Dosje javnega naročila 005664/2019
Naročnik: OBČINA LJUTOMER, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer
Gradnje: Sanacija kapilarne vlage v kleti objekta Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 116.595,07 EUR

JN005664/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.08.2019
JN005664/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2019
JN005664/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.09.2019
JN005664/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005664/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LJUTOMER
Vrazova ulica 1
9240
SI031
Ljutomer
Slovenija
Lilijana Koser
lilijana.koser@ljutomer.si
+386 25849066
+386 25811610

Internetni naslovi
http://www.obcinaljutomer.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcinaljutomer.si
ESPD: http://www.obcinaljutomer.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11493
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija kapilarne vlage v kleti objekta Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer
Referenčna številka dokumenta: 430-11/2019-4202-NMV-GD/2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214200
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija kapilarne vlage v kleti objekta Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer (izdelava dokumentacije in izvedba del).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Prešernova ulica 8 v Ljutomeru
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izdelavo tehničnega elaborata izvedbe sanacije kapilarne vlage ter izvedbo posegov (GO dela) skladno z izdelanim tehničnim elaboratom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 49
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov"


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.08.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.08.2019   11:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.08.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.