Dosje javnega naročila 005113/2019
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana
Blago: DOBAVA IN MONTAŽA LASERSKEGA DIFRAKTOMETRA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 85.296,67 EUR

JN005113/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.07.2019
JN005113/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN005113/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.08.2019
JN005113/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005113/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO
Aškerčeva cesta 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Aleš Kolenko
ales.kolenko@ffa.uni-lj.si
+386 14769507
+386 14769512

Internetni naslovi
http://www.ffa.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/317398/Razpisna_dokumentacija_in_ESPD_Difraktometer.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11461
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA IN MONTAŽA LASERSKEGA DIFRAKTOMETRA
Referenčna številka dokumenta: JNFT-02-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38530000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in dobava merilnega aparata, ki omogoča merjenje velikost delcev v mokrih in suhih disperzijah po principu laserske difrakcije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI04 - Zahodna Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UL FFA, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava laboratorijskega merilnega aparata, ki omogoča merjenje velikost delcev v mokrih in suhih disperzijah po principu laserske difrakcije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.08.2019   10:05
Kraj: Elektronsko odpiranje ponudb na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.07.2019   11:52
Kot in intenziteta uklanjanja monokromatske svetlobe sta odvisna od valovne dolžine izvora svetlobe. Nastali difrakcijski vzorec je osnova za določanje porazdelitve velikosti delcev, kar je osnovna funkcija aparata.
V spodnjem, nanometrskem razredu delcev se intenziteta sipane svetlobe bistveno zmanjša, zato je potrebno za razširitev merilnega območja uporabiti alternativni vir monokromatske svetlobe z nižjo valovno dolžino. Z uporabo dveh izvorov svetlobe (tipično modra in rdeča) zagotovimo zanesljivo meritev v širšem območju velikosti delcev vzorca.
Področje raziskovalnega dela naročnika pokriva celoten spekter velikosti delcev iz zahtevanega območja meritev. Od tod zahteva po dveh izvorih svetlobe.

Izvor svetlobe ni nujno laser, če so zagotovljene ustrezne lastnosti svetlobnega vira za namen meritve velikosti delcev z difrakcijo.

Če ponudnik za instrument, ki deluje po principu laserske difrakcije z enojnim svetlobnim virom, z uporabo NIST sledljivih velikostnih standardov in lastnimi uradnimi analiznimi izvidi dokaže ustrezno točnost (kot jo definira Evropska farmakopeja, poglavje 2.9.31) v spodnjem merilnem območju (NIST sledljivi standardi velikosti: 30 nm, 50 nm in 70 nm), v spodnjem srednjem merilnem območju (NIST sledljiva standarda velikosti: 150 µm in 175 µm) ter v zgornjem merilnem območju (NIST sledljiva standarda velikosti: 1000 µm in 2000 µm), potem je aparat v tej točki tehničnih zahtev ustrezen.


Datum objave: 22.07.2019   11:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali je možno ponuditi aparat z enim laserjem, ki zagotavlja selektivno delovanje pri samo eni valovni dolžini.

V kolikor ne prosimo za strokovno obrazložitev zakaj je aparat z dvema laserjema boljši od sistema z enim laserjem in eno valovno dolžino.

V kolikor ni strokovne podlage za izbor sistema z dvema laserjema zahtevamo, da razpisano dokumentacijo spremenite tako, da se bomo lahko prijavili tudi ponudniki laserskih difraktometrov z enim laserjem.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Kot in intenziteta uklanjanja monokromatske svetlobe sta odvisna od valovne dolžine izvora svetlobe. Nastali difrakcijski vzorec je osnova za določanje porazdelitve velikosti delcev, kar je osnovna funkcija aparata.
V spodnjem, nanometrskem razredu delcev se intenziteta sipane svetlobe bistveno zmanjša, zato je potrebno za razširitev merilnega območja uporabiti alternativni vir monokromatske svetlobe z nižjo valovno dolžino. Z uporabo dveh izvorov svetlobe (tipično modra in rdeča) zagotovimo zanesljivo meritev v širšem območju velikosti delcev vzorca.
Področje raziskovalnega dela naročnika pokriva celoten spekter velikosti delcev iz zahtevanega območja meritev. Od tod zahteva po dveh izvorih svetlobe.

Izvor svetlobe ni nujno laser, če so zagotovljene ustrezne lastnosti svetlobnega vira za namen meritve velikosti delcev z difrakcijo.

