Dosje javnega naročila 003736/2019
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača - Koper
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodnega javnega razpisa
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 17.499.000,00 EUR

JN003736/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 04.06.2019
JN003736/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 12.09.2019
JN003736/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003736/2019-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2019/S 177-432307

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Breznik
mitja.breznik@2-tdk.si
+386 41777018

Internetni naslovi
https://www.drugitir.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Organizacija gradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača - Koper
Referenčna številka dokumenta: JN-05/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izdelava PZI projektne dokumentacije v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 17.499.000,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izdelava PZI projektne dokumentacije v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF).
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 50 Direktive 2004/25/EU
  • V odziv na postopek s predhodnim javnim razpisom ni bilo prejetih ustreznih ponudb/prijav za sodelovanje

Razlaga:
Naročnik je v predhodno izvedenem odprtem postopku oddaje javnega naročila "Izdelava PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper", objavljenem na portalu javnih naročil pod št. objave JN008004/2018-E01, dne 20. 11. 2018, prejel eno ponudbo ponudnika ELEA iC d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana (vodilni partner), SŽ - Projektivno podjetje Ljubljana d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana (partner) in IRGO CONSULTING d.o.o., Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana (partner). Pri pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da je ponudba pravočasna in v celoti ustreza razpisni dokumentaciji in tehničnim specifikacijam naročila, iz predloženih obrazcev in dokazil je bilo razvidno, da ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje in da ne obstajajo razlogi za njegovo izključitev, določeni z zakonom in razpisno dokumentacijo, vendar je ponudbena cena presegala naročnikova zagotovljena finančna sredstva, zato je naročnik ponudbo edinega ponudnika skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 označil za nedopustno.

Naročnik je zaradi neuspešno izvedenega odprtega postopka, skladno z b) točko prvega odstavka 42. člena ZJN-3 v zvezi z drugim odstavkom istega člena, ki določa, da lahko naročnik uporabi konkurenčni dialog za gradnje, blago ali storitve, pri katerih so bile v odprtem ali omejenem postopku ali postopku naročila male vrednosti predložene le ponudbe, ki niso skladne z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali ki so prispele prepozno ali za katere je naročnik ugotovil, da so neobičajno nizke, ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni, ali ponudbe, katerih cena presega naročnikova zagotovljena sredstva, v okviru predmetnega konkurenčnega dialoga povabil edinega ponudnika, ki je oddal ponudbo v odprtem postopku in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje in zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in je v predhodno izvedenem postopku predložil ponudbo v skladu s formalnimi zahtevami naročnika, k oddaji nove ponudbe, pri čemer ponudba iz prejšnjega neuspelega odprtega postopka predstavlja dokumentacijo tudi predmetnega konkurenčnega dialoga.

Naročnik je dne 29. 5. 2019 v postopku oddaje predmetnega javnega naročila v okviru konkurenčnega dialoga prejel končno ponudbo vabljenega ponudnika ELEA iC d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana (vodilni partner), SŽ - Projektivno podjetje Ljubljana d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana (partner) in IRGO CONSULTING d.o.o., Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana (partner), za skupno ponudbeno ceno 17.499.000,00 EUR brez DDV.

Po opravljenem pregledu ponudbe, naročnik ugotavlja, da je ponudba ponudnika pravočasna in v celoti ustreza razpisni dokumentaciji in tehničnim specifikacijam naročnika. Iz predloženih obrazcev in dokazil izhaja, da ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje in da ne obstajajo razlogi za izključitev. Pri ponudbi ponudnika ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ponujena cena ni neobičajno nizka in ne presega naročnikovih zagotovljenih sredstev. Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil dopustno in glede na merilo najugodnejšo ponudbo, zato se ponudniku odda javno naročilo.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003736/2019-L01
Številka obvestila v UL: 2019/S 107-262137
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 31.05.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: JN-05/2019
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
17.06.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ELEA IC projektiranje in svetovanje d.o.o.
Dunajska cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
IRGO CONSULTING d.o.o.
Slovenčeva ulica 93
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SŽ - PROJEKTIVNO PODJETJE LJUBLJANA d.d.
Ukmarjeva ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 17.582.500,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 17.499.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:

V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.09.2019