostanka blata in tekočine iz objekta po dehidraciji pa je strošek izvajalca rekonstrukcije čistilne naprava (glej objekt 01 postavka 1.1.9 in objekt 03 postavka 3.1.4).


Datum objave: 29.07.2019   15:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Po pregledu dokumentacije ugotavljamo, da je v objavljeni dokumentaciji za elektro opremo, krmilno opremo in programsko opremo nadzornega centra preferiran proizvajalec oziroma dobavitelj. Prosimo za pojasnilo ali to pomeni, da mora biti dobavljeno izključno napisano ali je lahko dobavljen ekvivalent.


Za odgovor se vam že v naprej zahvaljujemo.


ODGOVOR

V razpisni dokumentaciji na strani 6 je zapisano: Če je v razpisni dokumentaciji ali popisih del določena blagovna znamka, lahko ponudnik ponudi tudi drugo vrsto blaga, ki je enakovredno razpisanemu blagu.


Datum objave: 31.07.2019   12:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Pri pregledu projektne dokumentacije, katera se nahaja na spletni strani občine ČRENŠOVCI in popisom del, kateri se nahaja v JN005107/2019-K01 Popravek (EU 14 - SL) smo opazili naslednja odstopanja oz. imamo naslednje pomisleke:

1. ČRPALIŠČA

V zavitku popisa del za črpališča je naveden v točki 8.1. je navedena nova strojna in programska oprema za izvedbo novega nadzornega centra.
V načrtu 4 - Načrt električnih instalacij in električne opreme z objekt »NAČRT TELEMETRIJE, VODENJA IN NADZORA ČRPALIŠČ KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V OBČINI ČRENŠOVCI«, št. načrta ES-34/17, z dne november 2017, projektanta: ELTRIS, Janko Smolkovič s.p., Čentiba, Lendavska cesta 7 , 9220 LENDAVA nismo zasledili sledečega opisa:
- Kje bo lokacija predvidenega nadzornega centra?
- Kako je komunikacijskimi povezavami na lokaciji predvidenega nadzornega centra; kakšne povezave so predvidene; baker, optika, LTE brezžična
povezava A je tukaj potrebno še kaj upoštevati sedaj v fazi oddaje ponudbe?
- Kako je z elektroenergetskim napajanjem, na predvideni lokaciji nadzornega centra
A je potrebno zagotoviti kakšno rezervno oz. brezprekinitveno napajanje UPS?

Projektant načrta EI v svojem tehničnem poročilu v točki 2.1 navaja sledeče: »Celoten sistem fekalne kanalizacije v Občini Črenšovci sestavljata 2 čistilni napravi ter 17 črpališč, kot je razvidno iz spodnje tabele. Nadzorni center bo izveden v sklopu tega projekta. Zaradi dotrajanosti in neustrezne tehnologije biološkega čiščenja je predvidena rekonstrukcija obeh čistilnih naprav. Rekonstrukcija čistilnih naprav je obdelana v posebnem načrtu in ni predmet tega projekta. Vsa črpališča so izvedena kot samostojna, razen črpališča Trnje ČN, kjer je črpališče izvedeno v sklopu same čistilne naprave. Črpališče Dolnja Bistrica ŠKOFIČ-HIŠNO, pa se uporablja kot črpališče za eno stanovanjsko hišo.«
V točki 2.2 še navede sledeče: »V sklopu tega projekta se z krmilnim sistemom opremi 15 lokalnih črpališč, črpališče Trnje ČN bo rekonstruirano v klopu rekonstrukcije čistilne naprave. Na željo investitorja pa za hišno črpališče Dolnja Bistrica ŠKOFIČ ni predviden krmilni sistem. Vsa črpališča komunicirajo z nadzornim sistemom.«
Tudi vezalne sheme so narejene za 15 črpališč, v popisu je predvidena telemetrijska oprema na 9 črpališčih.
Glede na popise del, kateri je priloga tega JN ne vidimo da bila ČN Črenšovci tudi predmet tega javnega naročila. Zato imamo naslednja vprašanja v zvezi z tem in sicer:
- A na ostalih črpališčih je že vgrajena telemetrijska oprema? Če je vgrajena se naj podajo podatki o tej opremi ter spisek signalov, kateri se zajemajo
iz njih!
- Enako vprašanje imamo za ČN Črenšovci!

V točki popisa 8.1.1.1.3 je navedeno med drugim: »Telecontrol server basic V3 z možnostjo povezave do 64 oddaljenih postaj - PROGRAM ZA KOMUNIKACIJO S POSTAJAMI - LICENCA ZA TeleControl Server Basic 64 V3.1«
Preverili smo tudi kakšne licence so mogoče za predvideno opremo in vidimo, da je možna licenca tudi z do 32 oddaljenimi postajami
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109755199/sales-and-delivery-release-telecontrol-server-basic-v3-1-?dti=0&lc=en-WW

Zato imamo tukaj naslednje vprašanje:
- Iz načrta je razvodno da vseh objektov, kateri bodo vključeni v predvideni nadzorni center cca 20, zakaj je v popisu zahtevano do 64 oddaljenih postaj?

Prav tako še imamo naslednja vprašanja v zvezi z nadzornim centrom:
- Ali je v načrtu kje definirano oz. predvideno preko katerega omrežja se bo izvajala brezžična komunikacija (A1, Telekom)
- A SIM kartice za objekte dobavi investitor oz. upravljavec sistema? A vse stroške v zvezi z tem nosi investitor ali ima z tem tudi kakšne stroške
izvajalec del?
- V kateri točki se stroškovno upošteva izdelava aplikativnih slik za objekte, kateri niso predmet tega JN?
- A 8192 točk (8192 PowerTags) je potrebnih za celotni sistem ali samo za objekte, kateri so predmet tega JN?

V poglavju popisa 8.2.1.1 oz. 8.2.1.2 oz. 8.2.1.3 oz. 8.2.1.4 navajate da se v električni razdelilnik vgradi nivojski rele. Kolikor mi poznamo te zadeve so za normalno delovanje nivojskega releja potrebne tudi nivojske palice, vendar te je potrebno naročiti posebej. Tudi več tipov nivojskih palic obstaja, zato imamo tukaj naslednje vprašanje:
- A so že črpališčih vgrajene obstoječe nivojske palice ali jih bo potrebno vgraditi?
- Če jih bo potrebno vgraditi, potem naj projektant poda podatek kakšne nivojske palice morajo biti in naj izriše tudi način montaže le teh v jašku
črpališča.

V poglavju popisa 8.2.2.1.1 je predvidena vgradnja zveznega merilnika nivoja. V načrtu nismo nikjer zasledili načina vgradnje le-tega v jašek. Zato imamo tukaj naslednja vprašanja:
- Na kakšen način se bodo nivojski merilniki vgradili v jašek črpališča? Če je potreben kakšen dodatni material se to naj tudi specificira.

Nikjer v načrtu nismo zasledili tehnologije izvedbe del na črpališčih, zato imamo v zvezi z tem naslednja vprašanja:
- A se bo času del na posameznem črpališču to izločilo iz obratovanja in se ga bo pred izvedbo del tudi do konca izpraznilo in dezinficiralo?
- Če se ga izločilo iz obratovanja nas zanima za kakšen čas bo to mogoče?
- A je potrebno tukaj upoštevati kakšne dodatne stroške, katere bo nosil izvajalec del?

Upamo, da bomo dobili konkretne odgovore na naša vprašanja, da lahko pripravimo korektno ponudbo.

Glede na vse nejasnosti, katere se pojavljajo sedaj, predlagamo tudi, da se podaljša rok za oddajo ponudb.

Lep pozdrav!