Če ponudnik za instrument, ki deluje po principu laserske difrakcije z enojnim svetlobnim virom, z uporabo NIST sledljivih velikostnih standardov in lastnimi uradnimi analiznimi izvidi dokaže ustrezno točnost (kot jo definira Evropska farmakopeja, poglavje 2.9.31) v spodnjem merilnem območju (NIST sledljivi standardi velikosti: 30 nm, 50 nm in 70 nm), v spodnjem srednjem merilnem območju (NIST sledljiva standarda velikosti: 150 µm in 175 µm) ter v zgornjem merilnem območju (NIST sledljiva standarda velikosti: 1000 µm in 2000 µm), potem je aparat v tej točki tehničnih zahtev ustrezen.
Datum objave: 22.07.2019   12:58
Dodatno pojasnilo ponudnikom pri izpolnjevanju Razpisnega obrazca št. 4 "IZJAVA PONUDNIKA O FUNKCIONALNIH IN TEHNIČNIH LASTNOSTIH OPREME ter IZPOLNJEVANJU DRUGIH POGOJEV RAZPISA"

V kolikor je aparat opremljen z najmanj dvema monokromatskima viroma svetlobe ustreznih lastnosti za namen meritve velikosti delcev z difrakcijo, t.j. v predpisanem merilnem območju bo naročnik štel, da izpolnjuje pogoj naveden v točki e.3 »Osnovni parat mora biti opremljen z dvema svetlobnima viroma v laserskem območju in sicer: 1. rdeči laser, 2. modri laser«. V tem primeru ponudnik na obrazcu št. 4 v ustrezno polje zapiše DA in navede valovne dolžine in tipe monokromatskih virov svetlobe.

Naročnik bo kot izpolnjevanje pogoja štel tudi ponujeni instrument, ki deluje po principu laserske difrakcije z enojnim svetlobnim virom in zagotavlja ustrezno točnost (kot jo definira Evropska farmakopeja, poglavje 2.9.31) v spodnjem merilnem območju (NIST sledljivi standardi velikosti: 30 nm, 50 nm in 70 nm), v spodnjem srednjem merilnem območju (NIST sledljiva standarda velikosti: 150 µm in 175 µm) ter v zgornjem merilnem območju (NIST sledljiva standarda velikosti: 1000 µm in 2000 µm). V tem primeru v ustrezno polje obrazca št. 4 navede »Enojni svetlobni vir« in za dokazovanje točnosti obvezno priloži lastne uradne analiznime izvide NIST sledljivih velikostnih standardov.


Datum objave: 26.07.2019   13:37
VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Radi bi ponudili sistem za analitiko velikosti delcev, ki temelji tehnologiji dinamičnega kot tudi statičnega sipanja laserske svetlobe.
Imamo nekaj vprašanj in prošenj za prilagoditev razpisnih pogojev:

1. Ali lahko ponudimo sistem za analitiko velikosti delcev, ki uporablja tehnologiji dinamičnega kot tudi statičnega sipanja laserske svetlobe in z lastnimi uradnimi analiznimi izvidi dokažemo ustrezno točnost (kot jo definira Evropska farmakopeja, poglavje 2.9.31) v spodnjem merilnem območju (NIST sledljivi standardi velikosti: 30 nm, 50 nm in 70 nm), v srednjem merilnem območju (NIST sledljiva standarda velikosti: 150 µm in 175 µm) ter v zgornjem merilnem območju (NIST sledljiva standarda velikosti: 1000 µm in 2000 µm)?

Odgovor: Kupujemo merilni aparat laserski difraktometer, saj je laserska difrakcija uradna metoda za določanje porazdelitve velikosti delcev, ki jo opisuje Evropska farmakopeja. Slednja nima monografije za metodo dinamično sipane svetlobe (DLS). Kombiniran aparat bi bil ustrezen le, če je DLS dopolnilni merilni sistem in je modul statično sipane svetlobe - SLS samostojno zmožen ustrezne meritve v območju od 0,1 mikrona do 3 mm. Kombiniran aparat prav tako ne sme delovati na principu goniometra, temveč večceličnega detektorja.

2. V razpisni dokumentaciji navajate kar nekaj različnih merilnih območij. Ali lahko ponudimo aparat, ki je zmožen meritev velikosti delcev do maksimalne velikosti delcev 2500 µm ne glede na način disperzije (suha in/ali mokra)? Ali lahko v nasprotnem primeru pojasnite za katere aplikacije je zahtevana zgornja meja 3000 µm?

Odgovor: Monografija Evropske farmakopeje 2.9.31. navaja tradicionalno območje meritev od 0,1 mikrona do 3 mm, tehnološki napredek pa je omogočil širitev merilnega območja (na trgu aparati z območjem od 0,01 mikrona do 8 mm). Glede na svoje delo smo širili merilno območje le navzdol 0,01 mikrona namesto 0,1 mikrona, pri zgornji meji pa smo bili konservativni. Merilno območje 3 mm je zanimivo za meritve suhih vzorcev, npr. pri optimizaciji procesa krogličenja pelet, kjer moramo biti zmožni pomeriti tudi zgornji del porazdelitve velikosti delcev, ali npr. pri analizi deleža aglomeratov pri procesu oblaganja delcev, itd. Kvečjemu bi potrebovali še višjo zgornjo mejo merilnega območja, nikakor pa ne nižjo.

