Dosje javnega naročila 005121/2019
Naročnik: OBČINA ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki
Gradnje: Sanacija plazu Vajngerl
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005121/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.07.2019
JN005121/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.07.2019
JN005121/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.08.2019
JN005121/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005121/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Šmartno ob Paki 69
3327
SI
Šmartno ob Paki
Slovenija
drago kovač
drago.kovac@smartnoobpaki.si
+386 38984952

Internetni naslovi
http://www.smartnoobpaki.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.smartnoobpaki.si/archives/category/javne-objave
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11477
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija plazu Vajngerl
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predvidena je sanacija plazu na cesti JP 908581 s serijo 48 AB
pilotov fi65 cm, ki so povezni z vezno gredo višine 1.50m ter
širine 0.70m v skupni dolžini okoli L=71.00m. Pri tem se izvede
še JVO na kroni grede in odvodnjavanje površinske vode s ceste
ter iz drenaže v jašek. Po meji zemljišč št. 122/2 in 123/1 k.o. 970
Gavce se vgradi kanalete do spodnje ceste in od tam ob robu ceste
v obstoječ jašek. Kanalete se v zgornjem delu poveže z jaškom,
kamor so speljane površinske in drenažne vode.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predvidena je sanacija plazu na cesti JP 908581 s serijo 48 AB
pilotov fi65 cm, ki so povezni z vezno gredo višine 1.50m ter
širine 0.70m v skupni dolžini okoli L=71.00m. Pri tem se izvede
še JVO na kroni grede in odvodnjavanje površinske vode s ceste
ter iz drenaže v jašek. Po meji zemljišč št. 122/2 in 123/1 k.o. 970
Gavce se vgradi kanalete do spodnje ceste in od tam ob robu ceste
v obstoječ jašek. Kanalete se v zgornjem delu poveže z jaškom,
kamor so speljane površinske in drenažne vode.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.07.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.07.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.07.2019   09:17
VPRAŠANJE
Glede na vrednost naročila, so reference nerazumno visoke!
Gre za napako ?
Prosimo za zmanjšanje referenčnih pogojev.

lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,
po pregledu razpisne dokumentacije objavljamo popravek, ki se nanaša na reference.

Razpisna dokumentaciej se spremeni
- pri POGOJU 7: Reference ponudnika
"Ponudnik, mora dokazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila izvedel vsaj tri primerljive sanacije plazov, vsaka v vrednosti najmanj 200.000 EUR brez DDV. Pri tem mora biti vsaj ena sanacija od navedenih izvedena z armirano-betonskimi piloti."
TAKO, DA SE POGOJ SEDAJ GLASI:
Ponudnik, mora dokazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila izvedel vsaj tri primerljive sanacije plazov, vsaka v vrednosti najmanj 150.000 EUR brez DDV. Pri tem mora biti vsaj ena sanacija od navedenih izvedena z armirano-betonskimi piloti.

- pri POGOJU 8: Reference vodje del
"Ponudnik, mora dokazati, da je imenovani vodja del (gradbena stroka) v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila opravljal delo odgovornega vodje del - pri vsaj eni primerljivi sanaciji plazu v vrednosti najmanj 250.000 EUR brez DDV za posamezni projekt."
TAKO, DA SE POGOJ SEDAJ GLASI:
Ponudnik, mora dokazati, da je imenovani vodja del (gradbena stroka) v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila opravljal delo odgovornega vodje del - pri vsaj eni primerljivi sanaciji plazu v vrednosti najmanj 150.000 EUR brez DDV za posamezni projekt.

Naročnik bo popravljeno razpisno dokumentacijo objavil tudi na spletni strani.