Dosje javnega naročila 005125/2019
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: JN Testiranje možnosti in izvedba kartiranja krajinskih struktur, pomembnih za biotsko raznovrstnost in blaženje podnebnih sprememb z daljinskim zaznavanjem.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 85.009,60 EUR

JN005125/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.07.2019
JN005125/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2019
JN005125/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.10.2019
JN005125/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005125/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE
Tobačna ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Darja Erjavec
darja.erjavec@zrsvn.si
+386 12309505

Internetni naslovi
http://www.zrsvn.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=54&id_informacija=942
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11485
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JN Testiranje možnosti in izvedba kartiranja krajinskih struktur, pomembnih za biotsko raznovrstnost in blaženje podnebnih sprememb z daljinskim zaznavanjem.
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je testiranje možnosti in izvedba kartiranja krajinskih struktur, pomembnih za biotsko raznovrstnost in blaženje podnebnih sprememb z daljinskim zaznavanjem.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je testiranje možnosti in izvedba kartiranja krajinskih struktur, pomembnih za biotsko raznovrstnost in blaženje podnebnih sprememb z daljinskim zaznavanjem.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.08.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 11 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.08.2019   12:10
Kraj: e-jn.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.08.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.08.2019   10:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

"V projektni nalogi za javno naročilo: "Testiranje možnosti in izvedba kartiranja krajinskih struktur pomembnih za biotsko raznovrstnost in blaženje podnebnih sprememb z daljinskim zaznavanjem" so v točki 4.1 navedene dolžnosti naročnika v zvezi s katerimi bi vas prosili za dodatna pojasnila.

1. Ali so rezultati terenskih kartiranj habitatnih tipov in rezultati terenskih kartiranj LIFE-IP NATURA.SI projektnih območij dostopni v vektorski obliki kot podatkovni sloj, ki ga je mogoče neposredno uporabiti v GIS programskem orodju? V kakšni obliki so dostopni ti rezultati?

2. Glede na to, da bodo rezultati terenskih kartiranj LIFE-IP NATURA.SI projektnih območij pridobljeni šele tekom leta 2019 kot navajate v razpisu, nas zanima, s kakšno časovno dinamiko bodo rezultati dostopni?"

3. Ali je res potrebno da vse osebe v skupini za izvedbo javnega naročila morajo imeti najmanj VIl. raven izobrazbe (univerzitetna ali 2. bolonjska stopnja), in da ponudnik zagotovi najmanj toliko sodelavcev/članov skupine, da skupaj lahko izvedejo predmetno nalogo, pri čemer mora ponudnik sam, v skupni ponudbi ali skupaj s podizvajalci zagotoviti minimalno 3 sodelavce/člane skupine za izvedbo javnega naročila in mora vsak ( ne zgolj le za 3 osebe) že imajo izkušnje s projekti daljinskega zaznavanja na področju naravnih okolij na območju Slovenije. Je za to utemeljen razlog?
Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,
1. Rezultati terenskih kartiranj habitatnih tipov in rezultati terenskih kartiranj LIFE-IP NATURA.SI projektnih območij so dostopni v vektorski obliki kot podatkovni sloj .shp, in jih je mogoče neposredno uporabiti v GIS programskem orodju.
2. Rezultati terenskih kartiranj LIFE-IP NATURA.SI projektnih območij bodo za del območij na razpolago v novembru 2019, za preostanek pa januarja 2020.
3. Pogoji za sodelovanje ostajajo taki, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji v poglavju 8.1.2 Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti.