Dosje javnega naročila 005216/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: A-71/19; Izdelava DGD in PZI ureditev DKP R25 v območju Občin Šmartno ob Paki Braslovče Polzela Prebold Žalec
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 574.302,19 EUR

JN005216/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.07.2019
JN005216/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2019
JN005216/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.01.2020
JN005216/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005216/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 140-345070
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11473
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-71/19; Izdelava DGD in PZI ureditev DKP R25 v območju Občin Šmartno ob Paki Braslovče Polzela Prebold Žalec
Referenčna številka dokumenta: 43001-255/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava DGD in PZI ureditev DKP R25 v območju Občin Šmartno ob Paki Braslovče Polzela Prebold Žalec
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava DGD in PZI ureditev DKP R25 v območju Občin Šmartno ob Paki Braslovče Polzela Prebold Žalec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 270
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.08.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.08.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.08.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.07.2019   09:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali se lahko za prikaz obstoječega stanja za opozorilno karto poplav, karto poplavne in erozijske nevarnosti, karto razredov poplavne in erozijske nevarnosti uporabi obstoječe že izdelane karte.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Da


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na podlagi idejnega projekta št. 1458/2, julij 2018 so se izdali projektni pogoji investitorja DRSI, ki jih opisujete v točki 5.1 projektne naloge.

Zanima nas če je možno te projektne pogoje kje dobiti, da se lahko potem pripravi bolj realna ponudba.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Na Naročnikovi spletni strani so v prilogi Pojasnila razpisne dokumentacije 01 objavljeni projektni pogoji DRSI.Datum objave: 30.07.2019   09:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na podlagi idejnega projekta št. 1458/2, julij 2018 so se izdali projektni pogoji, ki jih opisujete v točki 5.1 projektne naloge.

Zanima nas če je možno pridobiti vse projektne pogoje od ARSO, DRSV, Občin, ELES, Slovenskih Železnic,...

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Na Naročnikovi spletni strani so v prilogi Pojasnila razpisne dokumentacije 03 vsi projektni pogoji.Datum objave: 30.07.2019   12:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji zahtevate naslednje:
3.2.3.5 Zagotovljen mora biti pooblaščeni inženir s področja gradbeništva, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
 ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva,
 vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje,
 zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi,
 v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot pooblaščeni inženir izdelal PGD/DGD ali PZI novogradnjo ali rekonstrukcijo manj zahtevnih podpornih ali opornih konstrukcij.

Ali lahko za tega projektanta predložimo tudi reference za PGD/DGD ali PZI novogradnje ali rekonstrukcije zahtevnih podpornih ali opornih konstrukcij, sa j je to še nadgradnja manj zahtevnih?

Že v naprej se zahvaljujemo za odgovor.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Da, lahko.Datum objave: 30.07.2019   13:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji zahtevate naslednje:
3.2.3.5 Zagotovljen mora biti pooblaščeni inženir s področja gradbeništva, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
 ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva,
 vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje,
 zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi,
 v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot pooblaščeni inženir izdelal PGD/DGD ali PZI novogradnjo ali rekonstrukcijo manj zahtevnih podpornih ali opornih konstrukcij.

Ali lahko za tega projektanta predložimo tudi reference za PGD/DGD ali PZI novogradnje ali rekonstrukcije zahtevnih podpornih ali opornih konstrukcij, sa j je to še nadgradnja manj zahtevnih?

Že v naprej se zahvaljujemo za odgovor.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Da, saj so zahtevne podporne ali oporne konstrukcije nadgradnja manj zahtevnih konstrukcij, ki jih zahtevamo v razpisni dokumentaciji. Projektant z referenco za PGD/DGD ali PZI novogradnje ali rekonstrukcije zahtevnih podpornih ali opornih konstrukcij izpolnjuje reference tudi za manj zahtevne podporne ali oporne konstrukcije.Datum objave: 05.08.2019   11:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo naročnika, da objavi predvideno traso kolesarske poti v aktivni (shp, dxf ali dwg) obliki.

Najlepša hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Na naročnikovi spletni strani je v prilogi Pojasnila razpisne dokumentacije 05 »Priloga 5 trasa IDP« je trasa kolesarske poti v dwg obliki po idejnem projektu.
Razpisna dokumentacija že vsebuje celoten idejni projekt v pdf obliki.
Datum objave: 09.08.2019   13:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Naročnik v svojem odgovoru z dne 29.7.2019 napotuje na uporabo obstoječih že izdelanih kart za prikaz obstoječega stanja poplavne nevarnosti (te so na voljo za Savinjo). Glede na znane morfološke spremembe v obdobju po izdelavi teh kart (poglobitev dna struge Savinje, rekonstruiran Podvinski jez) je mogoče, da obstoječe že izdelane karte ne izkazujejo aktualne poplavne nevarnosti. Naročnika zato prosimo naj potrdi, da nova hidravlična analiza in karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti Savinje za obstoječe stanje niso predmet tega naročila. V kolikor pa bo naročnik odgovoril, da to je predmet naročila, naj naročnik opredeli vse storitve, ki jih je v zvezi s tem potrebno upoštevati v ponudbi (geodetske podlage za analizo cca 12km Savinje, hidrološki podatki, modeliranje in izdelava poplavnih in erozijskih kart obstoječega stanja skladno z veljavnimi predpisi). Gre za velik obseg del, za katerega mora naročnik opredeliti predmet in obseg del, če naj pridobi primerljive ponudbe ponudnikov. Naročnika naprošamo za enoznačen odgovor (NE, nova analiza Savinje ni predmet naročila ali DA, nova analiza Savinje je predmet naročila, v tem primeru naj naročnik dopolni Projektno nalogo).
Odgovor v slogu »ponudnik naj v ponudbo zajame vse potrebno za pridobitev vodnega soglasja oz. pozitivnega mnenja« ne bo omogočil priprave primerljivih ponudb.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
NE, nova analiza Savinje ni predmet naročila. Omenjene morfološke spremembe (poglobitev dna struge Savinje ter rekonstruiran Podvinski jez) ne poslabšujejo stanja.Datum objave: 12.08.2019   13:22
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vprašanje v zvezi z programom geološko geotehničnih raziskav in raziskav za dimenzioniranje voziščne konstrukcije

Geološko geotehnične raziskave se v projektni nalogi pojavijo v več točkah 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.2.1, 7.3.1.(DVK) ter v točki 7.3.2.

V točki 7.3.2 je izveleček geotehničnih raziskav, ki pa po našem mnenju ni usklajen s predhodnimi točkami. Prav tako ne vsebuje nikakršnih navodil glede raziskav za DVK.

Zaradi obsežnosti projekta in zagotavljanja enakopravnosti pri ponujanju predlagamo naročniku , da objavi specifikacijo potrebnih geotehničnih raziskav in s tem omogoči vsem ponudnikom enake pogoje.

Hvala za razumevanje

ODGOVOR
V geološko geotehničnem elaboratu št. IC 482/18, julij 2018 (IDP) so bili za posamezne objekte podani geotehnični pogoji temeljenja ter predlogi dodatnih raziskav (za brv 5-2 in prepust 3-2) za višje faze.

Naročnik je v poglavju 2.2.1.4 ter 2.2.2.1 podal minimalne zahteve za dopolnitev obstoječe dokumentacije na nivoju DGD, PZI. Od ponudnika se pričakuje, da bo za fazo DGD in PZI upošteval že izvedene raziskave ter rezultate iz geološko geotehničnega elaborata št. IC 482/18, julij 2018 (IDP) in jih dopolnil z minimalnimi dodatnimi preiskavami opisanimi v poglavju 2.2.1.4 ter 2.2.2.1 projektne naloge.
Glede na rezultate vseh preiskav in ob poštevanju prometnih podatkov se izdela elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije. V okviru idejnega projekta je bil podan predlog ureditve voziščne konstrukcije (opisan v točki 7.3.1).