ODGOVOR


Pri pregledu projektne dokumentacije, katera se nahaja na spletni strani občine ČRENŠOVCI in popisom del, kateri se nahaja v JN005107/2019-K01 Popravek (EU 14 - SL) smo opazili naslednja odstopanja oz. imamo naslednje pomisleke:

1. ČRPALIŠČA

V zavitku popisa del za črpališča je naveden v točki 8.1. je navedena nova strojna in programska oprema za izvedbo novega nadzornega centra.
V načrtu 4 - Načrt električnih instalacij in električne opreme z objekt »NAČRT TELEMETRIJE, VODENJA IN NADZORA ČRPALIŠČ KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V OBČINI ČRENŠOVCI«, št. načrta ES-34/17, z dne november 2017, projektanta: ELTRIS, Janko Smolkovič s.p., Čentiba, Lendavska cesta 7 , 9220 LENDAVA nismo zasledili sledečega opisa:

- Kje bo lokacija predvidenega nadzornega centra?
Lokacija predvidenega nadzornega centra bo v prostorih občine Črenšovci, kot je napisano v tabeli poglavje 2.1, stran 3, in prikazano v prikazu pregledna situacija risba p-1.1.

- Kako je komunikacijskimi povezavami na lokaciji predvidenega nadzornega centra; kakšne povezave so predvidene; baker, optika, LTE brezžičnapovezava A je tukaj potrebno še kaj upoštevati sedaj v fazi oddaje ponudbe?

Komunikacija poteka brezžično komunikacija .

- Kako je z elektroenergetskim napajanjem, na predvideni lokaciji nadzornega centra
A je potrebno zagotoviti kakšno rezervno oz. brezprekinitveno napajanje UPS?
Elektroenergetsko napajanje predvidenega nadzornega centra se ureja v sklopu hišnih inštalacij objekta.

Projektant načrta EI v svojem tehničnem poročilu v točki 2.1 navaja sledeče: »Celoten sistem fekalne kanalizacije v Občini Črenšovci sestavljata 2 čistilni napravi ter 17 črpališč, kot je razvidno iz spodnje tabele. Nadzorni center bo izveden v sklopu tega projekta. Zaradi dotrajanosti in neustrezne tehnologije biološkega čiščenja je predvidena rekonstrukcija obeh čistilnih naprav. Rekonstrukcija čistilnih naprav je obdelana v posebnem načrtu in ni predmet tega projekta. Vsa črpališča so izvedena kot samostojna, razen črpališča Trnje ČN, kjer je črpališče izvedeno v sklopu same čistilne naprave. Črpališče Dolnja Bistrica ŠKOFIČ-HIŠNO, pa se uporablja kot črpališče za eno stanovanjsko hišo.«
V točki 2.2 še navede sledeče: »V sklopu tega projekta se z krmilnim sistemom opremi 15 lokalnih črpališč, črpališče Trnje ČN bo rekonstruirano v klopu rekonstrukcije čistilne naprave. Na željo investitorja pa za hišno črpališče Dolnja Bistrica ŠKOFIČ ni predviden krmilni sistem. Vsa črpališča komunicirajo z nadzornim sistemom.«
Tudi vezalne sheme so narejene za 15 črpališč, v popisu je predvidena telemetrijska oprema na 9 črpališčih.
Pri projektni dokumentaciji gre za tri ločene projekte (ČN Bistrica, ČN Črenšovci, ter rekonstrukcija črpališč in nadzorni center). Dela se bodo izvajala v več fazah, zato prihaja do odstopanj med poročilom in popisom za JN.

Glede na popise del, kateri je priloga tega JN ne vidimo da bila ČN Črenšovci tudi predmet tega javnega naročila. Zato imamo naslednja vprašanja v zvezi z tem in sicer:
- A na ostalih črpališčih je že vgrajena telemetrijska oprema? Če je vgrajena se naj podajo podatki o tej opremi ter spisek signalov, kateri se zajemajo
iz njih!
- Enako vprašanje imamo za ČN Črenšovci!
Na ostalih črpališčih ni vgrajene telemetrijske opreme, predvidena je rekonstrukcija vseh črpališč, prav tako ČN Črenšovci, vendar v naslednjih fazah.

V točki popisa 8.1.1.1.3 je navedeno med drugim: »Telecontrol server basic V3 z možnostjo povezave do 64 oddaljenih postaj - PROGRAM ZA KOMUNIKACIJO S POSTAJAMI - LICENCA ZA TeleControl Server Basic 64 V3.1«
Preverili smo tudi kakšne licence so mogoče za predvideno opremo in vidimo, da je možna licenca tudi z do 32 oddaljenimi postajami
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109755199/sales-and-delivery-release-telecontrol-server-basic-v3-1-?dti=0&lc=en-WW

Zato imamo tukaj naslednje vprašanje:
- Iz načrta je razvodno da vseh objektov, kateri bodo vključeni v predvideni nadzorni center cca 20, zakaj je v popisu zahtevano do 64 oddaljenih postaj?
Izbira je optimalna glede na potrebe projekta

Prav tako še imamo naslednja vprašanja v zvezi z nadzornim centrom:
- Ali je v načrtu kje definirano oz. predvideno preko katerega omrežja se bo izvajala brezžična komunikacija (A1, Telekom)
V načrtu ponudnik ni definiran to uredi investitor/naročnik s svojim obstoječim ponudnikom

- A SIM kartice za objekte dobavi investitor oz. upravljavec sistema? A vse stroške v zvezi z tem nosi investitor ali ima z tem tudi kakšne stroške izvajalec del?
Sim kartice pridobi investitor, skladno z pogodbo izbranega ponudnika storitev

- V kateri točki se stroškovno upošteva izdelava aplikativnih slik za objekte, kateri niso predmet tega JN?

Stroški za objekte, ki niso predmet JN se obračunajo v tej fazi

- A 8192 točk (8192 Power Tags ) B je potrebnih za celotni sistem ali samo za objekte, kateri so predmet tega JN?
Celoten projekt.

V poglavju popisa 8.2.1.1 oz. 8.2.1.2 oz. 8.2.1.3 oz. 8.2.1.4 navajate da se v električni razdelilnik vgradi nivojski rele. Kolikor mi poznamo te zadeve so za normalno delovanje nivojskega releja potrebne tudi nivojske palice, vendar te je potrebno naročiti posebej. Tudi več tipov nivojskih palic obstaja, zato imamo tukaj naslednje vprašanje:
- A so že črpališčih vgrajene obstoječe nivojske palice ali jih bo potrebno vgraditi?
- Če jih bo potrebno vgraditi, potem naj projektant poda podatek kakšne nivojske palice morajo biti in naj izriše tudi način montaže le teh v jašku
črpališča.
Nivojske palice so v črpališčih že vgrajene, zato jih ni v popisu del.

V poglavju popisa 8.2.2.1.1 je predvidena vgradnja zveznega merilnika nivoja. V načrtu nismo nikjer zasledili načina vgradnje le-tega v jašek. Zato imamo tukaj naslednja vprašanja:
- Na kakšen način se bodo nivojski merilniki vgradili v jašek črpališča? Če je potreben kakšen dodatni material se to naj tudi specificira.

Merilnik nivoja se montira skladno z navodili proizvajalca opreme, v ceno je všteti vso potrebno opremo za montažo.

Nikjer v načrtu nismo zasledili tehnologije izvedbe del na črpališčih, zato imamo v zvezi z tem naslednja vprašanja:
- A se bo času del na posameznem črpališču to izločilo iz obratovanja in se ga bo pred izvedbo del tudi do konca izpraznilo in dezinficiralo?

Dela se izvajajo skladno z zakonom ZVZD-1 in pripadajočimi pravilniki, v ceni storitve je potrebno upoštevati vse ukrepe za zavarovanje in varno delo!

- Če se ga izločilo iz obratovanja nas zanima za kakšen čas bo to mogoče?
Se bo definiralo od primera do primera v fazi izvedbe, glede na tehnološki pristop in spretnost izbranega izvajalca del.

- A je potrebno tukaj upoštevati kakšne dodatne stroške, katere bo nosil izvajalec del?
Dodatni stroški niso predvideni in potrebni!

Upamo, da bomo dobili konkretne odgovore na naša vprašanja, da lahko pripravimo korektno ponudbo.

Glede na vse nejasnosti, katere se pojavljajo sedaj, predlagamo tudi, da se podaljša rok za oddajo ponudb.

Naročnik roka za oddajo ponudbe ne bo podaljšal. rok je primeren.