3. Ali lahko pojasnite kaj je mišljeno s vašo zahtevo po tem, da "Dispergirna enota za suhe vzorce omogoča rahlo mehansko deagregacijo vzorca pred vibracijskim pladnjem dispergirne enote"?

Odgovor: Kohezivni vzorci praškov kljub vibracijskemu pladnju in Venturijevemu elementu ne omogočajo enakomernega masnega dotoka delcev v merilno celico, kar posledično povzroča velike fluktuacije v pomerjeni transmitanci in s tem neustrezne meritve (vsaj za večji del vzorca, ki nam je na razpolago). Način deagregacije ne sme povzročiti mletja delcev.

4. Ali lahko pojasnite zakaj želite shranjevati vzorec v mokri merilni celici?

Odgovor: Iz tabele minimalnih tehničnih zahtev: »Ima dispergirno enoto za mokre vzorce in merilno enoto z merilno celico za mokre vzorce mokra celica« »Mokra celica omogoča shranjevanje vzorca po izvedeni meritvi.« Označba mokre celice se v tem primeru nanaša na dispergirno enoto, oz. na njen vsebnik, ki mora po končani meritvi omogočiti enostavno prelivanje vzorca v vsebnike za namen shranjevanja in izvedbo drugih komplementarnih analiz.

5. Ali lahko natančneje pojasnite kaj mislite s shranjevanjem vzorca v celici in/ali tudi dispergirni enoti mokre celice? Ali je tu mišljeno da celico s vzorem odstanimo od laserske merilne enote in postavimo naprimer v temperaturno kontrolirano okolje (npr. hladilna komora)?

Odgovor: Iz tabele minimalnih tehničnih zahtev: »Ima dispergirno enoto za mokre vzorce in merilno enoto z merilno celico za mokre vzorce mokra celica« »Mokra celica omogoča shranjevanje vzorca po izvedeni meritvi.« Označba mokre celice se v tem primeru nanaša na dispergirno enoto, oz. na njen vsebnik, ki mora po končani meritvi omogočiti enostavno prelivanje vzorca v vsebnike za namen shranjevanja in izvedbo drugih komplementarnih analiz.

6. Ali lahko natančneje pojasnite, kje želite kontrolirati temperaturo vzorca v mokri celici (merilna celica, disperzijska enota, celoten obtočni sistem).

Odgovor: Temperaturo tekočega vzorca želimo nadzorovati tik pred vtokom v merilno celico, spreminjati pa jo želimo pred vtokom ali v dispergirni enoti (odvisno od tehnične izvedbe).


Datum objave: 30.07.2019   10:51
VPRAŠANJE IN ODGOVOR

Q: Ali sprejemate možnost rdeči in zeleni laser.(Fritsch ANALISETTE A22 nanotec).
1 x green ( = 532 nm, 7 mW)
1 x IR ( = 850 nm, 15 mW)
Kot delovanja laserja 0.014° 165°

A: Če z valovnimi dolžinami laserjev, kot izvori koherentne svetlobe, pokrivate območje kotov sipanja svetlobe kot je navedeno v razpisu in pri tem hkrati ustrezate standardu ISO 13320 in zahtevam Evropske farmakopeje (poglavje 2.9.31) glede točnosti in ponovljivosti v merilnem območju od 0,01 mikrona do 3 mm (kombinirano za mokre in suhe vzorce), potem v tej točki tehničnih zahtev ustrezate razpisnim pogojem.


Q: V razpisni dokumentaciji je napisano, da mora imeti instrument za suho meritev do 4 bare z nastavljivim tlakom.
Ali je opredelitev delovnega tlak pomembna za vzorce ali je samo del vaše izbire in je lahko drugačna oz. takšna kot jo predvideva prizvajalec za delovanje?
Hvala

A: Tlak komprimiranega zraka na Venturijevem elementu je pomemben optimizacijski parameter pri meritvah suhih vzorcev, saj definira stopnjo deagregacije delcev vzorca. Nastavitev je odvisna od tega ali želimo namensko deagregirati delce in ovrednotiti primarne delce, oz. nas zanima porazdelitev velikosti samih aglomeratov.
Pomembno, je da je možno tlak deagregacije nastavljati, delovno področje pa je lahko širše. Če proizvajalec podaja meritev dinamičnega tlaka, potem je območje nastavljivega tlaka lahko drugačno.